Új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv), hatályba lépett 2023. január 15-én.

Új településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, hatályba lépett 2022. december 17-én.