Select Page

Hirdetmény óvodai és bölcsődei beíratásokról

Hirdetmény óvodai és bölcsődei beíratásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodás korú gyermekeiket a következő helyen és időben írathatják be a lakóhelyük, illetve életvitelük helye szerinti kötelező felvételt biztosító vagy választott intézménybe.

Csongrád
helye:    Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
         Csongrád, Templom u. 4-8.

időpontja:   2016. április 25. (hétfő)     7.00-17.00 óra között
                    2016. április 26. (kedd)    7.00-17.00 óra között

Csongrád-Bokros
helye:       Bokrosi „Napsugár” Óvoda
           Csongrád-Bokros, Gyójai u. 1.

időpontja:   2016. április 27. (szerda)     8.00-16.00 óra között

A beíratáshoz szükséges iratok:
•    A szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
•    A gyermek lakcímkártyája (ami egyben a személyi azonosítója is)
 születési anyakönyvi kivonata
 TAJ kártyája
•    gyermekvédelmi kedvezményről szóló és/vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat

Kérjük, hogy lehetőség szerint a beiratkozáskor szíveskedjen gyermekét is magával hozni kölcsönös ismerkedés céljából.
Az óvodai körzethatárokról tájékozódni lehet a város (www.csongrad.hu) és az intézmény honlapján (http://ovodak.csongrad.hu), a tagintézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél.

Valamennyi tagóvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.
Az intézményvezető 2016. május 27. napjáig írásban értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt a felvételi eljárás eredményéről.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csongrád város jegyzőjéhez, aki a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Felhívjuk a Szülők figyelmét „A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén életbe lépő 8.§ (2) bekezdésére, miszerint a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

„A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről” szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A bölcsődei felvételt is a fenti időpontokban lehet jelezni, de a bölcsődei beíratás a szülői igényeknek megfelelően egész évben folyamatosan történik.

Dr. Juhász László
jegyző

Óvodai beíratás hirdetmény 2016 plakát színes

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Facebook

Önnek ajánljuk