Select Page

2016. október 27-ei Képviselő-testületi ülés

2016. október 27-ei Képviselő-testületi ülés

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-ei ülése

Letöltés egyben (.zip)

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

Meghívó

Főnapirend:

1./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, figyelemmel az adóerő képesség változására.

Előadó: Bedő Tamás polgármester

Témafelelős:  Vinczéné Dudás Katalin, szociális és lakásügyi csoportvezető

2./ Előterjesztések

1.  2016. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat módosítása

– mellékletek

2.  2017. évi költségvetési tervezés irányelvei.

3.  Javaslat ,,Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról” szóló 20/2002. (X.7.) ÖKt. számú rendelet módosítására.

4.  Javaslat a II. sz. fogászati körzet feladat ellátását biztosító, feladat-ellátási szerződés megkötésére.

– melléklet

5.  Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.

6.  Javaslat a Csongrád város környezetvédelméről szóló 41/2009.(XII. 1.) Ökt. rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására – első olvasat.

7. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okirat módosítása.

8. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló záró véleményezési dokumentációjának elfogadása.

– mellékletek

9. Csongrád Rendőrkapitányság megkeresése körzeti megbízotti kinevezés véleményezése érdekében.

10. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat benyújtása.

11. A Csongrádi Fúvószenekar támogatási kérelme.

12. Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület autóbusz vásárlás önrészéhez támogatás

13. Külterületi helyi közutak fejlesztése Csongrádon – VP6-7.2.1-7.1.216

14. Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújításához tulajdonosi hozzájárulás

15. KEHOP-2.2.1-15. kódszámú pályázat kapcsán módosított konzorciumi megállapodás aláírására felhatalmazás

– pdf_melléklet

16. Mezőőri Szolgálat ellátására kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

17. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására.

Z/2. Fűtési támogatás elutasítása miatti fellebbezés.

Z/3. Földbizottság döntése elleni fellebbezés

Interpellációs válaszok

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Aktuális kérdés

Ön szerint milyen területet kellene hangsúlyosabban fejleszteni Csongrádon ahhoz, hogy az idegenforgalom nagyobb mértékben fejlődjön.

Szavazás állása

Loading ... Loading ...

Facebook

Önnek ajánljuk