CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

 

Központi telefonszám: 63/571-900*
Központi fax: 63/571-901
Megjegyzés: a mellékszám csak a központi telefonszám hívása esetén érvényes!
Külső hívás esetén az 571-9.. + a mellék utolsó két számjegyével közvetlenül hívhatóak munkatársaink.

IrodaTisztségviselőkTelefonMellékE-mail
I.119. Bedő Tamás polgármester 20/983-3615151csongrad@csongrad.hu
I.118.Gyovai Gáspár alpolgármester
üzemeltetési ügyek
20/429-0835168gyovai.gaspar@csongrad.hu
I.118.Cseri Gábor alpolgármester humánpolitikai ügyek20/206-3317
158cseri.gabor@csongrad.hu
sportreferens@csongrad.hu
I.114.Dr. Juhász László jegyző112jegyzo@csongrad.hu
Irodaszervezetbe nem tartozók
I.119.Kincses Olga titkárnő123 csongrad@csongrad.hu
Tóth Irén egészségügyi referens20/777-8351 tothiren@csongrad.hu
Fszt. 16.Kunstár Judit131kunstar.judit@csongrad.hu
Bárány Gábor - adatvédelmi tisztviselő dpo@csongrad.hu
Jegyzői Iroda
I.117.Dr. Barcsi Judit aljegyző, irodavezető170aljegyzo@csongrad.hu
I.117.Szvoboda Lászlóné csoportvezető180 cstitkarsag@csongrad.hu
I.117.Kabdebó Mariann180 kabdebo.mariann@csongrad.hu
I.117.Kádár-Szélné Solti Renáta175kadarne.renata@csongrad.hu
Fszt. 14.Erhardtné Bernát Henrietta munkaügy142pmmunkaugy@csongrad.hu
Fszt. 14.Tóth Tamara toth.tamara@csongrad.hu
I.104.Ökrösné Justin Zsuzsanna anyakönyvvezető172 anyakonyvvezeto@csongrad.hu
Fszt. 5.Lakatosné Pap Mariann ker.ipari ügyek, hirdetmények, kifüggesztések130 lakatosne.mariann@csongrad.hu
Fszt. 6.Rácz Anita
hagyatéki ügyek
166raczanita@csongrad.hu
Fszt. 12.Horváth Károly 141 h.karcsi@csongrad.hu
Közterület-felügyelet
Fszt. 2.Forgó Róbert20/777-8262117kozterulet.felugyelet@csongrad.hu
Fszt. 2.Tóth Klára117tothklara@csongrad.hu
Informatika
Fszt. 15.Szabó Jenő informatikus124 ph.informatika@csongrad.hu
Iktató
Fszt. 18.Török Szilvia188 torok.szilvia@csongrad.hu
Fszt. 18.Magyar Ildikó153 meszarosne.ildi@csongrad.hu
Szociális és Lakásügyi Iroda
Fszt. 9.Vinczéné Dudás Katalin csoportvezető, bérlakás139 vinczed.kati@csongrad.hu
Fszt. 8.Cseh Orsolya, bérlakás120 cseh.orsolya@csongrad.hu
Fszt. 7.Sebők Borbála gyerm. véd. ügyek137 sebokborbala@csongrad.hu
Fszt. 7.Major Edina Gyermekvédelmi ügyek137 majoredina@csongrad.hu
Ügyfélszolgálat
Fszt. 1.Ujszásziné Juhász Andrea
Ötvösné Bori Judit
111 pmhporta@csongrad.hu
Fszt. 1.Szepesi István111
Fszt. 1.Pintér József111
I.120.Emeleti tárgyaló158
I.102.Tükörterem121
Gazdálkodási Iroda
Fszt. 3.Kruppa István irodavezető114 kruppa.istvan@csongrad.hu
Költségvetési Csoport
Fszt. 40.Varga László lakbér, bérleti díjak115 vargalaszlo@csongrad.hu
Fszt. 40.Kléner Éva szoc. pénzügyek115 klener.eva@csongrad.hu
Fszt. 2.Farkas Éva csoportvezető, könyvelés, intézményi elszámolások195 farkas.eva@csongrad.hu
Fszt. 2.Komlósiné Széll Gyöngyi intézm. könyvelés195 komlosine@csongrad.hu
Fszt. 3.Gácsi Szilvia homokhátsági projekt, Alkotóház gazdálkodása152gacsi.szilvia@csongrad.hu
Fszt. 3.Nagyné Túri Zsuzsanna intézm. könyvelés152
nt.zsuzsi@csongrad.hu
Fszt. 2.Bartók Lajosné bérszámfejtés, pénztár189 bartokne.eva@csongrad.hu
Fszt. 4.Pozsár-Bökén Anita számlák, könyvelés, Szarvas Márta Diána197 boken.anita@csongrad.hu, szarvas.marta@csongrad.hu
Adócsoport
Fszt. 39.Hanyecz Adrienn162hanyecz.adrienn@csongrad.hu
Fszt. 39.Kádár Kornélia110kadarkornelia@csongrad.hu
Fszt. 39.Gyapjas Gabriella192gyapjas.gabriella@csongrad.hu
Fszt. 39.Lekrinszkiné Kovács Márta192 marti@csongrad.hu
Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda
I. 113.Dencs Nikolett
pályázatok
118dencs.nikolett@csongrad.hu
I. 112.Bartáné Kocsis Andrea
pályázatok
102bartane.andi@csongrad.hu
I. 109.Keller Ilona vagyonnyilvántartás, pályázatok elszámolása, beruházások128 vagyongazdalkodas@csongrad.hu
I. 107.Varga Júlia főépítész (csütörtökön délelőtt)06 20 291 8168foepitesz@csongrad.hu
I. 107.Huszka Anita163huszka.anita@csongrad.hu
I. 106.Kecskés Nikoletta műszaki ügyek, Ipari Park145 kecskes.nikoletta@csongrad.hu
I. 106.Bárdos Rita környezetvédelem145 bardosrita@csongrad.hu
I. 105Forgó Marianna üzletek, lakás és földügyek181forgo.marianna@csongrad.hu
Project irodák
I. 108.Szántai Szilvia,
Barta-Pados Katalin,
Szabó-Bogárné Kocsis Anita hagyatéki ügyek
167szilviszantai@gmail.com
padoskata@csongrad.hu
bogarne.anita@csongrad.hu
Kossuth tér 9-11. (volt Galéria)Tóth-Viglási Nóra
Harangozóné Pálnok Orsolya
efop153.pm@csongrad.hu
Kossuth tér 9-11. (volt Galéria)Homokhátsági Munkaszervezet
Kossuth tér 9-11.
Fax: 871-948
Illés Tibor intézmény vezető 160illestibor@csongrad.hu
Bozóné Simon Melinda176simon.melinda@csongrad.hu
Szarvasné Brindza Zsuzsanna144 szarvasne.zsuzsanna@csongrad.hu
László József144laszlo.jozsef@csongrad.hu
Gazdasági Ellátó Szervezet
Fszt. 37.Pintér Józsefné igazgató147pinterne@csongrad.hu
Fszt. 38.Pozsárné Deák Emese
Szabóné Szepesi Brigitta
154 gesz@csongrad.hu
Fszt. 38.Huszka Éva185huszkaeva.gesz@gmail.com
Fszt. 36.Fássy Anita150fassy.anita@csongrad.hu
Fszt. 36.Tariné Kerekes Mónika150tarinemonika89@gmail.com
Fszt. 36.Németh Klaudia174 nklaudia0725@gmail.com
Fszt. 36.Sarusi Judit174 sarusijudit29@gmail.com
Fszt. 35.Pénztár – Ferentziné Schatzinger Erika156 erikaschatzinger@gmail.com
Esély Szociális és Alapellátási Központ
Fszt. 20.Kádár-Kovács Márta intézményvezető103kadar.kovacs.marta@csongrad.hu
Fszt. 27.Olajosné Stier Kriszta122
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Fszt. 21.Marik Zoltánné63/795-204169zoltanne.marik@kk.gov.hu
Fszt. 32.Tariné Tyukász Gabriella109gabriella.tyukasz.tarine@kk.gov.hu
Fszt. 30.Farkas Sándor országgyűlési képv. irodaÜgyfélfogadás: Cs.: 10.00-12.00
Fszt. 28.HEGYKÖZSÉG70/489-8727186hegykozseg@csongrad.hu
Fszt. 33.Leader Iroda - Feketéné Pap Nikolett20/236-0307138leader@csongrad.hu
Fszt. 34.Gyapjas Zoltán
Ponicsár Péter
20/236-0307125gyapjas.zoltan@csongrad.hu
Fszt. 31.Csongrádi Beruházó Viziközmű Társulat132csonvizkozm@freemail.hu

Lista visszaállítása