Select Page

Közérdekű adatok – üvegzseb

Tisztelt Látogató!

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai értelmében az államháztartás alrendszereihez tartozó szervek közzéteszik a közérdekű adatokat, melynek megfelelően az alábbi adatok találhatók Önkormányzatunkról.

1. Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű vagy fejlesztési támogatások:

A társadalmi szervek támogatási keret felosztására vonatkozó döntések az alábbi testületi ülés anyagai között találhatóak.

2016. április 28.
» letöltés

2015. május 21.
» letöltés

2014. május 22.
» letöltés

2013. május 30.
» letöltés

2012. március 29.
» letöltés

2011. március 24.
» letöltés

2010. március 26.
» letöltés

2009. március 20.

» letöltés

2008. március 28.

» letöltés

2007. március 23.

» letöltés

2006. március 24.

» letöltés

2005. március 18.

» letöltés

A sportcélú keret felosztása döntések az alábbi testületi ülés anyagai között találhatóak.

2016. április 28.
» letöltés

2015. május 21.
» letöltés

2014. május 22.
» letöltés

2013. május 30.
» letöltés

2012. március 29.
» letöltés

2011. március 24.
» letöltés

2010. március 26.
»
letöltés

2009.március 20.

» letöltés

2008. március 28.

» letöltés

2007. március 23.

» letöltés

2006. március 24.

» letöltés

2005. március 18.

» letöltés

A 2008. márciusi döntés után, illetve ezen felül nyújtott támogatások listája a csatolt táblázatban is szerepel.
táblázat

2. Az önkormányzat költségvetése felhasználásával, az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések:

– 2015.
– 2014.
– 2013.

– 2012.

– 2011.

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.

3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatai a honlap rendeletei és határozatai között találhatóak

Önkormányzat SZMSZ 1/2013. (I.31.) Ökt rendelet: (Egységes szerkezetben)

– Polgármesteri Hivatal SzMSz: 192/2007.(IX.28.) Ökt.határozat

Alapító okiratok:
Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Csongrádi Alkotóház
Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete
Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ
Művelődési Központ és Városi Galéria
Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
Csongrádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Csongrád Város Önkormányzat Városgondnoksága
Csongrád Város Védőnői Szolgálata

4. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves szakmai teljesítményének bemutatása, értékelése, valamint az éves költségvetésének teljesítési adatai:

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

A fentiekre vonatkozó előterjesztés, mely az intézmények éves beszámolójának felülvizsgálatát és a részletező táblázatokat is tartalmazza az alábbi testületi ülések anyagai között találhatóak:

– 2009. évről a 2009. évi költségvetési beszámolóban, a 2010. április 7-i.
» letöltés

– 2008. évről: a 2008. évi költségvetési beszámolóban, a 2009. április 24.
» letöltés

– 2007. évről: a 2007. évi költségvetési beszámolóban, a 2008. április 25.
» letöltés

– 2006. évről: a 2006. évi költségvetési beszámolóban, a 2007. április 20.
» letöltés

– 2005. évről: a 2005. évi költségvetési beszámolóban, a 2006. április 28.
» letöltés

– 2004. évről: a 2004. évi költségvetési beszámolóban, a 2005. április 22.
» letöltés

– 2003. évről: a 2003. évi költségvetési beszámolóban, a 2004. április 16.
» letöltés

5. Csongrád város Önkormányzata

– 2003-2006. évekre szóló gazdasági és munkaprogramja a 2003. június 27-i testületi ülés anyagai között található.
» letöltés
a beszámoló a 2006. augusztus 25-i testületi ülés anyagai között található,
» letöltés

– 2007-2010. évekre szóló gazdasági és munkaprogramja a 2007. április 20-i testületi ülés anyagai között található.
» letöltés

6. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési adatai az alábbi testületi ülés anyagai között találhatóak:

– 2010. év 2010. február 19. és február 25.
» letöltés

2009. év 2009. február 20.
» letöltés

– 2008. év: 2008. február 22.
» letöltés

– 2007. év: 2007. február 16.
» letöltés

– 2006. év: 2006. február 24.
» letöltés

– 2005. év: 2005. február 18.
» letöltés

– 2004. év: 2004. február 20.
» letöltés

7. Csongrád Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 25/2005.(VIII.29.) Ökt. rendelet

8. Csongrád Város Önkormányzata közbeszerzési terv 2011.

9. 2009.évi CXXII.tv. szerinti közzétételi kötelezettség

100%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok letöltés

51%-ban, vagy ezt meghaladó mértékben önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok :

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRt. (100%-os önk.tulajdon, ebből Csongrád város részesedése a Zrt-ben a Vízmű Kft. tulajdonában lévő részvények megvásárlása után 13,4%.) – a Zrt. ügyvezetése általi közzététel a Zrt. honlapján szerepel.

Körös-torok Projektház Kft. (51%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona) – a Kft ügyvezetése általi közzététel a honlapon a Kft-re vonatkozó adatok között szerepel.

Csongrádi Víz és Kommunális Kft .(54,5%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona) (közzététel időpontja 2015. március 30.)

» letöltés

Csoterm Kft. (51 %-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona)

Közzétételi kötelezettség alá eső adatok (közzététel időpontja 2015. március 12.)
2013. évi üzleti jelentés
2013. évi egyszerűsített éves beszámoló
2013. évi kiegészítő melléklet
2014. évi üzleti terv

Csongrádi Egészségturisztikai Kft. (60 %-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona)

10. 2004.évi XXII.tv. szerinti közzétételi kötelezettség

– Tisza Volán ZRt. beszámoló

– Táblázat

11. Csongrád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámoló mérlegének közzététele

– összevont mérleg
– egyszerűsített mérleg
– egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
– egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
– egyszerűsített eredménykimutatás
– könyvvizsgálói záradék

12. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § alapján vezetett nyilvántartás

– Táblázat
– Telephelyekről vezetett nyilvántartás

13. A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 jelű projekt előkészítése során tervezési feladatok ellátása.

– Tervezés  teljesítés

14. A 2004. évi XXXIII. sz. törvény 3/A. § (1) bekezdésben megfogalmazott jelentéstételi kötelezettséghez nyilvánosságra hozni javasolt adatok Csongrád.

– 2013
– 2011

15. Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló  2011. évi CVIII. törvény (Kbt) alapján.

– Orvostechnikai műszerek beszerzése – Szállítási szerződés

16. Csongrád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámoló mérlegének közzététele

mérleg és beszámoló

17. Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés 2012

– jelentés

18. NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

melléklet

19. Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló mérlegének közzététele

mérleg és könyvvizsgálói jelentés

20. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolója és 2014. évi üzleti terve

– 2013. évi beszámoló
– 2014. évi üzleti terv

Aktuális kérdés

Ön elégedett-e közterületeink fűnyírásával?

Szavazás állása

Loading ... Loading ...

Facebook

Önnek ajánljuk