Select Page

Kártya alapúak lesznek az új őstermelői igazolványok

Kártya alapúak lesznek az új őstermelői igazolványok

2016. január 1-ével hatályba lépett az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Kormány rendelet.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél kérelmezhető.

Az őstermelői igazolvány iránti kérelem papír alapú, kézzel kitöltött formanyomtatványát egy automatikusan generált nyomtatvány váltja fel, amelyet a falugazdász az elektronikus felületen állít elő. Ennek köszönhetően az ügyintézési idő a jövőben csökkenthető. A kérelemben szereplő valamennyi adat a közhiteles hatósági nyilvántartás részét képezi. A nyilvántartásból történő, az adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatásokhoz kötődő feladatokat továbbra is a NÉBIH látja el.

Amennyiben megállapítható, hogy az ügyfél jogosult őstermelői tevékenységet végzésére úgy a személyi igazolványhoz hasonlóan egy ideiglenes igazolvány kerül kiállításra, amely legfeljebb a kiállításától számított 60 napig igazolja, hogy a tulajdonosa őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Tekintettel a papír alapú igazolványok kivezetésére, a kártya alapú igazolványok kiadására, a 2016. január 1. és március 20. napja között kiadott új igazolvány 2016. január 1-től hatályos. A 2016. január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes igazolvány a hatvan nap helyett 2016. július 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a Szja. tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.
A kártya alapú igazolvány az ügyfél választása szerint postai úton vagy a kérelmezés helyén kerül átadásra az őstermelő vagy meghatalmazottja részére. A postai úton át nem vett igazolványt az őstermelő vagy a helyette eljáró személy veheti át a kiállítónál. Az át nem vett igazolványokat azonban a NAK az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

(Új típusú, barna színű őstermelői igazolvány is érvényét veszíti)

Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.

Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért azonban 3 000 forintos illetéket kell megfizetni, amely illeték 2016. február 1-től 3 000 forintos igazgatási szolgáltatási díjként értendő. A befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást az igazolvány pótlásának kérelmezésénél be kell tudni mutatni.
Az őstermelő köteles az igazolványt tizenöt napon belül a kiállítónak leadni, ha a tevékenység végzésével felhagy vagy azt nem mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni továbbá valamennyi, a kérelemben nyilatkozott adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül, míg a saját gazdaságot érintő változásokról továbbra is évente egyszer, június 15. napjáig, az igazolvány, illetve értékesítési betétlap elvesztését, megsemmisülését, megrongálódását azonban haladéktalanul köteles bejelenteni a kiállítónál.

Az értékesítési betétlapra vonatkozó eddig ismert szabályok nem változtak, továbbra is az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlappal együtt érvényes. A már hatályos igazolvány maximum három egymást követő adóévre érvényesíthető, az érvényesség tárgyév március 20-ig kiváltott betétlap esetén tárgyév január 1-én kezdődik. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott értékesítési betétlap pótlásáért illetéket nem kell fizetni azonban a betétlap csak az adott tárgyévre vonatkozóan pótolható.
A betétlap adattartalma azonban bővül, ezáltal egyértelműen az őstermelőhöz, illetve az igazolványhoz rendelhető, továbbá a kifizetők számára is sokkal informatívabb dokumentumként szolgálhat a felvásárlás adminisztrációja során.

A rendelet továbbá egyértelműen rögzíti az ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket, eljárási szabályokat, amelyek szigorúbbak lettek és amelyek alapján a jogkövető őstermelők a tisztább versenyhelyzetnek eredményeként előnyösebb helyzetbe kerülhetnek, a nem valós őstermelői tevékenységet folytatók pedig kikerülhetnek a rendszerből.

Tekintettel arra, hogy a kártya alapú igazolvány alkalmas a Nyilvántartásban szereplő valamennyi adat tárolására ezért az eddigiektől eltérően az őstermelőnek az őstermelői igazolványa mellett csak az értékesítési betétlapját, illetve a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatát és a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát kell magánál tartania, és azt felhívásra bemutatnia.

A közös őstermelői igazolvány esetén a közös háztartásban élő, közös gazdaságban dolgozó családtagoknak, együttes nyilatkozatuk alapján, továbbra is lehetőségük van közös igazolványt kiváltaniuk, ha ezt a módot előnyösebbnek ítélik meg. Ennek kis gazdaság esetén adminisztrációt csökkentő jelentősége van, nagy gazdaságnál azonban érdemesebb lehet külön-külön igazolvány alapján termelni, hiszen az egy időben különböző helyszíneken történő értékesítést egy igazolvánnyal nem lehet lebonyolítani ugyanis az igazolvány nem másolható.

Az új rendelet célja továbbá, hogy a vásárlók is egyértelműen fel tudják ismerni az érvényes igazolvánnyal rendelkező valós őstermelőket, azonosítani tudják a hazánkban megtermelt őstermelői termékek körét, ugyanis az őstermelőnek az értékesítés helyszínén köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői terméket vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
Az új rendelet megszünteti továbbá azon ellentmondásos helyzetet, hogy az őstermelők ugyanazt az őstermelői terméket, azonos helyen és azonos időben őstermelőként és egyéni vállalkozóként is értékesítik. A megyei kormányhivatal az ellenőrzés során az eddig ismert ellenőrzési pontokon túl az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.

Az új rendelet értelmében minden, 2015. december 31-ig még hatályát nem vesztett, papír alapon kiadott őstermelői igazolvány 2016. december 31. napjáig használható, ezen időpontban azonban hatályukat vesztik.

// Forrás: Magyar Közlöny 2015. év 205. szám; 436/2015 (XII.28) Korm. rendelet 27429-27438 oldal //

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Facebook

Önnek ajánljuk