Select Page

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ülése 2015. december 14.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 14-én (hétfőn),

14.30 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól és a 2016. évi  közfoglalkoztatási tervről.
– mellékletek

2. A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.

Előterjesztések

1. 2015. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása

2. Javaslat a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására.

3. Javaslat „A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló 11/2014. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. Javaslat „A Csongrád Kártyáról” szóló 13/2014. (VIII. 29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.

5. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. keretében működtetett kiskereskedelmi üzlet telephelyének megváltoztatása.

6. Csongrád Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve.
– mellékletek

7. Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos módosítás VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK (IV. EGYEZTETÉS EREDMÉNYE – vélemények-válaszok) elfogadása.
– melléklet

8. Beszámoló a belvárosi Kézművesházak működtetésének tapasztalatairól
– melléklet

9. Közoktatási megállapodás módosítása a Szeged-Csanádi Egyházmegyével.
– mellékletek

10. Önkormányzati közalapítványok felülvizsgálata.

11. Javaslat a Donka-F Kft. ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítására, valamint tájékoztatás az összevonás folyamatáról.

12. A CSOTERM Kft. társasági szerződésének módosítása.

13. A DAKK Zrt. által, a helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó Pénzügyi Megállapodás megkötése, a 2016. évi önkormányzati támogatási összeg jóváhagyása.
– melléklet

14. Csongrád, Kis-Tisza u. 4. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba vétele.
– melléklet

15. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. kötbérigénye.
– mellékletek

16. Vételi kérelem az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/26. hrsz-ú ingatlan 601/30644-ed tulajdoni hányad.  Zárt ülésre javasolva.

17. Az Ipari Parkban lévő csongrádi 2122/31. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 164/2015. (VII.21.)önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése. Zárt ülésre javasolva.

Facebook

Önnek ajánljuk