A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc –biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

értesítette Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot,

Csongrád város közigazgatási területét

magas kockázatú területté nyilvánította az Agrárminisztérium az ÉFHÁT/213/2019. ikt. sz. döntésével.

 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fertőzött területen az alábbi szabályok lépnek életbe:

A magas és közepes kockázatú területeken belül és ezen területekről az élő házisertések korlátozás nélkül szállíthatók az országon belül, de a járványveszély miatt kérem, hogy az Általános járványügyi (biológiai biztonsági), fertőtlenítési és szállítási előírásokat fokozott figyelemmel tartsak be.

Különösen:

 • az élelmiszerhulladék (moslék) kezelésére, illetve etetésére vonatkozó tilalom;
 • a szállító járművek takarítása (trágya és alomanyag külön gyűjtése) és fertőtlenítése;
 • olyan kerítés a telep, tanya, udvar körül, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására;
 • a saját, a háztáji állomány egyedeinek zárt tartás olyan módon, amely megakadályozza más házisertésekkel vagy vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést;
 • kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével, továbbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely részével való érintkezés megakadályozása;
 • sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után lehet;
 • a sertéstartó épületbe, ólba belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után szabad;
 • sertésgondozáshoz használt ruhában és lábbeliben (csizma!) az utcára ne lépjenek ki;
 • sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni;
 • csak az lépjen be a sertéstartó épületbe, ólba, akinek feltétlenül szükséges, de csak ruha és lábbeli csere után vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli használatával.

Ha a járványügyi nyomozás során bizonyítást nyer, hogy a fenti előírásokat súlyosan megszegték, különösen az élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat, akkor az érintett sertésállományt állami kártalanítás nélkül le kell ölni.

A lakosság részére a NEBIH ingyenesen az állomány létszámának megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert biztosit. Az igényeket kérem e-mail formájában juttassa el a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatalához az alábbi email címre:

ebao.csongrad@csongrad.gov.hu, vagy ebao.szentes@csongrad.gov.hu.

Élő vaddisznót a magas kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A magas kockázatú területen belül is csak engedélyezett vadfarmról, vadaskertből vagy vadasparkból a járási főállatorvos az elszállítást megelőző 15 napon belüli negatív virológiai (PCR) vizsgálathoz kötött külön engedélye alapján szabad élő vaddisznót kiszállítani vágás vagy levadászás céljából.

Élő vaddisznót a közepes kockázatú területen kívülre tilos szállítani. A közepes kockázatú területen belül is csak engedélyezett vadfarmról, vadaskertből vagy vadasparkból a járási főállatorvos az elszállítást megelőző 15 napon belüli negatív virológiai (PCR) vizsgálathoz kötött külön engedélye alapján szabad élő vaddisznót kiszállítani vágás vagy levadászás céljából.

Közepes kockázatú területről a megyei főállatorvos engedélyezheti alacsony kockázatú területére történő élő vaddisznó szállítását, ha:

 1. a fogadás helye szerint illetékes megyei főállatorvos előzetesen hozzájárult a szállításhoz és a hozzájárulás igazolja, hogy a fogadási helyen biztosított a fogadott állomány zárt tartása és megfigyelése (karanténozása);
 2. engedélyezett vadaskertből történő szállítás esetén a származási helyen (vadaskertben) az elszállításra kerülő egyedeket legalább 30 napja zártan tartottak, továbbá az elszállítást megelőző 15 napon belül minden elszállítandó állat esetében egyedi, negatív eredményű virológia (PCR) vizsgálatot végeztek;
 3. engedélyezett és a TIR-ben regisztrált vadfarmról történő szállítás esetén az elszállításra kerülő egyedek a vadfarmon születettek vagy azokat legalább 30 napig ott tartották, és az elszállítást megelőző 15 napon belüli virológiai vizsgálata negatív eredményre vezetett.

A magas és közepes kockázatú területekre alacsony kockázatú területről élő vaddisznó beszállítása tilos!

Az aktuális országos járványügyi helyzetről az alábbi linken tájékozódhat: http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm