Select Page

Pályázati Felhívás az Önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

Pályázati Felhívás az Önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

Csongrád Városi Önkormányzat

Pályázati Felhívása

 

az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projektben az Önkormányzat által fenntartott humán szolgáltatásban dolgozók számára

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2018. (IV.26.) önkormányzati határozat szerint, a Tisza-menti virágzás Ösztöndíj Szabályzat elfogadásával, az EFOP 3.9.2.-16-2017-00005 számú projekt keretein belül a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek számára, átképzésük idejére a tanulmányok alatt felmerülő költségek enyhítése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása érdekében.

Személyi feltételek:

A Szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tiszasas és Tömörkény településen dolgozó önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó azon szakemberek számára, akik védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátás területén dolgoznak és vállalják, hogy a pályázati kiírásban vállalt képzést elvégzik.
Pályázat keretén belül támogatott képzések:
– családterapeuta
– ló terapeuta
– mentálhigiénés szakember
Csongrád Városi Önkormányzat vonatkozásában 5 fő részesülhet támogatásban

A pályázat benyújtásának határideje és módja, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményei:
A pályázat benyújtásának határideje a Szabályzat alapján 2018. június 30. napja. (Tekintettel arra, hogy a 2018. évben június 30. szombati napra esik, a pályázat leadási határideje 2018. július 2. napján 16:00). A pályázatot a Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény, 6640 Csongrád Kis-Tisza u. 4. szám alá, a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján kell eljuttatni.

Az ösztöndíj szemeszterenkénti összege:

Az ösztöndíj szemeszterenkénti összege 150.000Ft./szemeszter, melyet a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve nem haladhatja meg az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra biztosított összeget.
Az ösztöndíjat a támogatási szerződés aláírásától és a jogviszony igazolásától kell folyósítani. Ezt követően igazolt szemeszterenként, október 10.-ig, illetve március 10-ig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni. Az ösztöndíj fedezetét a projekt ideje alatt az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetése biztosítja.

A pályázatok elbírálásának határideje és rendje:

A beérkezett pályázatokról a Csongrád Városi Önkormányzat, Egészségügyi és Szociális Bizottsága az alábbi szempontokat mérlegelve dönt:
A munkakör betöltéséhez szükséges képzettség indokoltsága.
Az intézménynél eltöltött munkaviszony időtartama.
A beérkezett pályázatokat a Csongrád Városi Önkormányzat, Egészségügyi és Szociális Bizottsága bírálja el. A Bizottság a pályázók sorrendjéről és a támogatottak személyéről minden év július 30. napjáig dönt. A döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az adott évi pályázati kiírásban szereplő létszámot.
A pályázót a pályázat eredményéről a település polgármestere írásban értesíti. A sikeres pályázóval a polgármester a pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést határidőn belül, bármely okból nem köti meg, úgy a polgármester a Bizottság által felállított sorrendben a következő, ugyanazon típusú pályázatot benyújtóval köt támogatási szerződést.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a dolgozó képzettségét igazoló dokumentumot
b) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt
c) europass önéletrajzot és motivációs levelet
d) munkáltatói igazolást határozatlan idejű munkaviszonyról,
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy más forrásból ösztöndíjban nem részesül
f) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokat.

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez főződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő dolgozók kötelezettsége
az előírt tanulmányi kötelezettségének eleget tenni,
hallgatói jogviszonyában beállt változásokat a polgármester felé 15 napon belül bejelenteni,
a végzettség megszerzését igazoló oklevelet, tanúsítványt, vagy más igazoló dokumentumot az átadást követő 8 napon belül a polgármester felé benyújtani.
Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése:

Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik,
b) az ösztöndíjban részesülő dolgozó munkaviszonya megszűnik,
c) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj vagy annak időarányos részének visszafizetésére kötelezhető, ha kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget. Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt. Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni. A polgármester írásbeli kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani.
A pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Adatlap dolgozóknak (.docx)

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Rendezvénynaptár

 1. Csongrádi Borfesztivál Szakmai Nap

  augusztus 16 -07:30 : 14:00
 2. 21. Csongrádi Borfesztivál programjai

  augusztus 17 -17:00 : augusztus 20 -22:00
 3. III. Szőlő- Dűlő Futóverseny

  augusztus 18 -09:30 : 12:00
 4. Makk Marci – VI. Nemzetközi Egészség és Sportnap az Uszodában

  augusztus 19 -08:00 : 17:00
 5. Atlantic Flight – Nagy Cirkuszi Utazás

  szeptember 8 -15:00

Aktuális kérdés

Önnek mi a véleménye a Körös-toroki üdülőterületen zajló infrastrukturális fejlesztésekről?

Szavazás állása

Betöltés ... Betöltés ...

Facebook

Önnek ajánljuk