Válassza az Oldal lehetőséget

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (III. 27.) rendelete a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló 20/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2020. (III. 27.)rendelete a Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 21/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020. (III. 27.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020. (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 15/2020. (III. 27.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet a 16/2020. (IV.01) Polgármesteri rendelethez

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 17/2020. (IV. 09.) rendelete a Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

17-2020 mellékletek (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 18/2020. (IV. 15.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (IV. 17.) rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (IV. 24.) rendelete a Csongrád városban működő Piroska János téri piac látogatásának eltérő szabályairól

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (V. 18.) rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 22/2020. (VI. 11.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szó 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

22-2020 melléklet

 

 

 

 

1-2020. pm. hat. bérleti szerződés meghosszabbítása, Fő u. 2-4.

2-2020. pm. hat. egyedi ügy

3-2020. pm. hat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programja

4-2020. pm. hat. Piroskavárosi Szoc. Intézmény szakmai programja

5-2020. pm. hat. Piroskavárosi Kft. szakmai programja

6-2020. pm. hat. GESZ intézményvezető megbízatása

7-2020. pm. hat. DAKK pályázat

8-2020. pm. hat. csatornatisztító jármű értékesítése

9-2020. pm. hat. közérdekű lakás bérbeadása

10-2020. pm. hat. Batsányi J. Gimnázium szakmai program jóváhagyása

11-2020. pm. hat. üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentése

12-2020. (IV. 01.) pm. hat. bölcsődék nyitvatartása

13-2020. pm. hat.Bársony I. Mg. átszervezése

14-2020. pm. hat. ESÉLY intézményvezető kinevezése

15-2020. pm. hat. Alkotóház intézményvezető megbízása

16-2020. pm. hat. EFOP szabályzat módosítása

17-2020. pm. hat. Volán beszámolója

18-2020. pm. hat. Bartók adásvétel

19-2020. pm. hat. gyermekjóléti és gyermekvéd. feladatok

20-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

21-2020. pm. hat. bölcsődei ügyelet

22-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

23-2020. pm.hat. óvodai beiratkozásról tájékoztató

24-2020. pm. hat. Sághy alapító okirat mód. véleményezése

25-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

26-2020. pm. hat. bölcsődék bezárásának visszavonása

27-2020. pm. hat. EFFOP pályázat kiírása hátrányos helyzetű tanulók számára

28-2020. pm. hat. Csongrádi Endurance Futó és Triatlon Sportegyesület

29-2020. pm. hat. Sportszervezetek támogatása

29-2020. pm. hat. Sportegyesületek támogatása melléklet

30-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatása

31-2020. pm. hat.Pure Music Kft. bérleti díj csökkentés

32-2020. pm. hat. Tóthágas Kft. bérleti szerz. meghosszabbítása

33-2020. pm. hat. Óvodák alapító okirat módosítása

34-2020. pm. hat.Fő u. szerződés hosszabbítás

35-2020. pm. hat. EFFOP döntés pályázatokról

36-2020. pm. hat.ágy melletti pótlék összegének emelése

37-2020. pm. hat. gyepmesteri telep pályázat

38-2020. pm. hat. Öregvár u.34. bérleti szerződés hosszabbítás

39-2020. pm. hat. Család és Gyermekjóléti Kp. címének módosítása

 

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk