Csongrád Városi Önkormányzat a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tavaszi tanítási szünet időtartama alatt

2023. április 06. és 2023. április 11. napokra

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek

a Csongrád, Szentháromság tér 10. szám alatti étkezdében

(elvitel formájában).

Kérem a jogosult gyermek/ek szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét, hogy kérelmüket az erre rendszeresített formanyomtatványon 2023. március 27. napjáig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó Szervezetének irodájába (Kossuth tér 7. fszt. 38. iroda).

Formanyomtatvány a Hivatalban igényelhető.

Csongrád, 2023. március 17.

Dr. Juhász László

jegyző