Válassza az Oldal lehetőséget

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések

2021.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete a közigazgatási szankciórendszer változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

2020.

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (III. 27.) rendelete a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló 20/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2020. (III. 27.)rendelete a Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 21/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020. (III. 27.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020. (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 15/2020. (III. 27.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet a 16/2020. (IV.01) Polgármesteri rendelethez

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 17/2020. (IV. 09.) rendelete a Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

17-2020 mellékletek (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 18/2020. (IV. 15.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (IV. 17.) rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (IV. 24.) rendelete a Csongrád városban működő Piroska János téri piac látogatásának eltérő szabályairól

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (V. 18.) rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 22/2020. (VI. 11.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szó 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

22-2020 melléklet

33-2020. Piac korlátozása

34-2020. közt. történő köt.maszkviselés szabályai

35-2020. Települési támogatás rend. mód. 11.16.

36-2020. Közter. maszkviselés mód. 11.18

37-2020. rendelet 1. melléklet 11.30.

37-2020. rendelet helyi adórendelet módosítása 11.30.

38-2020. 1. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 12.18

38-2020. 2. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro…

38-2020. 3. mell. Koltsegvetesi eloiranyzat.mod. 12.18.

38-2020. Előirányzat módosítás

39-2020. Átmeneti gazdálkodás

40-2020. a közterületek rendeltetéstől eltérő célú haszn. 12.18.

41-2020. a településkép védelméről sz. rend. hat.kívül helyezése 12.21.

2021.

3-2021. CLLD pályázat benyújt.Városellátó Intézm.

2-2021. Művelődési Kp. vezetőjének kinevezése

1-2021. Cs. Zöldkert u. bérlőkijelölési jog visszavétele

2020.

1-2020. pm. hat. bérleti szerződés meghosszabbítása, Fő u. 2-4.

2-2020. pm. hat. egyedi ügy

3-2020. pm. hat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programja

4-2020. pm. hat. Piroskavárosi Szoc. Intézmény szakmai programja

6-2020. pm. hat. GESZ intézményvezető megbízatása

7-2020. pm. hat. DAKK pályázat

8-2020. pm. hat. csatornatisztító jármű értékesítése

9-2020. pm. hat. közérdekű lakás bérbeadása

10-2020. pm. hat. Batsányi J. Gimnázium szakmai program jóváhagyása

11-2020. pm. hat. üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentése

12-2020. (IV. 01.) pm. hat. bölcsődék nyitvatartása

13-2020. pm. hat.Bársony I. Mg. átszervezése

14-2020. pm. hat. ESÉLY intézményvezető kinevezése

15-2020. pm. hat. Alkotóház intézményvezető megbízása

16-2020. pm. hat. EFOP szabályzat módosítása

17-2020. pm. hat. Volán beszámolója

18-2020. pm. hat. Bartók adásvétel

19-2020. pm. hat. gyermekjóléti és gyermekvéd. feladatok

20-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

21-2020. pm. hat. bölcsődei ügyelet

22-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

23-2020. pm.hat. óvodai beiratkozásról tájékoztató

24-2020. pm. hat. Sághy alapító okirat mód. véleményezése

25-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

26-2020. pm. hat. bölcsődék bezárásának visszavonása

27-2020. pm. hat. EFFOP pályázat kiírása hátrányos helyzetű tanulók számára

28-2020. pm. hat. Csongrádi Endurance Futó és Triatlon Sportegyesület

29-2020. pm. hat. Sportszervezetek támogatása

29-2020. pm. hat. Sportegyesületek támogatása melléklet

30-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatása

31-2020. pm. hat.Pure Music Kft. bérleti díj csökkentés

32-2020. pm. hat. Tóthágas Kft. bérleti szerz. meghosszabbítása

33-2020. pm. hat. Óvodák alapító okirat módosítása

34-2020. pm. hat.Fő u. szerződés hosszabbítás

35-2020. pm. hat. EFFOP döntés pályázatokról

36-2020. pm. hat.ágy melletti pótlék összegének emelése

37-2020. pm. hat. gyepmesteri telep pályázat

38-2020. pm. hat. Öregvár u.34. bérleti szerződés hosszabbítás

39-2020. pm. hat. Család és Gyermekjóléti Kp. címének módosítása

124. sz. pm. határozat folyószámlahitel szerződés

125. sz. pm. határozat belső ellenőrzési terv

126. sz. pm. határozat Alkotóház alapító okirat mód.

127. sz. pm. határozat Művelőédi Központ alapító okirat mód.

128. sz. pm. határozat Könyvtár alapító okirat mód.

129. sz. pm. határozat Cs. Fő u. 54. értékesítésre kijelölés

130. határozat Templom u-i Bölcsőde ellátás szüneteltetése

131. határozat ÁSZ megállapításokra intézkedés

132. határozat Kistérségi Start munkaprogr.indítása

133. határozat Véleményezési eljárás megind.CS-B. tájház épülete

134. határozat Legszebb konyhakertek megáll.meghossz.

135. határozat GESZ intézményvez.elbárálása

136. határozat Alkotóház igazgatói pály.elbírálása

137. határozat bíráló biz.Műv.Közp.intézm.vez (1)

138. határozat Civil szervezetek elszámolási időszak hat.idő mód.
5-2020. pm. hat. Piroskavárosi Kft. szakmai programja

 

 

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk