Válassza az Oldal lehetőséget

Letölthető nyomtatványok2

Helyi adózással kapcsolatos nyomtatványok:

A Csongrád városban bevezetett helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, tartózkodás utáni és építmény utáni idegenforgalmi adó, iparűzési adó és építményadó), továbbá a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval a és a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyekkel a Városgazdasági iroda Adócsoportja foglalkozik. Ellátja a vonatkozó eljárási jogszabályok alapján a helyi adókkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, -beszedés, -nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Lebonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében. Adó- és értékbizonyítványokat állít ki.

Az adóbejelentkezésre és adóbevallásra az alábbi dokumentumok tölthetők le:

IGAZOLÁS KÉRŐ ADATLAP adóhatósági igazolás kiállításához
Tájékoztató adóváltozásról
Nyilatkozat helyi adó mentességhez

Adónaptár

TÁJÉKOZTATÓ a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályairól
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

Idegenforgalmi adó:
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó – bevallás

Építményadó:
Építményadó – Bevallás
Építményadó – Nyilatkozat

Gépjárműadó:
Bejelentés a gépjármű adójáról
Tájékoztató a gépjárműadóról
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

Kommunális adó:
Magánszemélyek kommunális adója – bevallás
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Helyi iparűzési adó:

– 2015:
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015. adóévről (útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről
– 2014:
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014. adóévről (útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014
Tájékoztató a tételes (egyszerűsített) adóalap-megállapítási módszert választó KATA adóalanyok részére

Bejelentkezés, változás-bejelentés
– 2013:
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2013. adóévről
(útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013
Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről
– 2012:
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2012. adóévről
(útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap


Bejelentkezés, változás-bejelentés
2013

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó változásokról
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2011
Iparűzési adóbevallásra felhívás
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történő visszaadásával kapcsolatban
Tájékoztatás a fizetési meghagyásról
Bevallás, bejelentés az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
Adóbevallás a 2011. adóévről
B C jelű kiegészítő lap
D E jelű kiegészítő lap
Útmutató a 2011. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz

Önellenőrzési lap
(2010-től)
Adóbevallás a 2010. adóévről
B C jelű kiegészítő lap
D E jelű kiegészítő lap
H jelű kiegészítő lap
Útmutató a 2010. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz
Adóbevallás a 2009. adóévről
B C jelű kiegészítő lap (2009)
D E jelű kiegészítő lap (2009)
H jelű kiegészítő lap (2009)
Önellenőrzési lap (2009-ig)
Útmutató a 2009. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz
Adóbevallás a 2008. adóévről
B C jelű kiegészítő lap (2008)
D E jelű kiegészítő lap (2008)
Útmutató a 2008. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz
Adóbevallás a 2007. adóévről
Útmutató a 2007. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz
Adóbevallás a 2006. adóévről

Útmutató a 2006. évi helyi iparűzési adóbevalláshoz

Az adókkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást, tájékoztatást Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda Adócsoportjánál (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 39.) lehet kérni.
Ügyintézők:
Ötvös Klára, Milovanovics Lívia, Görög Beáta
Telefon: 63/571-992, 571-962 Fax: 571-901
Mail: gorog.beata@csongrad.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A vállalkozások, a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés és a munkahelymegtartás helyi támogatásával kapcsolatos nyomtatványok:
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 28/2009. (VII.27.), 43/2009. (XII.1.), 44/2009. (XII.22.) ÖKt. rendeleteivel módosított 14/2009. (III. 24.) ÖKt rendelete “A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról”
Adatlap vállalkozások, a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés és a munkahelymegtartás helyi támogatására
Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához
KÉRELEM a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatására
Támogatási Szerződés Munkahelyteremtésre
Támogatási Szerződés Beruházás-ösztönzésre
Tájékoztató a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításához
Levél kedvezményezett részére

Szociális és Egészségügyi Iroda nyomtatványai:


Kérelem – Önkormányzati segély gyermekétkeztetés támogatása
Kérelem – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
Kérelem – A közgyógyellátás megállapítására
Kérelem – Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem – Védett fogyasztóvá nyilvánításhoz

Kérelem – Települési támogatás temetés költségeihez való hozzájárulásra
Kérelem – Bölcsődés gyermek közétkeztetéséhez nyújtott települési támogatására
Kérelem – Fogyatékos gyermek családjának nyújtott települési támogatására
Kérelem – A gyermek születéséhez nyújtott települési támogatására
Kérelem – Gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Kérelem – Lakbér támogatás megállapítására
Kérelem – Rendkívüli települési támogatásra
Kérelem –  fűtési támogatáshoz

Mérnöki Iroda nyomtatványai:
Fakivágási engedély
Építésügyi hatósági bejelentés
A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap
Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap
Egyéb építésügyi hatósági eljárás
Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap
Az építésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma
Építési tevékenység megkezdésének bejelentése (30m Ft alatt)
Az építési tevékenységek megkezdésének és az adatok változásának bejelentése (30m Ft felett)
Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek
Közterület-használati engedély kérelem

Jegyzői Iroda nyomtatványai:
A bejelentés köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma
A telepengedély köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kötelező adattartam

Működési engedély kérelem
2. sz. Kérelem a telepengedélyezési eljárás megindítására, amennyiben az eljárást építésügyi hatósági engedélyezési eljárás előzte meg
3. sz. Kérelem a telepengedélyezési eljárás megindítására, amennyiben az eljárást építésügyi hatósági engedélyezési eljárás nem előzte meg
Bejelentés kereskedelmi üzlet bezárásáról
Bejelentés kereskedelmi üzlet bezárásáról2
Fizetővendéglátási, falusi szállásadói tevékenység hatósági nyilvántartásba vétele
Kérelem fizető-vendéglátó tevékenység nyilvántartásba vétele iránt
Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletének működési engedély igénylése
Kereskedelmi üzlet működési engedélyének adataiban bekövetkezett változások bejelentése
Kereskedelmi üzlet működési engedélyének visszaadása
Környezetvédelmi dokumentáció telepengedélyhez
Mezőgazdasági és állattartási ügyek
Működési engedély módosítási kérelem

Humánpolitikai Iroda nyomtatványai:
NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
Elszámolás a támogatásról

Pályázati adatlap  civil szervezetek támogatására

Pályázati adatlap sportegyesületek támogatására

Ebösszeíró nyomtatvány:

Ebösszeíró adatlap

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk