Select Page

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

2017. november 20-ai állapot szerint
(a többször módosítottak egységes szerkezetben)
Az alaprendeleteket módosító vagy kiegészítő – az egységes szerkezetbe beépített – külön rendeletek Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárságán megtekinthetők.


42/1995. (XII. 15.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Egyes helyi természeti területek védetté nyilvánításáról”.
Módosítva: – az 1/1996. (II.2.)
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel

28/1996. (XII. 6.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város Környezetvédelmi Alapjáról”.
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

26/2000. /IX. 26./ ÖKt. rendelet
“Az 1999. évi LXXV. tv. szerinti védett övezetről.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

35/2001. /XI. 26./ Ökt. rendelet
“Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról.”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel

20/2002. /X. 7./ Ökt. rendelet  (Egységes szerkezetben)
“Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapítása.
Módosítva:
– a 22/2014.(XI.17.)
– 9/2015.(V.7.) Ökt rendeletekkel.
Mellékletek


9/2004. /III. 25./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád város címeréről és zászlajáról, használatuk rendjéről.”
Módosítva: – a 9/2005 /III. 22./
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendeletekkel
– a14/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel

25/2005. /VIII. 29./ ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“Csongrád Város Helyi Építési Szabályzata”

2/2006. /I. 30./ ÖKt. rendelet
“A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Csongrád város területén történő végrehajtásáról”
Módosítva:
– a 40/2009. (XII.1.) ÖKt rendelettel

8/2006. (III. 8.) ÖKt. rendelet (egységes szerkezetben)
“A folyékony települési kommunális hulladékszállítási- és kezelési kötelező közszolgáltatás szabályairól és díjairól.”
Módosítva:
– a 28/2006 /VII. 4./
– a 18/2007 /IX.5./
a 40/2009. (XII.1.) Ökt rendelettel

22/2006 (V.9) ÖKt. rendelet
“Személygépkocsi várakozóhely pénzbeli megváltásáról”
Módosítva:
a 40/2009. (XII.1.) ÖKt. rendelettel
– a 31/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelettel

23/2011. (VI.17.) önkormányzati rendelet

„Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról.”
Módosítva:
– a 12/2012. (V.25.),
– a 8/2015.(III.23.)
– 31/2016.(VI. 24.) önkormányzati rendeletekkel.

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet
“Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról” (Egységes szerkezetben)
Módosítva:
– 14/20104.(X.22)
– 2/2015. (II. 24.)
– 27/2015.(XI. 27.)
– 15/2016. (III. 29.) önkormányzati rendeletekkel
– 1. sz. melléklet
– 2. sz. melléklet
– 3. sz. melléklet
– 4. sz. melléklet
– 5. sz. melléklet
– 6. sz. melléklet
– 7. sz. melléklet
– 8. sz. melléklet
– 9. sz. melléklet
– 10. sz. melléklet
– 11. sz. melléklet

– 1. sz. függelék
– 2. sz. függelék
– 3. sz. függelék
– 4. sz. függelék
– 5. sz. függelék
– 6. sz. függelék
– 7. sz. függelék

8/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A Csongrád Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól.”
Módosítva:
14/2013. (V. 30.) Ökt. rendelettel

10/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásáról”
Módosítva: 10/2016. (II. 22.)Ökt. rendelettel

20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról.”
Módosítva: a 19/2014.(XI.17.), 11/2015. (V. 21.), 6/2017.(I.30.) és a 18/2017.(VI.23.)önkormányzati rendeleteivel

21/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”
Módosítva: a –  20/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

22/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet (egységes szerkezetben)
„A PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásának rendjéről”
Módosítva: a 21/2014.(XI. 17.) Ökt. rendelettel

25/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet
„A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről.”
– melléklet

4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
„A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól.”
Módosítva:
– a 26/2015.(XI. 27.)
– a 13/2016.(III. 29.) önkormányzati rendeletekkel.
– melléklet
– függelék

11/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
„A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.”
Módosítva:
– 13/2015.(V. 28.)
– 30/2015. (XII. 18.)
– 33/2016.(VI. 24.)önkormányzati rendeletekkel
– mellékletek

15/2014. /X. 22./önkormányzati rendelet
„A képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről.”

18/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A helyi adókról.”
Módosítva:
– a 24/2015. (XI. 27.)önkormányzati rendelettel

5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről”
Módosítva:
– a 7/2015(III.19.)
– 16/2015.(VII.22.)
– 21/2015. (IX. 25.)
– 2/2016. (I. 29.)
– 29/2016. (VI. 14.), 41/2016. (X. 28.), 1/2017.(I. 30.) és a 20/2017.(VI. 23.) önkormányzati rendeletekkel.

14/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet
“A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

15/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben)
“A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról”
– melléklet

23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet
„A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”
– melléklet
– függelékek

25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet
“A talajterhelési díjról”

3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
“A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről”

4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelet módosításáról”

6/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“A Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről”
– 1. sz. melléklet
– 2. sz. melléklet

 7/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“A lakástulajdon megszerzésének helyi támogatási rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételeiről”
– melléklet

8/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Város Önkormányzata vagyonhasznosítási, – fejlesztési versenyszabályzatáról és beruházásairól”

9/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
“A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 14/2009 (III. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről”

14/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
“A vásárokról és a piacokról.”
– melléklet

16/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
“A nemdohányzók védelmének helyi szabályairól”

17/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet
“Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról”
– melléklet

20/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
“A Körös-toroki üdülőterület rendjéről”
– melléklet
-függelék

21/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
“A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról”

22/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet
“A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról”

 

28/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
“Az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról”
– melléklet

32/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
“a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról”

35/2016. (VII. 08.) önkormányzati rendelet
“A helyi közművelődési feladatok ellátásáról”
– melléklet

48/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
“Költségvetési és zárszámadási rendelet”
– melléklet

52/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról”

53/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Városi Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos feladatairól”

55/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről”

56/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet
“A zöldterületek és a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól”

8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet
“Csongrád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
Mellékletek (.zip)

10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet
“A taxiállomások kijelöléséről és igénybevételének rendjéről”
Mellékletek (.zip)

16/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete
“Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól.”

21/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
“A Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól”

25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
“A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól”
Melléklet

Rendezvénynaptár

 1. Karácsonyi Vásár

  december 1 @ 17:00 - december 23 @ 16:00
 2. Dudás Sándor szobrászművész kiállítása

  2017 dec. 8 @ 18:00 - 2018 feb. 5 @ 17:00
 3. Karácsonyi kiállítás

  december 13 @ 17:00 - december 17 @ 18:00
 4. Adventi gyertyagyújtás

  december 17 @ 08:00 - 17:00
 5. Karácsonyi mesék – Toldi Zsuzsanna könyvbemutatója Közreműködik: Varga Zsuzsanna és Varga Nándor

  december 20 @ 17:00
 6. Tegnapból holnapba – Alföld néptáncegyüttes karácsonyi gálaműsora

  december 22 @ 18:00 - december 23 @ 18:00

Facebook

Önnek ajánljuk