A Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 25/2005. (VIII. 29.)Ökt. rendelet hatályos szövege egységes szerkezetben, mellékletekkel együtt az njt.hu felületen érhető el.