Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2022. augusztus 20.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvelési, számviteli feladatokat ellátó egység vezetése, költségvetés, mérlegjelentések, beszámoló elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Regisztrált mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

        költségvetésben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

       magyar állampolgárság

       büntetlen előélet     

       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Józsefné nyújt, a 20/343-3413 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 533/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton Pintér Józsefné részére a pinterne@csongrad.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pintér Józsefné, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 37.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.