Select Page

Szerző: I. Sz.

Felhívás anyanyelvi pályázatra

A Távlat Közhasznú Egyesület anyanyelvi pályázatot hirdet a MAGYAR NYELV NAPJA alkalmából 1,5 – 2 oldalas vallomás írására, melynek címe:
 „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
/Kosztolányi Dezső/
MIT JELENT SZÁMOMRA A MAGYAR NYELV? 
A jeligés pályamunkákat 2017. október 26-ig a tavlat.kozhasznu.egyesulet@gmail.com címre e-mailben várjuk – mellékelve a következő adatokat! Jelige: A pályázat írójának neve:
Felkészítő tanára: Kategória: általános iskolás, középiskolás, felnőtt
Iskolája, osztálya (diákoknak)
Lakcíme: Telefonszáma:
E-mail címe: 

A nyertes pályamunkák írói és felkészítő tanárai értékes jutalomban részesülnek, melyeket a Magyar Nyelv Napja alkalmából rendezendő városi ünnepségen adunk át. 
 Támogatók: Csongrád Város...

Tovább

Pályázati kiírás Városellátó intézményvezető beosztás ellátására

Csongrád Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Bercsényi utca 26/a. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény tevékenységének irányítása, munkáltatói jogok gyakorlása, az Intézmény eszközeinek működtetése. Közterület-gondozás, belvíz-elvezetés, piac, temetők és állategészségügyi telep, sporttelep működtetése Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                         Pályázati feltételek: ❿         Főiskola, műszaki-/, agrár-/, településüzemeltetés, vagy gazdasági szakirány, ❿         műszaki-/, agrár-/, településüzemeltetési, vagy gazdasági pályán szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, ❿         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), ❿         B kategóriás jogosítvány, ❿         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, ❿         magyar állampolgárság ❿         büntetlen előélet ❿         cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: ❿         Főiskola, műszaki szakirány, ❿...

Tovább

Csongrád Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Csongrád Városi Önkormányzat képviselőtestülete határozatot hozott annak érdekében, hogy Csongrád Városi Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, és egyben felhatalmazta Csongrád Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00890 azonosító számon benyújtott Támogatási Kérelem pozitív elbírálásra került, így az önkormányzat 2016. 04.03.-án elkezdte a projekt megvalósítását. A projekt eredményeként Csongrád Városi Önkormányzat csatlakozni...

Tovább

Pályázati hirdetmény

Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda), 2017. október 18. (szerda) 10 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. – pályázat A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható. www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet  „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” – melléklet, – függelékek. További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal...

Tovább

Facebook

Önnek ajánljuk