Select Page

Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentés és helyi fűtés támogatása ügyében

Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentés és helyi fűtés támogatása ügyében

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentésben támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportjánál (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. földszint 7-9 szoba) ügyfélfogadási időben. Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját,mely később nem módosítható. A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

 • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
 • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni. A távhőszolgáltatónál ellenőrzi, hogy az igénybe vevő háztartás rendelkezik- e távhőszolgáltatási szerződéssel illetve az adott háztartásra már nyújtottak- e be igénybejelentést. Ezentúl a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.(A téli rezsicsökkentés iránti igénylés során nincs jövedelemvizsgálat.)

Fűtés támogatás

A téli rezsicsökkentési támogatás mellett – a korábban megszokott módon – szociális rászorultság alapján fűtési támogatás iránti kérelem is benyújtható a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportjánál ügyfélfogadási időben (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. földszint 7-9 szoba).

A fűtési támogatásra való jogosultság feltételeit a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015.(II.23. ) önkormányzati rendelet 10-11.§-a szabályozza.

A fűtési támogatás egy fűtési idényre szól, hat hónapra, novembertől áprilisig. A támogatás havi összege 3.000,-Ft, egyedül élő esetén 3.500,-Ft. Tűzifa igénylése esetén a támogatás mértéke 1 erdei m3 tűzifa.

A kérelemhez csatolni kell :

 • az adott lakcímre bejelentett valamennyi személy jövedelemigazolását az alábbiak szerint
 1. havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről ,
 2. nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról,

c) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás esetén az ellátás tárgyévi összegéről szóló értesítést

– fűtési módnak megfelelő utolsó havi közüzemi számlát ( gázszámla, távhő számla ),

– albérleti szerződést .

A kérelem benyújtási határideje: 2018. október 01. ( hétfő) .

Mindkét támogatás igénylése esetén a lakcím igazolvány bemutatása szükséges!

A kérelemnyomtatvány a Fűtési adatlap letölthető innen (.doc)

További információval ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportja áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7-9. szoba)

A szerzőről:

1 Hozzászólás

 1. Kedves Csongrádiak! Nem vagyok csongrádi, de nagyon szeretem városukat. Arra szeretném felhivni figyelmüket, hogy a viztisztítás elkerülhetetlen, de sajnos mérhetetlen kockázattal jár. LAKÓHELYEMEN – talán több milliárd ráfordítással ez már korábban megtörtént. Az eddig, egyik legjobb vizellátással, és kiváló minőségű vizzel ellátott városomban a viztisztások után az ivóviz /csapvíz/ minősége elfogadhatatlan. Bár az eddigi /gondolom irányított/ szakvélemények szerint az ivóviz minősége az egészségügyi határérték közelében van, de az, esetekénti ülepítés után fogyasztható – állítják.
  ÉN MÉG ALSÓTAGOZATOS ISKOLÁS KOROMBAN ÚGY TANULTAM: A VIZ SZÍNTELEN, SZAGTALAN, ÁTLÁTSZÓ, TÖBBNYIRE IZTELEN FOLYADÉK. iZE A SZÜKSÉGSZERÜEN ELŐFORDULÓ, HASZNOS ÁSVÁNYI ANYAGOK MENNYISÉGÉTŐL VÁLTOZHAT, de ez nem lehetne kellemetlen. Márpedig ez VÁROSUNKBAN egyetlen kritériumnak sem felel meg. Az illetékesek, és hatáskörrel is rendelkező szervek minderről tudomásul bírnak, de intézkedésük mindeddig eredménytelen. Türelmet kérnek, bíznak a minőség jelentős javulásában. Csak tapasztalatunk nem ez. A viz időnként büdös, hányingert keltő, esetenként elszíneződötten zavaros.
  Levelemmel csak arra szerettem volna figyelmüket felhívni, hogy a munkálatokat folyamatosan kísérjék figyelemmel, s azonnal jewlezzék a problémákat valamennyi érintett szervvel. KIVÁNOM, HOGY VÁROSUK LEGYEN KIVÉTEL, s ne tapasztalják meg Önök a mi, saját börünkön tapasztalt alapvető hibákat. Tisztelettel üdvözlöm ÖNÖKET.

  Válasz

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Aktuális kérdés

Ön mennyire elégedett a csongrádi nyári kulturális nagy rendezvények színvonalával?

Szavazás állása

Betöltés ... Betöltés ...

Facebook

Önnek ajánljuk