Select Page

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE

2016. január 01-i állapot szerint
/a többször módosítottak egységes szerkezetben/
Az alaprendeleteket módosító vagy kiegészítő – az egységes szerkezetbe beépített – külön rendeletek Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárságán megtekinthetők.


42/1995. (XII. 15.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Egyes helyi természeti területek védetté nyilvánításáról”.
Módosítva: – az 1/1996. (II.2.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

28/1996. (XII. 6.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város Környezetvédelmi Alapjáról”.
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

29/1996. (XII. 5.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Az állattartás szabályozásáról”.
Módosítva:
– a 30/2000. /X. 18./
– a 9/2005. /III. 22./
– a 27/2006. /VII. 04./
– a 20/2008. /VI. 30./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel

18/1997. (VI. 30.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről”.
Módosítva: – a 3/1998. (I. 26.),
– a 3/2000. /II. 22./,
– a 7/2001. /II. 6./,
– a 10/2001. /II. 28./,
– a 13/2003. /III. 28./,
– a 24/2003. /IX. 2./
– a 6/2008./IV.1./
– a 19/2008. /VI. 30./ ÖKt. rendeletekkel.

28/1997. (XII. 1.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A bizottságokra, a polgármesterre és önkormányzati társulásra átruházott önkormányzati hatáskörökről”.
Módosítva:
– a 28/1998. /XII. 11./,
– a 30/2000. /X. 18./
– a 7/2007. /III. 27./
– a 38/2009. /XI. 4./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

1/2000. /II. 9./ Ökt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.”
Módosítva: – a 23/2004. /VI. 30./
– a 40/2009. (XII.1.)
– a 9/2011. (III.17.) ÖKt. rendeletekkel

4/2000. /II. 25./ Ökt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól.”
Módosítva: – a 14/2000. /V. 26./ Ökt. rendelettel.

17/2000. /VI. 28./ Ökt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetőkről.
Módosítva: – a 16/2002. /VI. 28./
– a 37/2003. /XII. 23./
– a 12/2006. /II. 28./
– a 4/2009. (II. 9.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel.

26/2000. /IX. 26./ ÖKt. rendelet
“Az 1999. évi LXXV. tv. szerinti védett övezetről.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

18/2001. /IV. 24./ Ökt. rendelet
“A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

35/2001. /XI. 26./ Ökt. rendelet
“Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

20/2002. /X. 7./ Ökt. rendelet  (Egységes szerkezetben)
“Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek
megállapítása.
Módosítva:
– a 22/2014.(XI.17.)
– 9/2015.(V.7.) Ökt rendeletekkel.
Mellékletek

33/2002. /XII. 23./ Ökt. rendelet
“Az önkormányzatnál alkalmazandó kincstári finanszírozási rendről.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

17/2003. /V. 12./ Ökt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A lakossági szennyvizek bekötési költségének támogatási rendszeréről”

Módosítva: -a 28/2004 (IX.29)

– a 33/2005 (X.25.)
– a 5/2007. /II. 22./ ÖKt. rendeletekkel.

29/2003. /X. 29./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről.”
Módosítva: a 3/2010. (I. 25.) ÖKt. rendelettel

30/2003. /X. 20./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Településrendezési célok megvalósítása érdekében elővásárlási jog létesítéséről.”
Módosítva: – a 42/2004. /XII. 21./
– a 30/2005. /IX.27./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettelÖKt. rendeletekkel

9/2004. /III. 25./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város címeréről és zászlajáról, használatuk rendjéről.”
Módosítva: – a 9/2005 /III. 22./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a14/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel

2/2005. (II. 4.) ÖKt. rendelet
“A Csongrád Város Önkormányzata sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól”

15/2005. /IV. 27./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási, -fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól”
Módosítva: – a 14/2006. (III.29.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

25/2005. /VIII. 29./ ÖKt. rendelet
“Csongrád város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról.”
Módosítva: – a 30/2008. (XI.4.) ÖKt. rendelettel
– 26/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel
– 30/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelettel

32/2005.(X. 25.) ÖKt. rendelet
“Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról”
Módosítva: – 11/2008. /IV.29./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

34/2005. /X. 25./ ÖKt. rendelet
“Közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton való intézési lehetosége bevezetésének elhalasztásáról.”

2/2006. /I. 30./ ÖKt. rendelet
“A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történő végrehajtásáról”
Módosítva:
– a 40/2009. (XII.1.) ÖKt rendelettel

3/2006. /I. 30./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A Csongrád város területén alkalmazható távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az alkalmazási és díjfizetési feltételekről”
Módosítva:
– a 40/2009. (XII.1.)
– az 1/2011. (I.31.) ÖKt. rendeletekkel

5/2006. (I. 31.) ÖKt. rendelet
“A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának (szerkezetének, táblázatainak) meghatározásáról”
Módosítva:
– a 40/2009. (XII.1.) ÖKt rendelettel

6/2006. /I. 31./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Az önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól”
Módosítva:
– a 18/2008 /VI.30./ Ökt.
– a 17/2011. (V.23) önkormányzati rendeletekkel

8/2006. (III. 8.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A folyékony települési kommunális hulladékszállítási- és kezelési kötelező közszolgáltatás szabályairól és díjairól.”
Módosítva:
– a 28/2006 /VII. 4./
– a 18/2007 /IX.5./
a 40/2009. (XII.1.) Ökt rendelettel

22/2006 (V.9) ÖKt. rendelet
“Személygépkocsi várakozóhely pénzbeli megváltásáról”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel
– a 31/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelettel

30/2007. (XII. 28.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A Körös-toroki üdülőterület rendjéről.”
Módosítva:
– a 22/2008. /VI. 27./
– a 43/2008. (XII.20)
– az 5/2009. (II.9.)
– a 27/2009. (VI.30.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a 21/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelettel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel
– a 18/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel

25/2008. (IX. 01.) ÖKt. rendelet
„A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozása.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel.

42/2008. (XII. 20.) ÖKt. rendelet
„A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel.


14/2009. (III. 24.) ÖKt rendelete (egységes szerkezetben)
„A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról”
Módosítva:
– a 28/2009. (VII. 28.)
– a 43/2009. (XII.1.)
– a 44/2009. (XII.22.) ÖKt. rendeletekkel.

 

20/2009. (V. 28.) ÖKt rendelet
„Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról”
Módosítva:

a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

41/2009. (XII. 1.) ÖKt. rendelet
“Csongrád város környezetvédelméről”
Módosítva:
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel.

42/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelet
“A helyben központosított közbeszerzésekről”

51/2009. (XII. 22.) ÖKt. rendelet
“A vásárokról és a piacokról”
Módosítva:
– a 13/2010. (V.3.) ÖKt rendelettel
– a 12/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel.

23/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet
„Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról.”
Módosítva:
– a 12/2012. (V.25.),
– a 8/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletekkel.

33/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
„Csongrád város hulladékgazdálkodási terve kihirdetéséről.”
– melléklet

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet
“Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról”
(Egységes szerkezetben)
Módosítva:
– 14/20104.(X.22)
– 2/2015. (II. 24.)
– 27/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendeletekkel
– 1. sz. melléklet
– 2. sz. melléklet
– 3. sz. melléklet
– 4. sz. melléklet
– 5. sz. melléklet
– 6. sz. melléklet
– 7. sz. melléklet
– 8. sz. melléklet
– 9. sz. melléklet
– 10. sz. melléklet

– 1. sz. függelék
– 2. sz. függelék
– 3. sz. függelék
– 4. sz. függelék
– 5. sz. függelék
– 6. sz. függelék
– 7. sz. függelék

2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
“A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”

8/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.”

9/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet
„Az általános iskolai beíratásnál figyelembe vehető sajátos helyzet megállapításáról” szóló 9/2009. (II. 9.) ÖKt. rendelet hatályon kívül helyezéséről”

10/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet
„Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról”

20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról.”
Módosítva: a 19/2014.(XI.17.) Ökt. rendelettel

21/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”
Módosítva: a 20/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

22/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásának rendjéről”
Módosítva: a 21/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

25/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet
„A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről.”
– melléklet

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet
„A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól.”
– melléklet

9/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet
„A házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól.”

11/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet
„A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.”
Módosítva:
– 13/2015.(V. 28.)
– 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelettekkel
– Függelék

15/2014. /X. 22./önkormányzati rendelet
„A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről.”

18/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A helyi adókról.”
Módosítva:
– a 24/2015. (XI. 27.)önkormányzati rendelettel

23/2014. (XI. 28.)önkormányzati rendelet
“Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról”
– melléklet

1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
A Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól
– mellékletek
Módosítva:
– 12/2015.(V.28.),
– 17/2015.(VII.22.),
– 19/2015.(VIII. 31.),
– 22/2015. (X. 26.),
– 28/2015.(XII. 18.)önkormányzati rendeletekkel.

5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
“A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről”
Módosítva:
– a 7/2015(III.19.)
– 16/2015.(VII.22.)
– 21/2015. (IX. 25.)önkormányzati rendeletekkel.

14/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet
“A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

15/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet
“A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet
„A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”
– melléklet
– függelékek

25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
“A talajterhelési díjról”

29/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
“Az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról”

31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
“A Csongrád Kártyáról szóló 13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére”

Aktuális kérdés

Ön melyik helyszínen látná szívesen az adventi rendezvényeket és a karácsonyi vásárt 2017 decemberében Csongrádon?

Szavazás állása

Loading ... Loading ...

Facebook

Önnek ajánljuk