Select Page

Letölthető nyomtatványok

Módosítva: 2019. február 9.

Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány Pályázati Űrlap
Ebösszeíró nyomtatvány - Ebösszeíró adatlap
Jegyzői Iroda nyomtatványai - Egyéb dokumentumok
Helyi adózással kapcsolatos nyomtatványok

HELYI ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

A Csongrád városban bevezetett helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, tartózkodás utáni és építmény utáni idegenforgalmi adó, iparűzési adó és építményadó), továbbá a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval a és a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyekkel a Városgazdasági iroda Adócsoportja foglalkozik. Ellátja a vonatkozó eljárási jogszabályok alapján a helyi adókkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, -beszedés, -nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Lebonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében. Adó- és értékbizonyítványokat állít ki.

 

Bejelentkezésre, bevallásra az alábbi nyomtatványok állnak rendelkezésre:

Kérelem adóhatósági bizonyítványhoz (igazoláshoz)
Nyilatkozat helyi adó mentességhez
Meghatalmazás
Adónaptár

 

Iparűzési adó

2019

Bevallás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról /2018. adóév/

A jelű betétlap

B és C jelű betétlap

D jelű betétlap

E jelű betétlap

F jelű betétlap

G jelű betétlap

H jelű betétlap

I jelű betétlap

J jelű betétlap

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről (feltöltés)

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről (600 eFt bevétel alatt)

Bevallás az előrehozott helyi adóról

 

Kommunális adó

Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről

Építményadó

Adatbejelentés építményadóról
A jelű betétlap (lakás, üdülő)
B jelű betétlap (kereskedelmi egység, egyéb)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről
Építményadó változások 2017

Idegenforgalmi adó

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (főlap)
A jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
B jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken alapuló adózás esetén
C jelű betétlap az önellenőrzési pótlék bevallásához
Tájékoztató idegenforgalmi adó változásról (2019)
Mellékletek a kötelezően vezetendő nyilvántartásokhoz

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról (mentesség)
Gépjárműadó változás 2017.01.01-től
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

Talajterhelési díj

Bevallás talajterhelési díjhoz
Talajterhelési díj tájékoztató (.docx)

Jövedéki adó

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról
Tájékoztató a magánfőzés szabályairól 2016 

 

2018

Bevallás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról /2017 adóév/
A F G jelű betétlapok
Útmutató a bevalláshoz
B C jelű betétlap
D jelű betétlap
E jelű betétlap
H jelű betétlap
I jelű betétlap
J jelű betétlap
Bevallás iparűzési adó kiegészítésről
Bevallás ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről (600 eFt bevétel alatt)
Bevallás az előrehozott helyi adóról

 

2016

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016. adóévről, A, F, G (útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
H kiegészítő lap
I kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről
Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
A háziorvos és védőnő vállalkozások számára iparűzési adó vonatkozásában megállapított mentességről

 

2015

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015. adóévről (útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről

 

2014

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014. adóévről (útmutató a bevalláshoz)
B,C kiegészítő lapok
D kiegészítő lap
E kiegészítő lap
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014
Tájékoztató a tételes (egyszerűsített) adóalap-megállapítási módszert választó KATA adóalanyok részére

Bejelentkezés, változás-bejelentés

 

Az adókkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást, tájékoztatást Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda Adócsoportjánál (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fsz. 39.) lehet kérni.
Telefon: 63/571-992, 571-962, 571-910 Fax: 571-901

Facebook

Önnek ajánljuk