Select Page

Szerző: I. Sz.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása augusztus hónapban

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2017 augusztus   hónapban: Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport? Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben:  Dr. Kiss Éva 06 30/275-2520 kissevadr@invitel.hu Állandó ügyfélfogadás SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete 6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel:...

Tovább

Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére

Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete                         a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet . A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2022. augusztus 20.-ig szól. A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvelési, számviteli...

Tovább

Áramszünet a Körös-torok területén

A Körös-torok Napközis Tábor és a Kemping közötti szakaszon hálózat és transzformátor csere lesz. Az említett területen a munkavégzés ideje alatt az áramszolgáltatás szünetelni fog. A munkavégezést követően a szolgáltató mindennap visszakapcsolja az áramot. A kivitelezés kezdése:  2017.07.17. Tervezett befejezése:  2017.07.25. A munkálatok de. 08:00-16:00 óráig tartanak. További áramszünetek: Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog. Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben...

Tovább

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésre


Hirdetmény A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Ezért kérjük a lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű terjedését. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény – és Talajvédelmi Osztálya köteles hatósági...

Tovább

Aktuális kérdés

Ön elégedett-e közterületeink fűnyírásával?

Szavazás állása

Loading ... Loading ...

Facebook

Önnek ajánljuk