Csongrád Város Díszpolgára Cím

Csongrád Város Díszpolgára kitüntető címben részesült személyek:

1998-ban: Galli János nyugalmazott címzetes igazgató

1999-ben: Pintér Lajos költő, a Forrás c. folyóirat szerkesztője,

2003-ban: Szucsán András nyugalmazott fizika-matematika szakos tanár

2004-ben: néhai Dr. Tari Gábor baleseti és plasztikai sebész főorvos

2005-ben: Zsótér Antal római katolikus kanonok.

2007-ben: néhai dr. Piroska János festőművész, a város volt polgármestere

2008-ban: Gát László nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténész

2009-ben: néhai dr. Szarka Ödön főorvos

2010-ben néhai László Imre nótaszerző és énekes

2011-ben: néhai Dr. Nemere Zoltán párbajtőrvívó

2012-ben: Dr.Vekerdy Sándor nyugalmazott kardiológus, cserkészvezető

2013-ban: Dr. Assefa Abebe sebész főorvos

2014-ben: Héjja László vállalkozó

2015-ben: Dr. Gulyás Lajos belgyógyász főorvos

2016-ban: – Dr. Botos József közgazdász,

      – Molnár József nyugalmazott polgármester

2017-ben: Dr. Bari Ferenc, intézetvezető egyetemi tanár, orvoskari dékán

2018-ban: néhai Fehér József, nyugalmazott gimnáziumi tanár, a város volt alpolgármestere

2019-ben: Kása Zoltán fejlesztőmérnök, Losoncziné Szentandrási Erzsébet, nyugalmazott tanárnő

2020-ban: adományozás nem volt 

2021-ben: Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya nyugalmazott középiskolai tanár, irodalomtörténész 

2022-ben: Dr. Faragó Béla fizikus, az MTA külső tagja

PRO URBE - CSONGRÁD kitüntetés

   „PRO  URBE  – CSONGRÁD”

kitüntetésben részesült személyek

1977-ben: – Dr. Varga József, volt tanácselnök

1979-ben: – Balogh László, a FŰTŐBER nyugdíjas igazgatója,

– Széchenyi I. Általános Iskola tantestülete,

– Hörömpő József, a DÉMÁSZ igazgató-helyettese

1980-ban: – TBV Gyáregység,

– Galli János iskolaigazgató,

– Dr. Barcza Géza, a Műemléki Felügyelőség osztályvezetője

1981-ben: – Magyar Néphadsereg helyi alakulata,

– Dr. Tari László nyugdíjas fogorvos,

– Varga László, a FŰTŐBER Vállalat igazgatója

1982-ben: – Munkásőrség,

– Dr. Eke Károly,

– Dr. Varga János, a DÉGÁZ igazgatója

1983-ban: – MIRKÖZ Szövetkezet,

– Mészáros István FŰTŐBER csoportvezető,

– Hunyadi Ferenc vezérőrnagy

1984-ben: – Vízmű üzemmérnökség,

– Dr. Sebestyén István, az MSZMP városi Bizottsága titkára,

– Dr. Dobi Ferenc, a MEDOSZ főtitkára

1985-ben: – Nagy Imre tanácselnök,

– Önkéntes Tűzoltó Egyesület,

– Dr. Katona Imre egyetemi docens

1986-ban: – Juhász László MIRKÖZ elnöke,

– Batsányi János Gimnázium tantestülete,

– Dr. Simády Béla, az ATIVIZIG igazgatója

1987-ben – Góg Mihály nyugdíjas párttitkár,

– Batka Ferenc, a TBV Gyár nyugalmazott igazgatója,

– DÉGÁZ kirendeltség

1988-ban: – FŰTŐBER Gyár,

– Kiss Lajos, Szeged város főépítésze

1989-ben: – néhai Dr. Piroska János festőművész, a város volt polgármestere,

– Gát László, a Széchenyi Úti Általános Iskola igazgatója,

– Mészáros Csaba, a kajak-kenu szakosztály vezető edzője

1990-ben: – Gál Lajosné, a Domokos R. Általános Iskola igazgatója,

– Dr. Kádár László nyugdíjas orvos,

– Dudás Lajos nyugdíjas tanár

1991-ben: – adományozás nem volt

1992-ben: – néhai Dr. Fehér Ede volt gimnáziumi tanár,

– Máté István szobrász

1993-ban: – Stéhlik Lajos festőművész,

– Dr. Sándor Antalné nyugalmazott gimnáziumi tanár,

– Bozó Mihály könyvkötő

1994-ben: – néhai id. Dr. Gulyás Lajos orvos,

– Beke Margit nyugalmazott tanár,

– Ornyik Sándor nyugalmazott agronómus

1995-ben: – néhai Dr. Jánosi László ügyvéd,

– néhai Dr. Aranyi Sándor szülész-nőgyógyász,

– Batsányi J. Gimnázium

1996-ban: – néhai id. Fülöp Mihály nyugalmazott főkönyvelő

1997-ben: – Fábiánné dr. Szenczi Ibolya tanárnő,

– néhai Kása István gazdálkodó

1998-ban: – Lantos Györgyi szobrászművész,

– Dr. Dragon Károly nyugdíjas sebész, az Amatőr Filmklub vezetője

1999-ben: – Abonyi Imre fogathajtó világbajnok, posztumusz

2000-ben: – Fejes Péter szakaszvédelem vezető,

– Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület,

– Hajdu Dezső, az ATIVIZIG Szakaszmérnöksége vezetője,

– Dr. Vekerdy Sándor nyugalmazott kardiológus

2001-ben: – Bokrosért-jövőnkért Egyesület

– Zsótér Antal kanonok

2002-ben: – néhai Losonczi Zoltánné Piroska Réka Csongrád város volt polgármestere

2003-ban: – néhai Dr. Tarr Zoltán ügyvéd,

megosztott díj: Szurgent Jánosné Nagy Izabella, nyugalmazott biológia-kémia szakos tanár és Szurgent János matematika-fizika szakos tanár,

– Havas Gyula, nyugalmazott gimnáziumi igazgató

2004-ben: – a Masterfoods Kft.,

– Molnár József, a város nyugalmazott polgármestere,

– Tóth Béla szobrászművész.

2005-ben: – Losonczi Áron építészmérnök

– Vallyon Aladár nyugalmazott gimnáziumi igazgató

2006-ban: – néhai Erdélyi Péter magyar-történelem szakos tanár,

– Dr. Ördögh József, az ATIKÖVZIG Szakaszmérnöksége vezetője,

– Csongrád város lakossága

2007-ben: – Fehér József nyugalmazott gimnáziumi tanár, igazgató-helyettes, megbízott igazgató, a város volt alpolgármestere,

– néhai Dr. Bodor János állatorvos, a város volt alpolgármestere

2008-ban: – néhai Balga József vállalkozó, a Tiszai Galéria vezetője,

– Losoncziné Szentandrási Erzsébet tanárnő

2009-ben: – Aranyi Sándor festőművész,

– Sarusi-Kis János négyszeres világbajnok kenus

2010-ben – Góg János költő, a Raszter Könyvkiadó Kft. igazgatója,

– néhai Serege Gábor igazgató, tanár

2011-ben: – néhai Szendi Horváth Edit, a Bölcső Nagycsaládosok

  Egyesülete volt elnöke

2012-ben: – Ungerbauer György szőlész-borász kertészmérnök, a Csongrádi Hegyközség elnöke

2013-ban: – Kováts Attila, a városi fúvószenekar vezetője,

2014-ben: – Vincze László, országgyűlési képviselő,

2015-ben: – Dudás Sándor, szobrászművész, az Alkotóház igazgatója,

– Alföld Néptáncegyüttes,

– néhai Dr. Varga Dudás Klára, gyermekgyógyász szakorvos, szakfelügyelő főorvos,

2016-ban: – Georgiádes Ildikó fióklevéltár vezető,

– Murányi László önkormányzati képviselő,

– néhai Dr. Berkes István jegyző

2017-ben: – Dr. Szűcs Judit Terézia néprajzkutató,

– Forgó Edit, az Alföld Néptáncegyüttes művészeti vezetője

2018-ban: – Nagy Gábor, festőművész

2019-ben: – Csókásy Ferenc városi főmérnök

2020-ban: – Fábián György, nyugalmazott gimnáziumi igazgató, volt önkormányzati   képviselő,

 • Deák József, a Környezet-és Természetvédők Csongrádi Városi Egyesületének elnöke, 
 • Csongrádi Fúvószenekar

2021-ben: –    Túri István Attiláné, nyugalmazott általános iskolai tanár

 • Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete 
 • Csongrád várost érintő COVID-19 világjárvány elleni védekezésben résztvevő dolgozók 

2022-ben:- Ferentzi Katalin, a Csongrádi Színtársulat vezetője,

 • Tóth Irén, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója 
Pedagógiai Díj

Pedagógiai Díjban részesült személyek:

1994-ben: – Dr. Faragó Béláné nyugdíjas tanár,

– Gál Lajosné iskolaigazgató,

– Aradi Miklós nyugdíjas tanár

1995-ben: – Havas Gyula nyugdíjas gimn. igazgató,

– Papdi Józsefné nyugdíjas tanító

1996-ban: – Fehér József nyugdíjas gimnáziumi tanár,

– Nagyistók Józsefné óvónő

1997-ben: – Losoncziné Szentandrási Erzsébet tanár,

– Mogyorósi Viktória nyugdíjas óvónő,

– Szurgent János nyugdíjas gimnáziumi tanár

1998-ban: – Gr. Széchenyi I. Általános Iskola nevelőtestülete,

– Feketéné Túri Margit tanítónő,

– Csiszár József igazgatóhelyettes (Mg),

– Szarvas József nyugdíjas általános iskolai tanár

1999-ben: – Móricz Miklósné tagóvoda-vezető,

– Szucsán András középiskolai tanár,

– Jámbori Jánosné nyugalmazott tanítónő

2000-ben – Piroskavárosi Általános Iskola Nevelő-testülete,

– Tari István nyugdíjas igazgató-helyettes,

– Erélyi Péter középiskolai tanár

2001-ben: – Dr. Kaszanitzky Zoltánné nyugdíjas igazgató-helyettes,

– Murányi Lászlóné általános iskolai tanárnő,

– Dr. Törőcsik Jánosné nyugdíjas iskolaigazgató

2002-ben: – Gógné Farsang Márta gyógy-testnevelő óvónő,

– Urbán Györgyné tanár,

– Varga István tanár

2003-ban: – a Bercsényi utcai Tagóvoda közössége,

– Túri Attiláné tanárnő,

– Sirokmán Mária igazgató-helyettes

2004-ben: – Buzder L. Lajosné nyugalmazott tanárnő,

– Lovas Istvánné tagóvoda vezető,

– Dr. Lovas Sándorné nyugalmazott igazgató

2005-ben: – Ferentzi Katalin tanítónő,

– Kukla Erikné, a Bokrosi Általános Iskola tagintézmény-vezetője,

– Baranyi Lászlóné, az Óvodák igazgatója

2

2006-ban: – az Ének-Zenei Általános Iskola nevelőtestülete,

– Ötvös József középiskolai tanár,

– Vincze Mária, a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai irodája vezetője

2007-ben: – a Bökényi „Napraforgó” Óvoda nevelőtestülete dolgozói közössége,

– Ott Tamásné, a Kossuth L. Ált. Iskola nyugalmazott igazgatója,

– Földesiné Csányi Anna, a Batsányi János Gimnázium és

  Szakközépiskola tanára

2008-ban: – Ujváriné Vanó Csilla, a Batsányi J. Gimn. és Szakközépiskola tanára,

– Szepesiné Gulyás Julianna, a Kossuth L. Általános Iskola tanítója,

– Beke Sándorné, a Templom utcai Delfin Óvoda óvodapedagógusa

2009-ben: – Szabó Pálné, a Templom utcai Óvoda nyugalmazott óvodapedagógusa,

– Lévai-Tótné Dudás Éva, a Bökényi Óvoda óvodapedagógusa,

– Rostáné Hajdú Erzsébet, az Ének-Zenei Általános Iskola tanára

2010-ben – Petróné Deák Éva, a Fő utcai Platánfa tagóvoda vezetője,

– a Széchenyi utcai Gézengúz Óvoda nevelői közösség

2011-ben – a Kossuth Lajos Általános Iskola

2012-ben – Széll Gábor középiskolai tanár

2013-ban – Rácz Andrea gyógypedagógus

2014-ben: – Tímár Jánosné középiskolai tanár

2015-ben: – Ötvösné Szeri Erzsébet tagintézmény-vezető

– Túri István nyugalmazott pedagógus, igazgató

– Meló Jánosné gyógypedagógus,

2016-ban: – Bodor Lajos, a Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,

– GROTTA Alapfokú Művészeti Iskolának,

– Batka Katalin és Hajdú Józsefné óvónők (megosztott kitüntetés)

2017-ben: – Földesi László tanár, Pintér Ferencné óvodapedagógus, Pozsár Péterné tanár

2018-ban:   – Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tantestülete,

– Diószegi Franciska, nyugalmazott tanító,

– Kádárné Lantos Márta óvodapedagógus

2019-ben: –  Varga Valéria tanítónő,

 – Vári László középiskolai tanár,

 – Kádár Katalin óvodapedagógus

2020-ban: – Kissné Kocsis Marianna tanárnő,

– Dr. Lantosné Mucsi Éva óvodapedagógus, tagintézményvezető,

– Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézmény tantestülete

2021-ben: – Bimbóné Piti Éva tanár, igazgatónő,

– Georgiádes Márta pedagógus,

– Pappné Hajas Ibolya tanárnő,

– Bokrosi „Napsugár” Tagóvoda nevelőtestülete

2022-ben – Asztalos Zoltán tanár, iskolaigazgató,

 • Varga-Dudás Gabriella gyógypedagógus, igazgató,
 • Dr. Némedi Lászlóné óvónő

2023-ban – Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskola tantestülete

 • Konkolyné Tóth Györgyi középiskolai tanár, intézményvezető helyettes,
 • Harangozó Gyuláné óvónő
Testnevelési és Sportdíj

Testnevelési és Sportdíjban részesült személyek:

1994-ben: – Pozsár László nyugalmazott gimnáziumi tanár

1995-ben: – Nemere Zoltán olimpiai bajnok

1996-ban: – Korsós Jozefa nyugalmazott tanár

1997-ben: – Baksa Rudolf nyugdíjas szakedző

1998-ban: – Sarusi Kis János kenu-világbajnok,

– Pápai István sportpálya rendező

1999-ben: – Szabó Zsolt, a Modellező Klub vezetője

2000-ben: – Csongrádi Labdarugó Club

2001-ben: – Donka Attila, a Csongrádi Vízügyi SE. edzője,

2002-ben: – Fejér Ferenc, a Batsányi J. Gimn. testnevelő tanára,

2003-ban: – Kiss István, a ZENNER- Csongrád SE elnöke,

– Dr. Nádudvari Tiborné testnevelő tanár

2004-ben: – Tari László senior úszó,

2005-ben: – Gyovainé Kósa Erika testnevelő tanár,

– Kása Emőke, a Csongrád és Térsége Lovas Klub elnöke

2006-ban: – a Csongrádi Tisza-part SE felnőtt labdarúgó csapata

2007-ben: – Szepesi Judit – Szepesi József versenytáncos testvérpár,

– Csongrádi Vízügyi Sportegyesület

2008-ban: – Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület,

– Radvánszki Márta óvónő

2009-ben: – Szatmári-Nagy Szilvia, a Silver Táncsport Egyesület vezetője,

– Petrity Rudolf, a polgármesteri hivatal sportreferense

2010-ben – Galambosi Gabriella nyugdíjas tanítónő, az Allegro Mazsorett       csoport vezetője

2011-ben: – Tisza Tenisz Klub

2012-ben: – Kátai Judit, a Csongrádi Fitness Sportegyesület vezetője

2013-ban:       – Kiss János, a Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate SE vezetője,

2014-ben: – Fábián Vince, a Poseidon Úszó Egyesület elnöke

2015-ben: – Csongrádi Kajak-Kenu Club,

– Kis-Tisza Vízi-Sport Közhasznú Egyesület,

2016-ban: – Donka Attila birkózó edző,

2017-ben: – Gergely Ildikó gyógy-testnevelő tanár, Szabó Anikó testnevelő tanár

2018-ban: – Tari László úszó, vízilabdaedző

2019-ben: – Hegedűsné Szikszai Márta gyógy-testnevelő tanár, kézilabda edző, Ötvös József testnevelő tanár

2020-ban: – Szremkó Krisztina olimpikon, vízilabdaedző, Kondor Csaba sportoló

2021-ben: – Pető Bence úszó

2022-ben: Petrity Rudolf edző és testnevelő tanár

2023-ban: Busa Dóra és Rónyai Zoltán táncpáros

Borda Zsolt Ervin testnevelő tanár

Egészségügyi Díj

Egészségügyi Díjban részesült személyek:

2014-ben: – Csongrád Otthonápolási és Szolgáltató Bt. szakmai munkaközössége

2015-ben: – Csongrád Város Védőnői Szolgálata Munkaközössége

2016-ban: – Dr. Antal Imre fog-és szájbetegségek főorvosa

2017-ben: – Dr. Hortobágyi Gyuláné nyugalmazott osztályvezető főnővér

 – Dr. Tari Ágnes bőrgyógyász szakorvos

2018-ban: – Dr. Lovas Sándor nyugalmazott osztályvezető főorvos,   belgyógyász, üzemorvos

 – Dr. Szilágyi István belgyógyász, háziorvos, üzemorvos

2019-ben: – Dr. Vámos Ildikó főorvos, neurológus szakorvos,

 – Dr. Klucsai Róbert urológus szakorvos,

 – Balogné Justin Zsuzsanna laborasszisztens

2020-ban: – Dr. Csabai Klára fogszakorvos,

– Dr. Lantos Pál, gyermek háziorvosiskolaorvos

2021-ben: Dr. Józsa Géza szülész-nőgyógyász főorvos

2022-ben: – Dr. Tóth Emília háziorvos,

– Győriné Dr. Bari Eszter gyermekorvos,

– Dr. Somogyiné Gömöry Andrea védőnő,

– Vácziné Dr.Kollát Eszter gyógyszerész

2023-ban: – Dr. Fekete Róbert ortopéd szakorvos,

– Dr. Greksa Ferenc klinikai főorvos,

– Dr. Gyetvai András klinikai szakorvos,

– Dr. Závogyi Zsuzsanna háziorvos,

– Dr. Zsoldos Gábor reumatológus

Szociális Díj

Egészségügyi és Szociális Díjban részesült személyek:

2001-ben: – Dr. Kallai Jánosné Dr. Szöllősi Zsuzsanna ny. gyermekorv.

2002-ben: – Lantos László mentőtiszt, a csongrádi mentőállomás vez.

2003-ban: – Kádár Istvánné bölcsődevezető, Szociális Ellátások Intézménye házi segítségnyújtás és idősek klubjai szolgáltatásában dolgozók szakmai közössége

2004-ben: – a Szociális Ellátások Intézménye Ápoló Otthona dolgozóinak szakmai közössége, Dr. Szabó Anna belgyógyász szakorvos

2005-ben: – Dr. Varga Dudás Klára házi gyermekorvos, Piroskavárosi Idősek Otthona Kht. szakmai közössége

2006-ban: – Helbocsányi Istvánné bölcsődevezető

2007-ben: – Meló Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Csongrádi Városi Csoportja titkára, Dr. Görög Ferenc nyugalmazott háziorvos

2008-ban: – Kapusné Dr. Tóth Katalin háziorvos, a Szociális Ellátások Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége

2009-ben: – Kuruczné Kovács Franciska gyógypedagógiai asszisztens, id. dr. Somogyi Árpád háziorvos.

2010-ben – Dr. Hörömpöli Csaba szülész nőgyógyász szakfőorvos, Szabóné Tóth Irén a Szociális Ellátások Intézménye igazgatója, egészségügyi referens

2011-ben: – Dr. Késmárky József sebész, Kállainé Fodor Marianna a Piroskavárosi Kht. ügyvezetője

2012-ben: – Dr. Gali Ida házi gyermekorvos, Szrnka Jánosné a Piroskavárosi Idősek Otthona osztályvezető nővére

2013-ban: – néhai Dr. Hüvelyes István reumatológus főorvos, Terdik Gyuláné a Szociális Ellátások Intézménye I. sz. Idősek Klubja szakmai vezetője

2014-ben: – Túriné Kaszala Ibolya a Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza Csongrád Vezető Ápolója

2015-ben: – Uzsoki Zsuzsanna a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodájának vezetője

2016-ban: – Kókai Éva, kisgyermeknevelő

2017-ben: – Kókai Mária, gazdasági ügyintéző

2018-ban: – Kókai Ferencné, kisgyermeknevelő

2019-ben: – Urbaniczkiné Sipos Katalin, ápoló-gondozó

2020-ban: – Justin Imre személyi szállító,

 • Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. szakmai közössége

2022-ben: – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona dolgozói közössége 

 • Esély Szociális Alapellátási Központ keretein belül működő Házi segítségnyújtásban dolgozók közössége 
Város Közösségéért Díj

Város Közösségéért Díjban részesült személyek:

2014-ben: – Lakatos János pék

2015-ben: – Licsicsányi István helytörténész, nyugállományú honvéd alezredes

2016-ban: – Gulyás Ferenc borász, a részönkormányzat tagja

2017-ben: – Varga Zsuzsanna tanító

2018-ban: – Csongrádi Kertbarát Klub, Bodor Ádám, a Bodor Lovas Klub Sportegyesület vezetője

2019-ben: – Faludy György Irodalmi Műhely, Muladi József zeneiskolai tanár

2020-ban megosztott díj: Ujszásziné Soós Márta gyógypedagógus és Rácz Nikolett gyógypedagógus,

– a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és a Gyermekoltalmazó Családok Egyesülete,

  Ricz Róbert, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör vezetője és az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör

  között.

2021-ben: – Ungerbauer Anikó,

 • Tisza Tidy Up Közösség 

2022-ben:Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub

 • Kádár Lászlóné, a Hagyományőrző Kézimunka Szakkör vezetője
 • Fodorné Nagy Anna, a Röpülj Páva kör és a László Imre Baráti Kör vezetője
Év Családja kitüntetés

„Év családja” kitüntető címben részesültek:

2011-ben: – Sineger Attila és felesége, Sinegerné Horváth Krisztina családja

2012-ben: – Horváth Károly és felesége, Nagy Erzsébet családja

2013-ban: – Tóth János és felesége, Horvát-Varga Anikó családja

2014-ben: – Sáfrány Dániel és felesége, Rabi Gabriella családja

2015-ben: – Prohászka Nándor és felesége, Hegedűs Róza családja

2016-ban: – Kátai-Urbán János és felesége, Dénes Csilla családja

2017-ben: – Giricz László és felesége, Kocsis Angéla családja

2018-ban: – Seres Antal és felesége, Antal Mária családja

2019-ben: – Erős László és felesége, Erősné Szabó Mária családja

2020-ban: – a kitüntetésről a veszélyhelyzet miatt, a képviselő-testület 2021-ben dönthet

2021-ben: – Kecskés László és felesége, Kecskés Szabó Gabriella családja,

– Zay Krisztián és felesége, Berkes Ilona családja

2022-ben: Fodor István és felesége, Fodorné Varga Vivien családja 

Közművelődési Díj 1994-2013.

Közművelődési Díjban részesült személyek:

1994-ben: – Alföld Néptáncegyüttes

1995-ben: – id. Posta István nyugalmazott gimnáziumi tanár

– Szirányi Béláné zongoratanár

1996-ban: – Balga József – Tisza Galéria

– Csongrádi Fúvószenekar

1997-ben: – Erdélyi Péter tanár

– Várkonyi István újságíró

1998-ban: – Gál Pálné tanár, festő

– Révész József nótaszerző

1999-ben: – Forgó Edit, az Alföld Néptáncegyüttes vezetője

2000-ben: – Csák László, Művelődési Központ munkatársa

2001-ben: – Horváth-Varga Margit, a Városi Könyvtár és Információs    Központ igazgatója.

2002-ben: – Fodor Gyöngyi, a Csongrádi Galéria vezetője

2003-ban: – Kecskés László középiskolai könyvtáros-tanár

2004-ben: – Kocsis Istvánné tanárnő,

– Simmer Sándor fafaragó,

2005-ben: – Dr. Bálint Gyula György újságíró,

– Kováts Attila, a Fúvószenekar vezetője.

2006-ban: – nem volt adományozás.

2007-ben: – Kovács Lászlóné, a Művelődési Központ és Város Galéria

  igazgatója

– Dr. Szűcs Judit, a Tari László Múzeum igazgatója

2008-ban: – Csongrádi Színtársulat

2009-ben: – Pozsár Ferenc előadóművész, a polgármesteri hivatal

  közművelődési munkatársa,

– Kovácsikné Gonda Anna, a Csongrádi Nagyboldog-asszony templom    kántora, kórusvezetője

2010-ben – Szabó Éva népi iparművész,

– a Csongrádi Zenebarátok Kórus

2011-ben: – néhai Fekete Imre, a Harang-Szó volt szerkesztője

2012-ben: – Ferentzi Katalin a Csongrádi Színtársulat vezetője,

– Balogh György filmrendező

2013-ban: – Tyukászné Balázs Katalin népdalénekes

2014-2021-ben: nem volt adományozás 

2022-ben: – Dr. Bánszegi Katalin, a Babamúzeum babáinak adományozója

Közegészségügyi és Környezetvédelmi Díj 1994-2000.

Közegészségügyi és Környezetvédelmi Díjban részesült személyek:

1994-ben: – Dr. Mester János nyugdíjas főorvos,

– Kása Erzsébet tanár

1995-ben: – Deák József tanár

1996-ban: – Forgó Albertné asszisztens

1997-ben: – Dr. Pokorny Alajos nyugdíjas orvos

1998-ban: – Dr. Gulyás Katalin nyugdíjas háziorvos,

– Dr. Szalay László, a Rendelőintézet igazgató-főorvosa

1999-ben: – Dr. Kelemen Etelka nyugalmazott labor szakorvos

2000-ben: – Gyapjas Mihály közegészségügyi és járványügyi felügyelő,

– Szabó László biokertész

Közszolgálati Díj 1994-2013.

Közszolgálati Díjban részesült személyek:

1994-ben: – Bucsi István hivatali dolgozó

1995-ben: – Horti Miklós hivatali dolgozó

1996-ban: – Törköly Péterné, a GAMESZ vezetője

1997-ben: – Kruppa István hivatali dolgozó,

– Kiss László nyugdíjas tűzoltó

1998-ban: – Gresó Ferenc, a Rendőrkapitányság dolgozója

1999-ben: – Dr. Hatvani Mária aljegyző,

– néhai Vargha András, a Szociális Ellátások Intézménye

   gazdasági vezetője

2000-ben: – Palásti Kovács Katalin köztisztviselő

2001-ben: – Varga Sándor köztisztviselő

2002-ben: – Makai Imre, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

  dolgozója,

– Vörösné Lakatos Zsuzsanna köztisztviselő, irodavezető

2003-ban: – Uzsoki Zsuzsanna köztisztviselő, irodavezető,

– Dinnyés József köztisztviselő

2004-ben: – Kovács Dezsőné köztisztviselő, a jegyzői iroda dolgozója,

– Rácz Sándorné köztisztviselő, a mérnöki iroda dolgozója.

2005-ben: – Dr. Bartolich János tűzoltóparancsnok,

– Kálmán József, a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület

  ügyvezetője,

2006-ban: – Dr. Berkes István jegyző,

– Morzsik-Szabó János, a Csongrád Rádió szerkesztője

2007-ben: – Szendi Horváth Márta köztisztviselő

2008-ban: – Szepesi Istvánné nyugállományú köztisztviselő,

– Pataki Erzsébet nyugállományú köztisztviselő

2009-ben: – Szűcs Béla mentőtiszt,

– Domokos Gábor falugazdász

2010-ben – Buzder-Lantosné Gyurkó Franciska köztisztviselő,

– Vinczéné Dudás Katalin köztisztviselőt.

2011-ben: – Dr. Szabó István nyugalmazott állatorvos

2012-ben: – Dr. Gál József állatorvos,

2013-ban: – Bottyán István polgárőr, a Körös-torok gondnoka

Egészségügyi és Szociális Díj 2001-2013.

Egészségügyi és Szociális Díjban részesült személyek:

2001-ben: – Dr. Kallai Jánosné Dr. Szöllősi Zsuzsanna ny. gyermekorv.

2002-ben: – Lantos László mentőtiszt, a csongrádi mentőállomás vez.

2003-ban: – Kádár Istvánné bölcsődevezető,

– Szociális Ellátások Intézménye házi segítségnyújtás és     idősek klubjai szolgáltatásában dolgozók szakmai közössége

2004-ben: – a Szociális Ellátások Intézménye Ápoló Otthona      dolgozóinak szakmai közössége,

– Dr. Szabó Anna belgyógyász szakorvos,

2005-ben: – Dr. Varga Dudás Klára házi gyermekorvos,

– Piroskavárosi Idősek Otthona Kht. szakmai közössége

2006-ban: – Helbocsányi Istvánné bölcsődevezető

2007-ben: – Meló Zoltánné, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei

  Egyesülete Csongrádi Városi Csoportja titkára.

– Dr. Görög Ferenc nyugalmazott háziorvos

2008-ban: – Kapusné Dr. Tóth Katalin háziorvos

– a Szociális Ellátások Intézménye keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai közössége

2009-ben: – Kuruczné Kovács Franciska gyógypedagógiai asszisztens,

– id. dr. Somogyi Árpád háziorvos.

2010-ben – Dr. Hörömpöli Csaba szülész nőgyógyász szakfőorvos,

– Szabóné Tóth Irén, a Szociális Ellátások Intézménye

   igazgatója, egészségügyi referens

2011-ben: – Dr. Késmárky József sebész

– Kállainé Fodor Marianna, a Piroskavárosi Kht. ügyvezetője

2012-ben: – Dr. Gali Ida házi gyermekorvos,

– Szrnka Jánosné, a Piroskavárosi Idősek Otthona

  osztályvezető nővére,

2013-ban: – néhai Dr. Hüvelyes István reumatológus főorvos,

– Terdik Gyuláné, a Szociális Ellátások Intézménye I. sz. Idősek               Klubja szakmai vezetője

Környezetvédelmi Díj 2001-2013.

Környezetvédelmi Díjban részesült személyek:

2001-ben: – Sebő László általános iskolai tanár

2002-ben: – Szabó Etelka, a Bársony I. Mezőgazd. Szakközépisk. tanára

2003-ban: – Dósa Péter parkfenntartó, dísznövénytermesztő

2004-ben: – Tyúkász Imre, a Víz- és Kommunális Kft. nyugdíjas               művezetője

2005-ben: – Dr. Ördögh József, az ATIKÖVIZIG Szakaszmérnöksége

  vezetője

2006-ban: – Miklós István, a Víz- és Kommunális Kft. munkatársa

2007-ben: – Balogh Györgyné köztisztviselő

2008-ban: – Szabóné Novák Mária tanárnő

2009-ben: – Bodor János, a Városgondnokság igazgatója.

2010-ben: – a Bokrosi Óvoda

2011-ben: – a Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület

2012-ben: – az 553. számú Szent Imre Herceg Cserkészcsapat

2013-ban: – Bodor László borász