Válassza az Oldal lehetőséget

Piroskavárosi pályázat

Piroskavárosi pályázat

A Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény, Család és Gyermekjóléti Központ, vezetőmunkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.03.01.-2023.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kis Tisza u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, család és gyermekjóléti központ irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, Felsőfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,
Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz
Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola,
Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
Gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Szociális szakvizsga megléte gyermek és ifjúságvédelem szakirányban
B kategóriás vezetői engedély
Ellátotti területen való helyismeret

Elvárt kompetenciák:
Kiváló kommunikáció,
Kiváló szervezési kompetencia,
Önálló munkavégzés,
Jogszabály ismeret,
Probléma felismerési és probléma megoldási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata
Szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja
Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben
Az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolatát
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
szakmai tapasztalat igazolása

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kállainé Fodor Marianna intézményvezető nyújt, a 20/3472009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Család és Gyermekjóléti Központ vezető.
Személyesen: Kállainé Fodor Marianna, intézményvezető, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.03.29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csongrad.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk

Skip to content