Válassza az Oldal lehetőséget

Felhívás és tájház leírás

Felhívás és tájház leírás

A Csongrád-Bokros, Gyójai utca 2. számú, 10076 helyrajzi számú, bokrosi tájház épületének helyi egyedi védelme alá helyezése érdekében felhívást intézek a Tisztelt lakossághoz.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi rendelet módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Csongrád város településképi rendeletének módosítását az Eljr. rendelkezései és Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete / a továbbiakban partnerségi rendelet/ alapján partneri egyeztetésre bocsátom.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelet szerint minden gyülekezés tilos ezért a partnerségi rendelet szerinti lakossági fórum megrendezésére nincs lehetőség.

A véleményezésre bocsátottak papír alapon és a Csongrád Város Honlapján megtekinthetők. A javaslatok, vélemények írásban tehetők meg a polgármester címére (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) és a csongrad@csongrad.hu címre.

A dokumentum Elektronikusan elérhető  itt: TKR módosítása Bokros tájház felhívás melléklete (.docx)

A véleményeket és javaslatokat elektronikusa és írásban 2020. december 18. nap 12:00 óráig várjuk a fenti elérhetőségeken.

Csongrád, 2020. december 7.  

 

Gyovai Gáspár

alpolgármester

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk