Tisztelt Látogató!

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai értelmében az államháztartás alrendszereihez tartozó szervek közzéteszik a közérdekű adatokat, melynek megfelelően az alábbi adatok találhatók Önkormányzatunkról.

 

2022. évi összevont konszolidált beszámoló

2021. évi összevont konszolidált beszámoló

2020. évi összevont konszolidált beszámoló

2019. évi konszolidált beszámoló

2018. évi konszolidált beszámoló

2017. évi konszolidált beszámoló

2016. évi konszolidált beszámoló

2015. évi konszolidált beszámoló

2014. évi konszolidált beszámoló

2013. évi konszolidált beszámoló

2012. évi konszolidált beszámoló

 

Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

Csongrád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

Csongrád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

Csongrád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete
„Csongrád Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”
-mellékletek (.zip)

 

Csongrád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Csongrád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

-melléklet

Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

-melléklet

Csongrád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

-melléklet

Csongrád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése

-melléklet

 

Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű vagy fejlesztési támogatások:

A társadalmi szervek támogatási keret felosztására vonatkozó döntések az alábbi testületi ülés anyagai között találhatóak.

2023. április 28.
» letöltés

2022. április 28.
» letöltés

2021. június 23.
» letöltés

2020. július 08.
» letöltés

2019. április 25.
» letöltés

2018. április 26.
» letöltés

2017. április 27.
» letöltés

2016. április 28.
» letöltés

2015. május 21.
» letöltés

2014. május 22.
» letöltés

2013. május 30.
» letöltés

2012. március 29.
» letöltés

 

A sportcélú keret felosztása döntések az alábbi testületi ülés anyagai között találhatóak.

2023. április 28.
» letöltés

2022. április 28.
» letöltés

2021. június 23.
» letöltés

2019. április 25.
» letöltés

2018. április 26.
» letöltés

2017. április 27.
» letöltés

2016. április 28.
» letöltés

2015. május 21.
» letöltés

2014. május 22.
» letöltés

2013. május 30.
» letöltés

2012. március 29.
» letöltés

 

Az önkormányzat költségvetése felhasználásával, az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződések:

2023.

2022.

2021.

2020.

– 2019.

– 2018.

– 2017.

– 2016.

– 2015.

– 2014.

– 2013.

– 2012.

– 2011.

 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatai a honlap rendeletei és határozatai között találhatóak

Önkormányzat SZMSZ (Egységes szerkezetben)

– Polgármesteri Hivatal SzMSz

 

Alapító okiratok:

Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Csongrádi Alkotóház

Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete

Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

Művelődési Központ és Városi Galéria

Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye

Dr Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Csongrádi Óvodák Igazgatósága

 

 

Csongrád Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 25/2005.(VIII.29.) Ökt. rendelet

2009.évi CXXII.tv. szerinti közzétételi kötelezettség

100%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok letöltés

51%-ban, vagy ezt meghaladó mértékben önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok :

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRt. (100%-os önk.tulajdon, ebből Csongrád város részesedése a Zrt-ben a Vízmű Kft. tulajdonában lévő részvények megvásárlása után 13,4%.) – a Zrt. ügyvezetése általi közzététel a Zrt. honlapján szerepel.

Körös-torok Projektház Kft. (51%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona) – a Kft ügyvezetése általi közzététel a honlapon a Kft-re vonatkozó adatok között szerepel.

Csongrádi Víz és Kommunális Kft(54,5%-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona) (közzététel időpontja 2015. március 30.)

» letöltés

Csoterm Kft. (51 %-ban Csongrád Város Önkormányzata tulajdona)

Közzétételi kötelezettség alá eső adatok (közzététel időpontja 2015. március 12.)
2013. évi üzleti jelentés
2013. évi egyszerűsített éves beszámoló
2013. évi kiegészítő melléklet
2014. évi üzleti terv

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § alapján vezetett nyilvántartás

– Táblázat
– Telephelyekről vezetett nyilvántartás

A települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási rendszerben” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0004 jelű projekt előkészítése során tervezési feladatok ellátása.

– Tervezés  teljesítés

A 2004. évi XXXIII. sz. törvény 3/A. § (1) bekezdésben megfogalmazott jelentéstételi kötelezettséghez nyilvánosságra hozni javasolt adatok Csongrád.

– 2013
– 2011

Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló  2011. évi CVIII. törvény (Kbt) alapján.

– Orvostechnikai műszerek beszerzése – Szállítási szerződés

Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés 2012

– jelentés

NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

melléklet

Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolója és 2014. évi üzleti terve

– 2013. évi beszámoló
– 2014. évi üzleti terv