Közfeladata:

  • bölcsődei ellátási, óvodai nevelési, iskolai előkészítési, könyvári, művelődési, szociális, városüzemeltetési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szervek operatív pénzügyi, gazdálkodási, munkaügyi és egyes technikai szervezési feladatainak ellátása,
  • üdültetés, táborozás, étkeztetés,
  • bölcsődések, óvodások, általános és középiskolai tanulók, intézmények dolgozói részére, az életkori sajátosságainak és az időszaknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek megfelelő mennyiségű és minőségű választékos elkészítése, kiszállítása, illetve a konyhákhoz tartozó éttermekben a tálalás,
  • Csongrádi Tourinform Iroda működtetése,

– ellátja az alábbiakban részletezett költségvetési szervekre vonatkozóan a pénzügyi, gazdálkodási feladatokat. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti:

  • Csongrádi Óvodák és Bölcsődék Igazgatósága
  • Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum
  • Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria
  • Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye
  • Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

Alaptevékenysége:

Ellátja Csongrád Városi Önkormányzat egyes intézményeinek pénzügyi, gazdálkodási, munkaügyi és egyes technikai szervezési feladatait. Bölcsődei, óvodai és iskolai nevelésben résztvevő gyermekek, intézményi dolgozók részére étkeztetés biztosítása, készítése, kiszállítása, tálalás biztosítása.

Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Csongrád és Térsége Széchenyi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tálalókonyha 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
2 Piroskavárosi Általános Iskola tálalókonyha 6640 Csongrád, Piroska J. tér 3.
3 Csongrád Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola B. épülete tálalókonyha 6640 Csongrád, Szent György u. 1.
4 Óvoda-Iskola konyha (Sághy SZK) 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 16.
5 Óvoda-Iskola konyha Bokros 6648 Csongrád, Bokros u. 29.
6 Szentháromság téri tálalókonyha 6640 Csongrád, Szentháromság tér 10.
7 Széchenyi Bölcsőde tálalókonyha 6640 Csongrád, Széchenyi u. 27.
8 Templom utcai Bölcsőde főzőkonyha 6640 Csongrád, Templom u. 4-8.
9 Kozmutcza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye tálalókonyha 6640 Csongrád, Kereszt tér 1