Select Page

Pályázati hirdetmény a Petneházi u. 14/1. lakás bérbeadására

Pályázati hirdetmény a Petneházi u. 14/1. lakás bérbeadására

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

szociális helyzet alapján

a 6640 Csongrád, Petneházi u. 14/1. szám alatti helyreállított komfortos szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda),

2018.március 27. (kedd) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Petneházi u. 14/1.– pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”– melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt.8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.április 04.(szerda)

A lakás megtekinthető:2018. március 20. (kedd) 10.00-10.30 óra

     

Részletes hirdetmény a 6640 Csongrád, Petneházi u. 14/1. szám

alatti szociális bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

6640 Csongrád, Petneházi u. 14/1, 2 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba, WC helyiségekből áll. Egyedi fűtésű, komfortos komfortfokozatú, alapterülete 67 m2, jelenlegi lakbér 18.425 Ft/hó.

A bérleti jogviszony időtartama: 1+4 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtása:

Pályázók személyi köre:

(1) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

ba) egyedül élő pályázó esetén a havi jövedelme el kell, hogy érje a nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500 %-át.

bb) család esetén az egy főre jutó havi jövedelem el kell, hogy érje a nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 500 %-át .

    A jövedelemszámításnál „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó, mint önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér, vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

d) a pályázó nagykorú magyar állampolgár, vagy a munkavállaló közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy,

e) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek bármelyikének a bérbeadóval kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került megszüntetésre a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül,

f) szociális alapon önkormányzati bérlakásra jogosultság további feltétele, hogy a pályázó Csongrádon lakóhellyel és életvitelszerű itt tartózkodással, vagy csongrádi munkahellyel rendelkezik,

g) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja, hogy a bérleményt előrefizetős mérőórával, mérőórákkal felszerelteti.

(2) A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni:

ha a pályázó nem felel meg a 9.§ (1) bekezdésében foglalt feltételek bármelyikének, vagy

– ha a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget az eljárás során, vagy

– nem az erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon nyújtotta be a pályázatot.

(3) A 2. számú függelék szerinti pontszámítási rendszerben akkor állapítható meg pontszám, ha a feltételek teljesülését a pályázó a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott okirattal igazolja. A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat elbírálására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján értesíti. A pályázat érvényességére, valamint a megállapított pontszámra vonatkozóan a hirdetmény kifüggesztésétől számított 8 napon belül észrevételnek van helye. Az észrevételt a szociális ügyekért felelős bizottság véleményezi, a polgármester az észrevétel megtételére vonatkozó határidő lejáratától számított 15 napon belül hozza meg döntését.

(4) A polgármester a pályázat nyertesének kizárólag azt az érvényesen pályázó személyt nyilváníthatja, aki az 2. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszerben a legmagasabb pontszámot éri el. Azonos pontszám esetén, vagy ha a 2. számú függelékben meghatározott pontszámítási rendszer alapján egyik pályázó sem szerez pontot, a pályázat nyertese az a pályázó, akinél az együttköltözők létszáma alapján számított havi jövedelem és a bérlemény várható átlagos fenntartási költségének arányszáma alacsonyabb. Amennyiben az előzőek szerint sem állítható fel sorrend, úgy a több kiskorú személy eltartásáról gondoskodó pályázót, ha ez alapján sem állítható fel sorrend, úgy a pályázatot előbb benyújtó személyt kell a pályázat nyertesének tekintetni.

(5) Amennyiben a pályázó valótlan adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, úgy a kijelölést vissza kell vonni, vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani. A kijelölés visszavonása esetén a 2. legmagasabb pontszámot elért pályázót kell bérlőnek kijelölni.

(6) Amennyiben érvényes pályázat nem került benyújtásra, a lakásra új pályázatot kell kiírni.

(7) A pályázat kiírója (a polgármester) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A jogos lakásigény mértékének felső határa:

 1. 1 személy esetén  1,5      lakószoba
 2. 2-3 személy esetén              2,5      lakószoba
 3. 4 személy esetén  3          lakószoba
 4. 5-6 személy esetén  3,5   lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

A pályázatot kizárólag írásban az 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti „Pályázati adatlap – szociális helyzet alapján, helyreállított összkomfortos vagy komfortos szociális bérlakás bérbeadásához” elnevezésű nyomtatványon, a kötelezően mellékelendő dokumentumokkal ellátva, zárt borítékban, 1 pld-ban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportján (Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8.)

A beérkezés határideje: 2018. március 27. (kedd) 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: 6640, Csongrád, Petneházi u. 14/1.- pályázat

A lakás megtekinthető: 2018. március 20. (kedd) de. 10.00-10.30 óra

     

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. április 04.

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Rendezvénynaptár

 1. Dr. Piroska János festőművész kiállítása

  március 6 -10:00 : március 24 -12:00
 2. Bokrosi Programok – 2018 Március

  március 10 -11:30 : március 29 -09:00
 3. Internet Fiesta

  március 19 -08:00 : március 25 -17:00
 4. Neil Simon: Ölelj Át – Magyar Király Bérlet

  március 21 -19:00
 5. Méskép Zenekar – A pokol szakácsa

  március 24 -18:00
 6. Hagyományőrző klub: Húsvéti tojásfestés, tojásírás

  március 28 -16:30

Facebook

Önnek ajánljuk