Select Page

Hivatali Telefonkönyv

CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

 

Központi telefonszám: 63/571-900*
Központi fax: 63/571-901
Megjegyzés: a mellékszám csak a központi telefonszám hívása esetén érvényes!
Külső hívás esetén az 571-9.. + a mellék utolsó két számjegyével közvetlenül hívhatóak munkatársaink.

IrodaTisztségviselőkTelefonMellékE-mail
I.119. Bedő Tamás polgármester 571-951, 20/983-3615151csongrad@csongrad.hu
I.119.Cseri Gábor alpolgármester571-968, 20/206-3317168cseri.gabor@csongrad.hu
I.114.Dr. Juhász László jegyző571-912, 20/777-8338112jegyzo@csongrad.hu
Irodaszervezetbe nem tartozók
I.119.Kincses Olga titkárnő571-923123 csongrad@csongrad.hu
Fsz. 6.Nagy József sportreferens571-900166sportreferens@csongrad.hu
Fsz. 8.Tóth Irén egészségügyi referens20/777-8351 tothiren@csongrad.hu
Jegyzői Iroda
I.117.Dr. Kádár Judit aljegyző, irodavezető571-970, 20/228-8457170aljegyzo@csongrad.hu
Igazgatási és Szervezési Csoport
I.117.Szvoboda Lászlóné csoportvezető571-980180 cstitkarsag@csongrad.hu
I.117.Kádár-Szélné Solti Renáta571-980180kadarne.renata@csongrad.hu
I.117.Rácz Anita571-980175raczanita@csongrad.hu
Fsz. 14.Erhardtné Bernát Henrietta munkaügy571-942142pmmunkaugy@csongrad.hu
Fsz. 14.Barta-Pados Kata571-900142 padoskata@csongrad.hu
I.104.Ökrösné Justin Zsuzsanna anyakönyvvezető571-972172 okrosnezsuzsa@citromail.hu
Fsz. 5.Dr. Apostol Magdolna hagyaték571-930130 apostol.magdolna@csongrad.hu
Fsz. 12.Horváth Károly 571-941141 h.karcsi@csongrad.hu
Közterület-felügyelet
Forgó Róbert20/777-8262131kozterulet.felugyelet@csongrad.hu
Fsz. 14.Kocsis Katalin571-931131kocsis.katalin@csongrad.hu
Informatika
Fsz. 15.Szabó Jenő informatikus571-924124 ph.informatika@csongrad.hu
Iktató
Fsz. 18.Samuné Fekete Ibolya571-988188 samune@csongrad.hu
Fsz. 18.Mészárosné Magyar Ildikó571-953153 meszarosne.ildi@csongrad.hu
Szociális és Lakásügyi Csoport
Fsz. 9.Vinczéné Dudás Katalin csoportvezető, bérlakás571-939139 vinczed.kati@csongrad.hu
Fsz. 8.Cseh Orsolya bérlakás, szociális ügyek571-920120 cseh.orsolya@csongrad.hu
Fsz. 7.Csatordainé Sebők Borbála gyerm. véd. ügyek571-937137 sebokborbala@csongrad.hu
Fsz. 7.Major Edina Gyerm. véd. ügyek571-937137 majoredina@csongrad.hu
Fsz. 7.Nyári Erzébet571-937137
Fsz. 7.Maróti Lászlóné571-937137
Alközpont: Ötvösné Bori Judit, Újszásziné Juhász Andrea 571-999199 pmhporta@csongrad.hu onkormanyzat@csongrad.hu
Fsz. 1.Ügyfélszolgálat571-911111
Fsz. 1.Szepesi István571-911111 onkormanyzat@csongrad.hu
Fsz. 1.Pintér József571-911111
Fsz. 1.Ökrös János gépkocsivezető571-911111
I.120.Emeleti tárgyaló571-958158
I.102.Tükörterem571-921121
Gazdálkodási Iroda
Fsz. 3.Kruppa István irodavezető571-914114 kruppa.istvan@csongrad.hu
Költségvetési és Gazdálkodási Csoport
Fsz. 2.Farkas Éva csoportvezető, könyvelés, intézményi elszámolások571-995195 farkas.eva@csongrad.hu
Fsz. 40.Varga László lakbér, bérleti díjak571-915115 vargalaszlo@csongrad.hu
Fsz. 40.Ujszásziné Kléner Éva szoc. pénzügyek571-915115 klener.eva@csongrad.hu
Fsz. 2.Komlósiné Széll Gyöngyi intézm. könyvelés571-995195 komlosine@csongrad.hu
Fsz. 3.Gácsi Szilvia homokhátsági projekt, Alkotóház gazdálkodása571-952152gacsi.szilvia@csongrad.hu
Fsz. 3.Nagyné Túri Zsuzsanna intézm. könyvelés571-952152
nt.zsuzsi@csongrad.hu
Fsz. 2.Bartók Lajosné önk. kölcsönök, bérszámfejtés, pénztár571-989189 bartokne.eva@csongrad.hu
Fsz. 38.Bertus Andrea bankiforgalom, analitika nyt,
Pozsár-Bökén Anita számlák, könyvelés, Tóth Tamara
571-997197 bertusandrea@csongrad.hu, boken.anita@csongrad.hu, toth.tamara@csongrad.hu
Adócsoport
Fsz. 39.Ötvös Klára csoportvezető571-962162 busane@csongrad.hu
Fsz. 39.Kádár Kornélia571-962 162 kadarkornelia@csongrad.hu
Fsz. 39.Görög Beáta571-910 110 gorog.beata@csongrad.hu
Fsz. 39.Tóth Klára571-992 192toth.klara@csongrad.hu
Fsz. 39.Lekrinszkiné Kovács Márta571-992192 marti@csongrad.hu
Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda
I. 108.Dr. Mezey Szimonetta jogtanácsos, irodavezető571-967167 mezey.szimonetta@csongrad.hu
Üzemeltetési és Fejlesztési Csoport
I. 113.Gácsiné Sipos Andrea csoportvezető, pályázatok571-918118 gacsinesiposandrea@csongrad.hu
I. 113.Bartáné Kocsis Andrea
pályázatok
571-918118 bartane.andi@csongrad.hu
I. 113.Dencs Nikolett
pályázatok
571-902102 dencs.nikolett@csongrad.hu
I. 109.Keller Ilona vagyonnyilvántartás, pályázatok elszámolása, beruházások571-928128 vagyongazdalkodas@csongrad.hu
I. 105Forgó Marianna üzletek, garázs, földügyek571-981181forgo.mariann@csongrad.hu
I. 110.Barta Norbert, ingatlanok, műszaki ügyek571-973173 bartanorbert@csongrad.hu
I. 110.Kunstár Judit571-973173kunstar.judit@csongrad.hu
Mérnöki és Városüzemeltetési Csoport
I. 107.Tárkányi Ferenc csoportvezető, építési hatóság571-963163 tarkanyif@csongrad.hu
I. 106.Csepreginé Berkes Rozália
építéshatóság
571-945145
I. 106.Pálné Bárdos Rita környezetvédelem571-945145 bardosrita@csongrad.hu
Project irodák
Fszt.2.Paktum: Szántai Szilvia, Hajdúné Czibula Ibolya, Vincze Boglárka117szilviszantai@gmail.com
hajdune.ibolya@csongrad.hu
vincze.boglarka@csongrad.hu
Fszt.27.Közösségfejlesztő: Kecskés-Szabó Gabriella122szbgabo@gmail.com
Fszt. 29.Csongrádi Vendégváró Szolg. Szociális Szövetkezet: Ujszásziné Benke Ágnes,
Martini Mónika
138vendegvaro@csongradivendegvaro.hu
benke.agi@csongrad.hu
Homokhátsági Munkaszervezet
Kossuth tér 9-11.
Fax: 871-948
Gal. E.Illés Tibor intézmény vezető 571-960160illestibor@csongrad.hu
Gal. E.Bozóné Simon Melinda571-976176simon.melinda@csongrad.hu
Gal. E.Bakai-Bartók Renáta571-976176bartokrenata@csongrad.hu
Gal. E.Szarvasné Brindza Zsuzsanna571-944144 szarvasne.zsuzsanna@csongrad.hu
Gal. E.László József571-944144laszlo.jozsef@csongrad.hu
Gazdasági Ellátó Szervezet
Fsz. 37.Pintér Józsefné igazgató571-947 147pinterne@csongrad.hu
Fsz. 38.Gyöngyi Mihályné571-954154 gesz@csongrad.hu
Fsz. 38.Szepesi Brigitta, Pozsárné Deák Emese571-985154 gesz@csongrad.hu
Fsz. 38.Kovács Judit571-954185gesz@csongrad.hu
Fsz. 20.Huszka Éva571-922103 huszkaeva.gesz@gmail.com
Fsz. 36.Németh Klaudia571-974174 nklaudia0725@gmail.com
Fsz. 36.Kormosné Rácz Márta571-974174 kormosnemarti@csongrad.hu
Fsz. 36.Ferentziné Schatzinger Erika571-974174
Fsz. 36.Fássy Anita, Gácsi Piroska571-974150fassy.anita@csongrad.hu
Fsz. 35.Pénztár – Sinkóné Horti Ágota571-956 156 sinkone@csongrad.hu
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
Fszt. 34.Kádár-Kovács Márta intézményvezető, Lucze Zsuzsanna125kadar.kovacs.marta@csongrad.hu
luczezsuzsi@gmail.com
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Fsz. 21.Gyöngyi Alexandra571-969169 alexandra.gyongyi@kk.gov.hu
Fsz. 22.Gyapjas Gabriella571-904104 gyapjas.gabriella@kk.gov.hu
Fsz. 32.Tariné Tyukász Gabriella109
Fsz. 31.Farkas Sándor országgyűlési képv. irodaÜgyfélfogadás: K. és Cs.: 10.00-12.00138
Fsz. 30.Viziközmű Társulat132csonvizkozm@freemail.hu

Lista visszaállítása

Facebook

Önnek ajánljuk