Válassza az Oldal lehetőséget

Takarékosan előre!

Közösségi programok az energiatudatos Csongrádért.

A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a politikában.

David Attenborough

Csongrád Városi Önkormányzat pályázati támogatást nyert, a „Takarékosan előre! – Közösségi programok az energiatudatos Csongrádért” című pályázatával, KEHOP-5.4.1-16-2016-00651 azonosítószámmal. 

A támogatás összege: 4 975 805 Ft.

Projektünk célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése Csongrádon. 

A projekt megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a lakosság szélesebb körben megismerje az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. 

Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával projektünk hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentésével.

A projekt keretében elkészült a „A pazarló lány” című, a gyermekek szemléletformálását elérni kívánó kisfilmünk, amely már levetítésre került a helyi óvodákban és iskolákban is. Ehhez kapcsolódóan játékos feladatlapokat és totókat készítettek a gyerekek, valamint rajzokkal mutatták be, hogy mit jelent számukra a környezet védelme. 

Elkészültek az energiatakarékosság fontosságára figyelmeztető matricák, amely az önkormányzatnál és intézményeiben kerülnek kihelyezésre.

Mindemellett a város Facebook oldalán, valamint a helyi lapban is rendszeresen jelentetünk meg cikkeket a témakörrel kapcsolatban. 

Fogadják szeretettel!

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Fix EU

Csongrád Város Önkormányzata

Csongrád Város Önkormányzata
Megszakítás