Válassza az Oldal lehetőséget

Letölthető nyomtatványok

Módosítva: 2020. január 9.

Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány Pályázati Űrlap
Ebösszeíró nyomtatvány - Ebösszeíró adatlap
Jegyzői Iroda nyomtatványai - Egyéb dokumentumok
Helyi adózással kapcsolatos nyomtatványok

HELYI ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK A Csongrád városban bevezetett helyi adókkal (magánszemélyek kommunális adója, tartózkodás utáni és építmény utáni idegenforgalmi adó, iparűzési adó és építményadó), továbbá a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval a és a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyekkel a Városgazdasági iroda Adócsoportja foglalkozik. Ellátja a vonatkozó eljárási jogszabályok alapján a helyi adókkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, -beszedés, -nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Lebonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Kényszerintézkedéseket foganatosít az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében. Adó- és értékbizonyítványokat állít ki.  

 

Bejelentkezésre, bevallásra az alábbi nyomtatványok állnak rendelkezésre:

Kérelem adóhatósági bizonyítványhoz (igazoláshoz)

Kérelem túlfizetés átvezetésére, visszautalására (.docx)

Nyilatkozat helyi adó mentességhez

Meghatalmazás

Adónaptár, számlaszámok

Eljárási illeték beszedési számla száma: 11735050-15354721-03470000

 

Iparűzési adó 2020

Iparűzési adó bevallás nyomtatvány 2020.

A jelű betétlap 

 

Iparűzési adó 2019

Iparűzési adó bevallás nyomtatvány 2019.

A jelű betétlap 

 

Bevallás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról /2018. adóév/

A jelű betétlap

B és C jelű betétlap

D jelű betétlap

E jelű betétlap

F jelű betétlap

G jelű betétlap

H jelű betétlap

I jelű betétlap

J jelű betétlap

Útmutató a 2018 évi helyi iparűzési adóbevalláshoz

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről (feltöltés)

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről (600 eFt bevétel alatt)

Bevallás az előrehozott helyi adóról

Kommunális adó

Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről

Építményadó

Adatbejelentés építményadóról

A jelű betétlap (lakás, üdülő)

B jelű betétlap (kereskedelmi egység, egyéb)

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről

Építményadó változások 2017

Idegenforgalmi adó

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (főlap)

A jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén

C jelű betétlap az önellenőrzési pótlék bevallásához

Tájékoztató idegenforgalmi adó változásról (2020)

Mellékletek a kötelezően vezetendő nyilvántartásokhoz

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról (mentesség)

Gépjárműadó változás 2017.01.01-től

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult feltételeiről

Talajterhelési díj

Bevallás talajterhelési díjhoz

Talajterhelési díj tájékoztató (.docx)

Jövedéki adó

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Tájékoztató a magánfőzés szabályairól 2016   

2018

Bevallás az állandó jellegű helyi iparűzési adóról /2017 adóév/

A F G jelű betétlapok

Útmutató a bevalláshoz

B C jelű betétlap

D jelű betétlap

E jelű betétlap

H jelű betétlap

I jelű betétlap

J jelű betétlap

Bevallás iparűzési adó kiegészítésről

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről (600 eFt bevétel alatt)

Bevallás az előrehozott helyi adóról  

2016

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016. adóévről, A, F, G 

(útmutató a bevalláshoz)

B,C kiegészítő lapok

D kiegészítő lap

E kiegészítő lap

H kiegészítő lap

I kiegészítő lap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására

A háziorvos és védőnő vállalkozások számára iparűzési adó vonatkozásában megállapított mentességről  

2015

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015. adóévről 

(útmutató a bevalláshoz)

B,C kiegészítő lapok D kiegészítő lap

E kiegészítő lap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői tevékenységről  

2014

Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014. adóévről 

(útmutató a bevalláshoz)

B,C kiegészítő lapok

D kiegészítő lap

E kiegészítő lap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014

Tájékoztató a tételes (egyszerűsített) adóalap-megállapítási módszert választó KATA adóalanyok részére

Bejelentkezés, változás-bejelentés  

 

Az adókkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást, tájékoztatást Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda Adócsoportjánál (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fsz. 39.) lehet kérni. Telefon: 63/571-992, 571-962, 571-910 Fax: 571-901

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk