Szociális étkezés

A szolgáltatás ellátási területe:
Csongrád közigazgatási területén

Az étkeztetés és az étel házhozszállításának napi intézményi térítési díja a jogosult jövedelmétől függően:

- Mentes a térítési díj megfizetése alól az, aki rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik, illetőleg családja jövedelemmel nem rendelkezik.
- Étkeztetés esetén, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át (28.500 Ft-ig).

Az étkezés: 300 Ft/adag
Kiszállítás: 70 Ft/adag

- Étkeztetés esetén, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át (28.501 Ft-tól).

Az étkezés 370 Ft/adag
Kiszállítás: 70 Ft/adag

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az áfa-t tartalmazza.
(A térítésmentes, ill. a kedvezményes ellátást a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (II.24.) Ökt. rendelete,alapozza meg.)
Az étkezéssel kapcsolatos ügyintézést, a térítési díjak befizetését, az igénybejelentéseket az I.sz. Idősek Klubja (Csongrád, Apponyi u. 5.) lehet megtenni.

© 2010. Szociális Ellátások Intézménye Csongrád - Minden jog fenntartva!