A Városi Diákönkormányzat munkája

 

2008. november 17-én megalakult a Csongrád Városi Diákönkormányzat (DÖK) a város 3 középiskolájának és 5 általános iskolájának képviselőivel. A 16 fős testületbe minden intézmény 2-2- főt delegált. Az akkori tisztségviselők részére a diák-polgármesteri és diák- alpolgármesteri megbízóleveleket Csongrád város polgármestere és alpolgármestere adta át Időközben a résztvevő általános iskolák száma 4-re csökkent, így már csak 7 oktatási intézmény vesz részt a Városi Diákönkormányzat munkájában.

A Diákönkormányzat célkitűzései között a változatos programok szervezése csakúgy szerepelt, mint a város iskolái közötti együttműködés javítása, vagy a helyi kulturális élet fellendítése.

A Diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet, a delegált diákok a városi iskolák diákönkormányzataiból kerülnek delegálásra. Munkájukat patronáló tanárok és Csongrád Városi Önkormányzat Ifjúsági referense (2016-tól) segíti. Támogatók, ötletadók esetenként kontrolláló szerepük van.

A tanév ideje alatt minden hónap második keddjén tartanak gyűlést, melyről jegyzőkönyv készül. A diákok feladata többek között a tanulóközösségek érdekeinek képviselete, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeinek segítése. Fő célkitűzéseik között szerepel a város iskolái közötti együttműködés javítása, vagy a helyi kulturális élet fellendítése, emellett segítik az ünnepségek, megemlékezések és egyéb rendezvények szervezését, valamint saját ötleteikkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez, szépítéséhez. A közös munka eredményessé tételéhez az első lépés a különböző elképzelések felvázolása és egybehangolása, mely a diákönkormányzati gyűlések fő feladata. Lehetőségük van arra is, hogy javaslattételi jogukkal élve beleszóljanak az önkormányzat diákokkal, ifjúsággal kapcsolatos ügyeibe is a város testületi ülésén, hiszen a fejlesztések során a fiatalok igényeit is figyelembe kell venni.

A Városi Diákönkormányzat tökéletes terep arra, hogy a diákokat önszerveződésre motiválja, megtanulják, hogy hogyan lehet önállóan és közös összefogásban megszervezni egy eseményt. A megválasztott diák polgármester és alpolgármester vezetői képességeit fejleszteni, módszertani segítséget nyújtani a számukra.

Örömmel tapasztaltam, hogy a DÖK-ös tanulók aktivitásukkal és segítőkészségükkel, jó példával járnak elől tanulótársaik körében. A jövőben fontosnak tartjuk az önálló kezdeményezések támogatását, újabb diákok bevonását a Diákönkormányzat munkájába.

Jelenlegi Diák- polgármester Sprok Máté (Galli János Általános Iskola végzett tanulója), a diák-alpolgármester Mészáros István (Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulója), megválasztásukra 2020.06.15. napján került sor. Megbízatásuk egy tanévre szól.

 

Csongrád, 2020.06.02.