Csongrád Városi Önkormányzat  nyílt árverés útján értékesítésre hirdeti meg a

Csongrád, Fő utca 20/A szám alatti, 69 m2 alapterületű üzlethelyiségét

Az ingatlan leírása: Az ingatlan a csongrádi 499/6 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, 984 m2 területű, és természetben 6640 Csongrád, Fő utca 20/A sz. alatti ingatlan önkormányzat tulajdonában álló 69/984-ed tulajdoni hányada, amely a kávéház alatti – korábban a horgászegyesület használatában álló – 69 m2 alapterületű üzlethelyiségnek felel meg. Az ingatlan elavult műszaki állapotú.

A Csongrád, Fő utca 20/A sz. alatti társtulajdonosainak a meghirdetett üzlethelyiség vonatkozásában elővásárlási joga áll fenn.

Az árverés helye és ideje, árverési feltételek:

Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba 

Az árverés ideje: 2022. december 13. (kedd) 10 óra

  • Az ingatlan kikiáltási ára: 9.779.000 Ft, amely lefelé nem csökkenhet
  • Árverési feltétel: Az árverés megkezdése előtt a részvétel feltételeként 100.000 Ft összegű bánatpénzt kell Csongrád Városi Önkormányzat 11735050-15354721 számú számlájára történő átutalással letétbe helyezni, vagy az árverés megkezdése előtt az önkormányzat házipénztárában befizetni. 
  • Az árverést a legkedvezőbb vételárat ajánló licitáló nyeri. A sikertelen licitálók részére a befizetett bánatpénzt az árverés befejezése után visszafizetésre kerül, míg a nyertes árverezőnek a szerződés határidőben való megkötése esetén a vételárba beszámítást nyer.

Egyéb feltételek:

  Az árverésen csak a licitáló és/vagy írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. 

– Nem tehet érvényes ajánlatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.

Bővebb információval a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre (tel.: 63/571-981, 20/777-8338, email cím: csongrad@csongrad.hu).