Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat a Csongrád, Csókásy F. u. 8/a szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadására

Csongrád Városi Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet a Csongrád, Csókásy F. u. 8/a szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadására. A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.), 2016. február 12., 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Csókásy F. u. 8/a – pályázat

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba, tel.: 63/571-981)

Részletes hirdetmény a Csongrád, Csókásy F. u. 8/a szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadására

A lakás adatai:

Csongrád, Csókásy F. u. 8/a. szám, 2 szoba, komfortos, alapterülete 61 m2, a lakás felújítás után beköltözhető

 

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év

 

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A bérleti díj mértéke: 25.620 Ft/hó

Egyéb feltételek tekintetében a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó helyi rendelet az irányadó.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7.)

 

A beérkezés határideje: 2016. február 12., 10 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Csókásy F. u. 8/a – pályázat

A pályázók számára a lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–          a pályázó nevét, címét, illetve a beköltöző személyek számát,

–          az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a felek kauciónak tekintenek, és amely a bérlő szerződésszerű magatartásának biztosítékául szolgál. A bérleti jogviszony megszűnése esetén – amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakást a bérbeadónak rendeltetésszerű állapotban visszaadta, és azt a bérlő visszavette tőle – a kaució összege visszajár.

–          ha a bérleményt nem lakás céljára kívánják igénybe venni, a pályázó használati szándékát,

–          a pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a birtokba vétel után elvégzi a lakás felújítási, festési munkáit, melynek anyagköltségeit a bérbeadó előzetes megállapodás alapján a bérlő részére lakbérbe történő beszámítással megtéríti.

 

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. A nyertes pályázó lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele a vállalt bérleti díj egyösszegű befizetése. A lakás birtokbavételére csak a lakásbérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

A meghirdetett lakásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat.

 

A beadott pályázat nem módosítható, visszavonás esetén új pályázat határidőn belül sem adható be.

A pályázat nyertese:

–          Aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű befizetését.

–          Azonos pályázati ajánlatok esetén a nagyobb létszámú, illetve a kiskorú gyermek(ek)et nevelő családokat kell előnyben részesíteni.

 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázat kiírást utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk