Select Page

Hivatali Telefonkönyv

Központi telefonszám: 63/571-900*
Központi fax: 63/571-901
Megjegyzés: a mellékszám csak a központi telefonszám hívása esetén érvényes!

 

IrodaTisztségviselőkTelefonMellékE-mail
I.119. Bedő Tamás polgármester 571-923 123 csongrad@csongrad.hu
I.119.Cseri Gábor alpolgármester571-958158cseri.gabor@csongrad.hu
I.114.Dr. Juhász László jegyző571-912112jegyzo@csongrad.hu
Irodaszervezetbe nem tartozók
I.119.Kincses Olga titkárnő571-923123 csongrad@csongrad.hu
Fsz. 37.Horváth-Varga Margit kulturális referens571-917117 horvath.varga.margit@csongrad.hu
Fsz. 6.Nagy József sportreferens571-900166sportreferens@csongrad.hu
Fsz. 8.Tóth Irén egészségügyi referens571-920120 tothiren@csongrad.hu
Jegyzői Iroda
I.117.Dr. Kádár Judit aljegyző, irodavezető571-970170aljegyzo@csongrad.hu
Igazgatási és Szervezési Csoport
I.117.Szvoboda Lászlóné csoportvezető571-980180 cstitkarsag@csongrad.hu
I.117.Kabdebó Mariann571-980180kabdebo.mariann@csongrad.hu
Fsz. 14.Erhardtné Bernát Henrietta munkaügy571-942142pmmunkaugy@csongrad.hu
Fsz. 14.Törökné Kocsis Katalin hirdetmények571-942142 kocsis.katalin@csongrad.hu
I.104.Ökrösné Justin Zsuzsanna anyakönyvvezető571-972172 okrosnezsuzsa@citromail.hu
Fsz. 16.Sztankovics Éva címnyílvántartás571-900131 sztankovits.eva@csongrad.hu
Fsz. 5.Szabó Istvánné hagyaték571-930130 hagyatek@csongrad.hu
Fsz. 12.Horváth Károly 571-941141 h.karcsi@csongrad.hu
Közterület-felügyelet
Forgó Róbert571-905 kozterulet.felugyelet@csongrad.hu
Informatika
Fsz. 15.Szabó Jenő informatikus63/571-924124 ph.informatika@csongrad.hu
Leíró
I.117.Rácz Anita571-975175 raczanita@csongrad.hu
I.117.Kádár Szélné Solti Renáta571-975175 rencsi71@gmail.com
Iktató
Fsz. 18.Samuné Fekete Ibolya571-988188 samune@csongrad.hu
Fsz. 18.Mészárosné Magyar Ildikó571-953153 meszarosne.ildi@csongrad.hu
Szociális és Lakásügyi Csoport
Fsz. 9.Vinczéné Dudás Katalin csoportvezető, bérlakás571-939139 vinczed.kati@csongrad.hu
Fsz. 8.Kajtár Anita bérlakás, szociális ügyek571-920120 kajtar.anita@csongrad.hu
Fsz. 7.Csatordainé Sebők Borbála gyerm. véd. ügyek571-937137 sebokborbala@csongrad.hu
Fsz. 7.Major Edina Gyerm. véd. ügyek571-937137 majoredina@csongrad.hu
Alközpont: Lázárné Török Erzsébet,
Ujszásziné Juhász Andrea
571-999199
Fsz. 1.Ügyfélszolgálat571-911111
Fsz. 1.Szepesi István571-911111 onkormanyzat@csongrad.hu
Fsz. 1.Pintér József571-911111
Fsz. 1.Ökrös János gépkocsivezető571-911111
I.120.Emeleti tárgyaló571-958158
I.102.Tükörterem571-921121
Gazdálkodási Iroda
Fsz. 3.Kruppa István irodavezető571-914114 kruppa.istvan@csongrad.hu
Költségvetési és Gazdálkodási Csoport
Fsz. 2.Farkas Éva csoportvezető, könyvelés, intézményi elszámolások571-995195 farkas.eva@csongrad.hu
Fsz. 40.Varga László lakbér, bérleti díjak571-915115 vargalaszlo@csongrad.hu
Fsz. 40.Ujszásziné Kléner Éva szoc. pénzügyek571-915115 klener.eva@csongrad.hu
Fsz. 2.Komlósiné Széll Gyöngyi intézm. könyvelés571-995195 komlosine@csongrad.hu
Fsz. 3.Gácsi Szilvia homokhátsági projekt, Alkotóház gazdálkodása571-952152gacsi.szilvia@csongrad.hu
Fsz. 3.Nagyné Túri Zsuzsanna intézm. könyvelés571-952152
nt.zsuzsi@csongrad.hu
Fsz. 2.Bartók Lajosné önk. kölcsönök, bérszámfejtés, pénztár571-989189 bartokne.eva@csongrad.hu
Fsz. 38.Bertus Andrea banki forgalom analitika nyt, számlák, könyvelés571-997197 bertusandrea@csongrad.hu
Adócsoport
Fsz. 39.Ötvös Klára csoportvezető571-962162 busane@csongrad.hu
Fsz. 39.Kádár Kornélia571-962 162 kadarkornelia@csongrad.hu
Fsz. 39.Görög Beáta571-910 110 gorog.beata@csongrad.hu
Fsz. 39.Tóth Klára571-992 192toth.klara@csongrad.hu
Fsz. 39.Lekrinszkiné Kovács Márta571-992192 marti@csongrad.hu
Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda
I. 108.Dr. Mezey Szimonetta jogtanácsos, irodavezető571-967167 mezey.szimonetta@csongrad.hu
I. 108.Újszásziné Benke Ágnes Szociális Szöv.571-967167 benke.agi@csongrad.hu
Üzemeltetési és Fejlesztési Csoport
I. 113.Gácsiné Sipos Andrea csoportvezető, pályázatok571-918118 gacsinesiposandrea@csongrad.hu
I. 113.Bartáné Kocsis Andrea
pályázatok
571-918118 bartane.andi@csongrad.hu
I. 113.Dencs Nikolett
pályázatok
571-918118 dencs.nikolett@csongrad.hu
I. 109.Nagy Sándorné vagyonnyilvántartás, pályázatok elszámolása, beruházások571-928128 vagyongazdalkodas@csongrad.hu
I. 105Forgó Marianna üzletek, garázs, földügyek571-981181forgo.mariann@csongrad.hu
I. 110.Barta Norbert, ingatlanok, műszaki ügyek571-973173 bartanorbert@csongrad.hu
I. 110.Kunstár Judit571-973173kunstar.judit@csongrad.hu
Mérnöki csoport
I. 107.Tárkányi Ferenc csoportvezető, építési hatóság571-963163 tarkanyif@csongrad.hu
I. 106.Seres Balázs építéshatóság571-945145 seresbalazs@csongrad.hu
I. 106.Pálné Bárdos Rita környezetvédelem571-945145 bardosrita@csongrad.hu
Homokhátsági Munkaszervezet
Kossuth tér 9-11.
Fax: 871-948
Gal. E.Illés Tibor intézmény vezető 571-960160illestibor@csongrad.hu
Gal. E.Bozóné Simon Melinda571-976176simon.melinda@csongrad.hu
Gal. E.Bakai-Bartók Renáta571-976176bartokrenata@csongrad.hu
Gal. E.Szarvasné Brindza Zsuzsanna571-944144 szarvasne.zsuzsanna@csongrad.hu
Gal. E.László József571-944144laszlo.jozsef@csongrad.hu
Gazdasági Ellátó Szervezet
Fsz. 37.Pintér Józsefné igazgató571-947 147pinterne@csongrad.hu
Fsz. 38.Gyöngyi Mihályné571-954154 gesz@csongrad.hu
Fsz. 38.Révész Józsefné571-954154 gesz@csongrad.hu
Fsz. 38.Kovács Judit, Szepesi Brigitta571-985185 gesz@csongrad.hu
Fsz. 27.Huszka Éva571-922122 huszkaeva.gesz@gmail.com
Fsz. 36.Bánfi Tamás igazgató-helyettes571-974174 banfi.tamas@csongrad.hu
Fsz. 36.Fássy Anita, Gácsi Piroska571-974174 fassy.anita@csongrad.hu
Fsz. 35.Pénztár – Sinkóné Horti Ágota571-956 156 sinkone@csongrad.hu
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csongrádi Tankerülete
Fsz. 22.Fodor Klára571-904104
Fsz. 21.Gyöngyi Alexandra571-969169
Fsz. 20.Berényi Péter műszaki vezető571-903103
Fsz. 32.Tariné Tyukász Gabriella
Fsz. 31.Farkas Sándor országgyűlési képv. irodaÜgyfélfogadás: K. és Cs.: 10.00-12.00
Lista visszaállítása

Rendezvénynaptár

 1. Karácsonyi Vásár

  december 1 @ 17:00 - december 23 @ 16:00
 2. Dudás Sándor szobrászművész kiállítása

  2017 dec. 8 @ 18:00 - 2018 feb. 5 @ 17:00
 3. Karácsonyi kiállítás

  december 13 @ 17:00 - december 17 @ 18:00
 4. Adventi gyertyagyújtás

  december 17 @ 08:00 - 17:00
 5. Karácsonyi mesék – Toldi Zsuzsanna könyvbemutatója Közreműködik: Varga Zsuzsanna és Varga Nándor

  december 20 @ 17:00
 6. Tegnapból holnapba – Alföld néptáncegyüttes karácsonyi gálaműsora

  december 22 @ 18:00 - december 23 @ 18:00

Facebook

Önnek ajánljuk