Válassza az Oldal lehetőséget

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések

2021.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete a Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

5/2021. rendelet mellékletei (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete a közigazgatási szankciórendszer változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

2020.

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (III. 27.) rendelete a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló 20/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2020. (III. 27.)rendelete a Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 21/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020. (III. 27.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020. (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 15/2020. (III. 27.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet a 16/2020. (IV.01) Polgármesteri rendelethez

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 17/2020. (IV. 09.) rendelete a Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

17-2020 mellékletek (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 18/2020. (IV. 15.) rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (IV. 17.) rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozásoknál szigorúbb szabályok megállapításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (IV. 24.) rendelete a Csongrád városban működő Piroska János téri piac látogatásának eltérő szabályairól

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (V. 18.) rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesterének 22/2020. (VI. 11.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szó 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

22-2020 melléklet

33-2020. Piac korlátozása

34-2020. közt. történő köt.maszkviselés szabályai

35-2020. Települési támogatás rend. mód. 11.16.

36-2020. Közter. maszkviselés mód. 11.18

37-2020. rendelet 1. melléklet 11.30.

37-2020. rendelet helyi adórendelet módosítása 11.30.

38-2020. 1. mell. PH-hoz celjelleggel érk. 12.18

38-2020. 2. mell. kimut. az onkorm. tobblet.nem jaro…

38-2020. 3. mell. Koltsegvetesi eloiranyzat.mod. 12.18.

38-2020. Előirányzat módosítás

39-2020. Átmeneti gazdálkodás

40-2020. a közterületek rendeltetéstől eltérő célú haszn. 12.18.

41-2020. a településkép védelméről sz. rend. hat.kívül helyezése 12.21.

2021.

39-2021. Rendőrségi beszámoló

38-2021. Óvodai körzethatárok

37-2021. Dob u. 4-8. ingatl. ingyenes használatba adása

36-2021. VII. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerz.mód

35-2021. határozat óvodai beiratkozás időpontja

34-2021. Pályázat a 4425-1. hrsz-ú önki-i ingatlan értékesítésére

33-2021. Csongrád névhasználat engedélyezése32-2021. Tűzoltóság beszámolója

31-2021. Határozatok kiegészítése -MARS

30-2021. VIII.sz. Cs.Hársfa u. 65. fsz.4.közérdekűvé minősítése, bérlő kijelölés

29-2021. VIII.sz. háziorvosi körzet átadása dr. Botka Dániel ev. részére28-2021. Bormarketing feladatok támogatására pály. kiírása

27-2021. Intézkedés a Piroskavárosi Piac működésével kapcs.

26-2021. A csongrádi 4926-os hr.sz. alatti ingatlan megvásárlása

25-2021. Alsóvárosi terület ingyenes használatba adása

24-2021. HÉSZ mód. Mars Kft. kérelme

23-2021. HÉSZ mód. Ipari Park II. ütem

22-2021. HÉSZ mód. Ipari Park területét érintő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

21-2021. Szolgáltatóház használatba adására vonatkozó szerződés jóváhagyása

20-2021. Könyvtár és Múzeum szakmai beszámoló, munkaterv

19-2021. Művelődési Központ szakmai beszámoló

18-2021. Szív u. 150. telek ingyenes használatba adása

17-2021. Javaslat HÉSZ módosítására

16-2021. Javaslat HÉSZ felülvizsgálatára

15-2021. ATMÖT 2021. évi költségvetése

14-2021. Feladat-ellátási megáll.VII. háziorvosi körzetre

13-2021. Polgármester szabadság ütemterve

12-2021. CSVÖnk. 2021. évi költségvetése

11-2021. 2019. évi ktgv-i maradvány korrekció

10-2021. Babtista Misszió szoc.intézm.létrehoz

9-2021. Térfigyelő rendszer működtetésére együttm.megáll.

8-2021. Beszerzési engedélyokirat Öregszőlők útja

7-2021. CSVÖnk. és CSVRoma Nemz.Önk. közötti együttm.megáll.felülvizsg.

6-2021. Saját bevételek és az azt keletkezt.ügyletekből eredő kötelezetts.

5-2021. bölcsődék nyári nyitvatartása

4-2021. óvodák nyári nyitvatartása

3-2021. CLLD pályázat benyújt.Városellátó Intézm.

2-2021. Művelődési Kp. vezetőjének kinevezése

1-2021. Cs. Zöldkert u. bérlőkijelölési jog visszavétele

 

2020.

1-2020. pm. hat. bérleti szerződés meghosszabbítása, Fő u. 2-4.

2-2020. pm. hat. egyedi ügy

3-2020. pm. hat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programja

4-2020. pm. hat. Piroskavárosi Szoc. Intézmény szakmai programja

6-2020. pm. hat. GESZ intézményvezető megbízatása

7-2020. pm. hat. DAKK pályázat

8-2020. pm. hat. csatornatisztító jármű értékesítése

9-2020. pm. hat. közérdekű lakás bérbeadása

10-2020. pm. hat. Batsányi J. Gimnázium szakmai program jóváhagyása

11-2020. pm. hat. üzlethelyiségek bérleti díjának csökkentése

12-2020. (IV. 01.) pm. hat. bölcsődék nyitvatartása

13-2020. pm. hat.Bársony I. Mg. átszervezése

14-2020. pm. hat. ESÉLY intézményvezető kinevezése

15-2020. pm. hat. Alkotóház intézményvezető megbízása

16-2020. pm. hat. EFOP szabályzat módosítása

17-2020. pm. hat. Volán beszámolója

18-2020. pm. hat. Bartók adásvétel

19-2020. pm. hat. gyermekjóléti és gyermekvéd. feladatok

20-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

21-2020. pm. hat. bölcsődei ügyelet

22-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

23-2020. pm.hat. óvodai beiratkozásról tájékoztató

24-2020. pm. hat. Sághy alapító okirat mód. véleményezése

25-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatás rövidített

26-2020. pm. hat. bölcsődék bezárásának visszavonása

27-2020. pm. hat. EFFOP pályázat kiírása hátrányos helyzetű tanulók számára

28-2020. pm. hat. Csongrádi Endurance Futó és Triatlon Sportegyesület

29-2020. pm. hat. Sportszervezetek támogatása

29-2020. pm. hat. Sportegyesületek támogatása melléklet

30-2020. pm. hat. lakásvásárlási támogatása

31-2020. pm. hat.Pure Music Kft. bérleti díj csökkentés

32-2020. pm. hat. Tóthágas Kft. bérleti szerz. meghosszabbítása

33-2020. pm. hat. Óvodák alapító okirat módosítása

34-2020. pm. hat.Fő u. szerződés hosszabbítás

35-2020. pm. hat. EFFOP döntés pályázatokról

36-2020. pm. hat.ágy melletti pótlék összegének emelése

37-2020. pm. hat. gyepmesteri telep pályázat

38-2020. pm. hat. Öregvár u.34. bérleti szerződés hosszabbítás

39-2020. pm. hat. Család és Gyermekjóléti Kp. címének módosítása

124. sz. pm. határozat folyószámlahitel szerződés

125. sz. pm. határozat belső ellenőrzési terv

126. sz. pm. határozat Alkotóház alapító okirat mód.

127. sz. pm. határozat Művelőédi Központ alapító okirat mód.

128. sz. pm. határozat Könyvtár alapító okirat mód.

129. sz. pm. határozat Cs. Fő u. 54. értékesítésre kijelölés

130. határozat Templom u-i Bölcsőde ellátás szüneteltetése

131. határozat ÁSZ megállapításokra intézkedés

132. határozat Kistérségi Start munkaprogr.indítása

133. határozat Véleményezési eljárás megind.CS-B. tájház épülete

134. határozat Legszebb konyhakertek megáll.meghossz.

135. határozat GESZ intézményvez.elbárálása

136. határozat Alkotóház igazgatói pály.elbírálása

137. határozat bíráló biz.Műv.Közp.intézm.vez (1)

138. határozat Civil szervezetek elszámolási időszak hat.idő mód.
5-2020. pm. hat. Piroskavárosi Kft. szakmai programja

 

 

2021.

1. Zöldkert u.-ai lakás bérlőkijelölési jog átvétele

2. Művelődési Központ és Városi Galéria Igazgatói megbízás

3. CLLD pályázat játszóterek felújítása

4. Közig. szankciórendszer változásaival összefüggő rendeletek modosítása

5. Csongrádi óvodák nyári nyitvatartása

6. Bölcsődék nyári nyitvatartása

7. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása

8. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

9. Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

10. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

11. Beszerzési engedélyokirat jóváhagyása – Csongrád Öregszőlők útjának felújítása VP pályázat kapcsán

12. Együttműködési megállapodás jóváhagyása – videókamerás térfigyelő rendszer működtetésére

13. Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására

14. Ellátási szerződés megkötése a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval, szenvedélybetegek részére nyújtandó nappali ellátás működtetésére

15. 2019.évi költségvetési maradvány korrekciója

16. Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

– Költségvetés előterjesztésének melléklete (.zip)

17. Bedő Tamás polgármester 2021. évi szabadság ütemterve

18. Előterjesztés VII. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megkötése

19. Előterjesztés ATMÖT 2021. évi költségvetése

– melléklet (.xlsx)

20. Előterjesztés Javaslat HÉSZ felülvizsgálatára

21. Előterjesztés Javaslat HÉSZ módosítására

22. Szív u-i ingatlan ingyenes használatba adása

23. Előterjesztés Műv.Központ beszámoló és munkaterv

-mellékletek (.zip)

24. Előterjesztés Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum beszámoló és munkaterv

-mellékletek (.zip)

25. Szolgáltatóház használatba adása

26. HÉSZ módosítás Ipari Park kiemelt fejlesztési terület

27. HÉSZ módosítás Ipari Park II ütem kiemelt fejlesztési terület

28. HÉSZ módosítás Mars Magyarország kiemelt fejlesztési terület

29. Rigó S. u-i telek ingyenes haszn. adása

30. Csongrádi 4926 Kis Tisza u. 10. ingatlan megvásárlása (zárt)

31. Intézkedés a Piroska J. téri piac műk

32. Bormerketing feladatok támogatására pályázat kiírása

33. VIII. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerz. Botka Dániel

34. Cs. Hársfa u. 65. fsz.4. közérdekűvé minősítése, bérlő kijelölése

35. Határozat kiegészítése – HÉSZ – Mars

36. Tűzoltóság beszámolója

37. Csongrád névhasználat engedélyezése

39. Óvodai beíratások időpontja

40. VII. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerz.mód.

41. A Csongrád, Dob u. 4-8. sz. alatti épület ingyenes használatba adása (zárt)

42. Óvodák_körzethatára

43. Rendőrkapitányság_Csongrád_város_beszámoló_2020_év

Melléklet – Rendőrség beszámolója

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk