Csongrád Város Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró vagy Megrendelő) Csongrád Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend-szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban személyszállítási törvény) 23. §-a alapján.

 1. Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Csongrád Városi Önkormányzat

 • cím: 6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7.
 • adószám: 15726896-2-06
 • bankszámlaszám: 11735050-15354721
 • számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 • képviseli: Bedő Tamás polgármester
 • kapcsolattartó: Dr. Mezey Szimonetta fejlesztési, vagyongazdálkodási és üzemeltetési irodavezető és Bárdos Rita környezetvédelmi előadó
 • telefon: 06/63-571-967; 63/571-945
 • fax: 06/63-571-901
 • e-mail: mezey.szimonetta@csongrad.hu; bardosrita@csongrad.hu 
 1. Az eljárás tárgya

Csongrád Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend-szerinti személyszállítás feladatainak és a hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek ellátása, mint:

 • jegy- és bérletértékesítés
 • általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység
 • megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Kiírás és annak részeként a közszolgáltatási szerződés tervezet tartalmazza.

 1. A szolgáltatás teljesítésének helye

Csongrád Város közigazgatási területe

 1. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Megrendelő a közszolgáltatási szerződést 2020. július 01. és 2024. december 31. közötti időszakra köti.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. július 01.

 1. A pályázat benyújtásának határideje, helye
 • Határidő: 2020. június 15. hétfő 10:00 óra
 • Hely: Csongrád Város Polgármesteri Hivatal

6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7. 1. emelet 106.

Bárdos Rita környezetvédelmi előadó

 1. A pályázatok bontása

A pályázatok benyújtását követően bontás következik, melyen Kiíró képviselőin és meghívottjain túl kizárólag a Pályázatot benyújtók lehetnek jelen.

 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja

2020. június 24. szerda

 1. Közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett időpontja

2020. június 26. péntek

 1. Elbírálás módja és szempontja

A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján Megrendelő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést. A részletes bírálati szempontrendszert a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 1. 10.A Pályázati Dokumentáció beszerzésének feltételei

A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje.

A Pályázati Dokumentáció megvásárlásának ára: 50.000,- Ft + áfa.

A Pályázati Dokumentáció ellenértékét Pályázó átutalással teljesítheti Csongrád Városi Önkormányzat OTP Nyrt. Banknál vezetett 11735050-15354721 számú bankszámlájára. A Pályázati Dokumentáció az átutalás banki értesítőjének másolatával vagy elektronikus rendszerből nyomtatott igazolás felmutatásával vehető át munkanapokon munkaidőben (hétfőtől csütörtökig: 08-16 óra között, pénteken: 08-14:00 óra között) a Fejlesztési, Vagyongazdálkodási és üzemeltetési Irodán (6640 Csongrád, Kossuth Lajos tér 7. 1. emelet 106.) vagy a 20/7778261 –es telefonszámon.

A megvásárolt Pályázati Dokumentáció másra át nem ruházható. A Pályázati Dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati eljárásban való részvételnek. Közös pályázat (konzorcium) esetében egy Pályázati Dokumentáció megvásárlása elegendő valamely Pályázó részéről.

 1. Pályázók köre

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton részt vehet, ha székhely szerinti országban is biztosított a menetrend-szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás külföldiek számára.