Select Page

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐK CSONGRÁD VÁROSI EGYESÜLETE

ktvcsse

 

Egyesületünk önkezdeményezéssel  1993.március 20-án alakult   meg városunk környezeti-és természetvédelmi állapotának javítása érdekében, mint városi egyesület.1994-től regionális és több megyére kiterjedő tevékenységet is végzünk. l998-tól közhasznú szervezet lettünk.

      Taglétszámunk: alakuláskor 41 fő, jelenleg 100 fő.

Fő céljaink

 • Az ifjúság környezeti nevelésének összehangolása, szakmai, módszertani segítése óvodáskortól középiskolás korig.
 • A tanulóifjúság és a felnőtt lakosság környezeti tudatának formálása.
 • Környezeti és természeti károk megelőzése, elhárítása, egészséges életmódra nevelés.
 • Védelemre érdemes területek természeti értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása.
 • Az ifjúság és a felnőtt lakosság bevonása az aktív környezet-és természetvédelembe.

Célcsoportjaink

 • Óvodások, általános és középiskolás tanulók, pedagógusok.
 • Felnőtt lakosság (különös tekintettel a természeti értékekkel rendelkező területeken gazdálkodók).

    Eddigi főbb eredményeink

  • Kezdeményezésünkre Csongrád Város Önkormányzata 1995.december 15-én helyileg védetté nyilvánította Csongrádon a tiszántúli hullámtéri erdőket és holtágakat 800 ha területen         Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület elnevezéssel, ahol eddig 129 védett fajt tártunk fel.
  • Javaslatunkra 2012. évben ex lege védettséget kapott Serház-zugi Holt-Tisza nádas, mocsaras része, ahol 30 védett fajt tártunk fel.
  • 2012. évben Bokros pusztán a Háromág Holt-Tisza partján, olyan védett növényfajt találtunk (Mételyfű), amelyet rajtunk kívül más eddig nem tárt fel a KNP Igazgatóság területén
  • Beindítottuk a használt elemek gyűjtését. Megoldást találtunk a használt gépkocsi-akkumulátorok és mezőgazdasági vegyszermaradványok összegyűjtésére és elszállítására.
  • 1994-től minden évben környezeti nevelési előadássorozatot szerveztünk, amelynek több száz résztvevője volt.
  • 1995-ben tagságunkból “Természetvédelmi Szolgálatot szerveztünk. Szolgálatunkkal sikerült több természeti kárt megelőzni és feltárni a nem kívánatos tevékenységeket.
  • A Csongrád környékén és a Dél-Tisza völgyben található természeti értékek őrzését 11 fős polgári természetőr csoportunkkal segítjük.Bekapcsolódtunk a norvégok és a japánok által szervezett európai és nemzetközi légszennyezettség mérési programba és a REC “Duna Pályázat Program”-jába.
  • Több rendezvényen tartottunk előadást magyar és angol nyelven természeti értékeinkről.

2013. évben a Föld Napja alkalmából Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztere a természetvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységünkért egyesületünknek PRO NATURA EMLÉKPLAKETETT adományozott.

 FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK:

 • Jeles Napi programok (vetélkedők, terepi programok, ismeretterjesztő előadások) szervezése.
 • Természeti értékek feltárása, őrzése biodiverzitás monitorozása.
 • Lakossági tanácsadó „Zöld Pont” iroda működtetése.
 • Ellésparton környezet- és természetvédelmi oktatóbázist működtetünk

Kiadványaink

 • Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület (1998, 16 oldal)
 • Csongrád Bokros- puszta természeti értékei (2001, 16 oldal)
 • Csongrád, Köröszugi túraútvonal  (2001, 24 oldal)
 • Feladatlapok általános és középiskolás tanulók részére Csongrád, Köröszugi gyalogtúra útvonal természeti és

kultúrtörténeti értékeinek tanulmányozására (2001, 12 oldal)

 • Biodivertitás monitorozásának lehetőségei a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen (1998, 16 oldal)

SZOLGÁLTATÁSAINK

 • Túravezetés a Csongrád   Köröszugi túraútvonalon
 • Ismeretterjesztő előadások, terepi módszertani bemutatók tanulók , pedagógusok és a felnőtt lakosság részére
 • Környezet-és természetvédelmi szaktanácsadás tanulóifjúság , a felnőtt lakosság és az Önkormányzat részére

BEMUTATÓHELYEINK

 • Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület
 • Csongrád Serház-zugi Holt- Tisza
 • Csongrád Arany-szigeti erdő
 • Csongrád Körös- torok
 • Csongrád Bokros- puszta
 • Tisza jobb parti hullámtéri erdő

Facebook

Önnek ajánljuk