Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati felhívás hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Csongrádi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csongrádi Polgármesteri Hivatal 

hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. Hatósági feladatkör I. besorolási osztály
Ellátandó feladatok:
– Kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés. Telepengedélyezési eljárás lefolytatása, telephelyek működésének ellenőrzése. Nyilvántartások naprakész kezelése, szálláshelyek nyilvántartásba vétele, ellenőrzése.
– Önkormányzati hagyatéki eljárások teljes ügyintézése, a jogszabályban előírt dokumentumok közjegyző felé történő továbbítása, valamint egyéb, a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása.
– Egyéb rábízott hatósági ügyek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogszabály alapján a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok intézése, illetve a hagyatéki ügyintézői feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
–         Magyar állampolgárság,
–         Cselekvőképesség,
–         Büntetlen előélet,
–         Egyetem, jogász,
–         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–         Egyetem, Közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga,
–         Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
–         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
–         Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, döntésképesség, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
–         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
–         Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai.
–         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
–         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.
–         Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kádár Judit aljegyző nyújt, a 63/571-970 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–         Postai úton, a pályázatnak a Csongrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-2429-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
–         Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül
–         Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján és a kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatása után polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát postai úton visszaküldjük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 10.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk