Válassza az Oldal lehetőséget

Lakossági tájékoztató a járványhelyzet miatti korlátozásokról

Lakossági tájékoztató a járványhelyzet miatti korlátozásokról

Tisztelt Csongrádi Lakosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) számú, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendeletével

2020. november 11-én (szerdán) 0:00 órától az alábbi korlátozó intézkedéseket rendelte el:

 • este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, mely szerint a fenti időtartam alatt mindenki köteles a lakó-, tartózkodási, vagy szálláshelyén tartózkodni.

A kijárási tilalom alól kivételt képeznek az alábbiak:

  • egészségkárosodással, életveszéllyel, súlyos kárral fenyegető helyzet, életvédelmi cél;
  • kutyasétáltatás – a lakó-, tartózkodási, vagy szálláshely 500 méteres körzetén belül;
  • Okirattal igazolandó kivételek (az igazolásra szolgáló okirat hiányában ezen okokból tilos a közterületen történő tartózkodás, illetve a lakó-, tartózkodási, vagy szálláshely elhagyása):
   • munkavégzés;
   • a munkavégzés helyére történő közlekedés, valamint a munkavégzés helyéről a lakó-, tartózkodási, vagy szálláshelyre történő közlekedés;
   • versenyszerűen sportolók számára az edzésen, sportrendezvényeken történő részvétel, a rendezvény helyszínére történő közlekedés, valamint a rendezvény helyszínéről a lakó-, tartózkodási, vagy szálláshelyre történő közlekedés.
 • Közterületen, nyilvános helyeken a csoportosulás, gyülekezés tilos.
 • Közterületen, nyilvános helyeken, szabadtéri sportpályákon:
  • az egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett;
  • csapatsportok gyakorlása tilos, kivéve versenyszerűen sportolók számára tartott edzések, sportrendezvények alkalmával.
 • Rendezvényt (zenés táncos, kulturális és magánrendezvények, a karácsonyi vásár, adventi rendezvény, sportesemények), gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos.

Kivéve:

  • A vallási közösségek szertartásai – a házasságkötés és a temetés kivételével – nem minősülnek rendezvénynek, azok megtartásáról adott egyházak döntenek és adnak tájékoztatást.
  • Sportrendezvények: csak nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatók meg.
  • Családi események, magánrendezvények (kivéve házasságkötés, temetés) maximálisan 10 fővel tarthatók meg.
  • Temetésen jelen lévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.
  • Házasságkötésnél a házasulandókon, a szertartás vezetőjén és a két tanún kívül a szülők, nagyszülők, testvérek és a házasulandók gyermekei lehetnek jelen. Lakodalom nem tartható a szertartást követően.
 • Üzletben, lottózóban, nemzeti dohányboltban – az ott foglalkoztatottak kivételével – este 7 és reggel 5 óra között tartózkodni tilos, ezen üzletek ezen időszak alatt kötelesek zárva tartani.

Kivéve: gyógyszertárak, üzemanyagtöltő állomások

 • Vendéglátó üzletben (étterem, büfé, cukrászda, presszó, kocsma) – az ott foglalkoztatottak kivételével, illetve az elvitelre alkalmas ételek kiadása és elszállítása céljából, az ehhez szükséges időtartamig – tartózkodni tilos.

Kivéve:

  • munkahelyi étterem, büfé;
  • szálláshelyen lévő étterem, bár, kizárólag a szálláshely vendégei számára;
  • nevelési, oktatási és szociális intézmény menzája, büféje, kizárólag az ott foglalkoztatottak és a tanulók számára;

A vendéglátó üzlet nem minősül üzletnek, tehát tevékenységét este 7 óra után is elláthatja a vonatkozó szabályok betartása mellett.

Minden olyan üzlet vendéglátó üzletnek minősül (pl.: kocsma, kávézó, cukrászda, stb.), amely a kereskedelmi nyilvántartásban rendelkezik olyan termékkörrel, mely megfelel elvitelre alkalmas étel kiadására és szállítására. Ezen vendéglátó üzletekbe a vásárlók este 7 óráig az átvételhez szükséges időtartamig bemehetnek, este hét óra után kizárólag kiszállítás engedélyezett, a nyitvatartási idő végéig. (Ennek indoka, hogy este 8 órától kijárási tilalom van, de ez az ételkiszállását nem befolyásolja).

 • Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelmi tevékenység a veszélyhelyzet idején bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható, kizárólag a lakosság napi fogyasztási cikkel történő ellátása és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazása céljából a vendéglátó üzlettel, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.
 • A szolgáltatók és szolgáltatások (pl.: fodrász, kozmetikus, manikűrös, pedikűrös, masszőr, személyi edző, stb.) a kijárási tilalom szabályai mellett a megszokott rendben működhetnek tovább.
 • Szálláshelyeken tartózkodni tilos, kivéve:
  • az ott foglalkoztatottaknak;
  • üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljával érkezőknek;
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek szolgálati feladatainak ellátása érdekében elhelyezett személyeknek;
  • kirendelt egészségügyi dolgozóknak.
 • Tilos színház, mozi, cirkusz, tánc- és zeneművészeti előadás, edző- és fitneszterem, uszoda, közfürdő, jégpálya, állatkert, vadaspark, kalandpark, vidámpark, játszóház, muzeális intézmény, könyvtár, közösségi színtér, kép- és hangarchívum, egyéb közművelődési intézmény látogatása és az azok helyszínén történő tartózkodás.

A tilalom nem vonatkozik a sportlétesítmények versenyszerűen sportoló személyek általi látogatására. (A versenyszerűen sportoló /továbbiakban: versenyző/ az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.) Uszoda, fitnesztermek, konditerem a versenyszerűen sportolók számára látogatható, kizárólag edzés, vagy sportrendezvényen való részvétel céljából. A lovaglás egyéni szabadidős tevékenységnek tekintendő, ezek alapján megengedett.

A szálláshelyeken működtetett fenti szolgáltatásokat a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég nem használhatja, azokat a szálláshely üzemeltetője köteles zárva tartani.

 • Nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó előírások:
  • Felsőoktatási intézményekben az oktatás digitális keretek között folytatható.
  • A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák nyitva tarthatnak.
  • A középiskolák a 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

A MASZKVISELÉS SZABÁLYAI

A hatodik életévüket be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselni:

 • tömegközlekedési eszközön;
 • tömegközlekedési eszközre történő várakozásra szolgáló helyiségben (buszmegálló, buszpályaudvar, vasútállomás);
 • üzletben történő vásárlás és az ott történő munkavégzés időtartama alatt;
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, valamint a vendégként az ételek átvétele időtartamára;
 • köz- és nyilvános magánlevéltárak külső személyek által látogatható területén;
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szervek – így a Csongrádi Polgármesteri Hivatal, Csongrádi Járási Hivatal – és a posták ügyfélforgalom számára nyitva álló területén, illetve minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, és az ott foglalkoztatottakat is beleértve rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben;
 • egészségügyi intézmények területén;
 • szociális intézményekben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, illetve az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával.
 • Piroskavárosi Piac területén nyitvatartási időben mind a vásárlóknak, mind az eladóknak;

Általános szabályként a 10.000 fő feletti települések önkormányzatai kijelölhetik azokat a közterületeket, ahol a fentieken túl kötelező a maszkhasználat. Tekintve, hogy a legforgalmasabb közterületünkön a Piroskavárosi Piac területén a maszkhasználat külön rendeletünk alapján eddig is kötelező volt, így külön szabályokat nem alkottunk a közterületi maszkhasználat tekintetében. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a központi szabályokat és a csongrádi járványhelyzetet, ennek alapján fenntartjuk a változtatás lehetőségét.

A maszkot úgy kell viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje!

A fenti védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

Aki a szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt kiszabható helyszíni bírság összege 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, ismételt elkövetés esetén 200.000,- Ft-ig terjedhet.

Fenti intézkedések december 11-ig vannak hatályban.

Kérem Önöket vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, óvjuk egymás egészségét.

Csongrád, 2020. november 11.

Tisztelettel és köszönettel:

Bedő Tamás polgármester

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content