Új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) , frissítve: 2022. december 20., hatályba lépnek 2023. január 15-én

Új településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, frissítve: 2022. december 20., hatályba lépett 2022. december 17-én