Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye

Székhelye: 6640 Csongrád, Bercsényi u. 26/a.

Telefonszám: 63/483-388

 

Igazgató: Dékány-Lantos Anikó – 06-20-419-4689

Piac felügyelő: Némethné Varga Edit – 06-20-777-8291

 

Sajtóközlemények:

 

 

 

 

Telephelyei:

Telephely megnevezése Telephely címe
1. Ifjúsági Ház 6640 Csongrád, Hunyadi tér 9-11.
2. Állategészségügyi Telep 6640 Csongrád, Tanya 229.
3. Sporttelep 6640 Csongrád, Sport u. 2.
4. Piactér 6640 Csongrád, Piroska János tér
5. Mázsaház 6640 Csongrád, Kéttemető út
6. Beton előregyártó telep 6640 Csongrád, Baross G.rkp.51.
7. Temetői őrház és ravatalozó 6640 Csongrád, Kéttemető út
8. Bokrosi temető 6648 Csongrád, 0491/3. hrsz.
9. Bokrosi orvosi rendelő 6648 Csongrád, Bokros u. 36/a.

 

A költségvetési szerv közfeladata:

 • Más költségvetési szerv, illetve lakosság részére fizikai (technikai) jellegű szolgáltatás, településgazdálkodási, üzemeltetési és műszaki szolgáltatás.
 • Közterületek, parkok, játszóterek növényzetének gondozása, közterületi berendezések fenntartása.
 • Közterületek, utak, járdák, kerékpárutak takarítása – télen is.
 • Kül- és belterületi utak és járdák, kerékpárutak építése, fenntartása.
 • Zárt és nyitott csapadékgyűjtő rendszer fenntartása, átemelők működtetése.
 • Állategészségügyi telep fenntartása, működtetése.
 • Piacok működtetése.
 • Hatósági mázsaház működtetése.
 • Városi köztemetők működtetése.
 • Körös-toroki üdülőterület működtetése
 • Napközis tárbor működtetése
 • Sporttelep működtetése
 • Ifjúsági Ház működtetése
 • Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a GESZ látja el.