Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csongrád Városi Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan a 2023/2024-es fűtési szezonban is segítséget kíván nyújtani a fűtési költségek csökkentéséhez, illetve a téli tűzifa beszerzéséhez a szociálisan rászoruló családok vonatkozásában.

A képviselő-testület 2023. augusztus 3-ai ülésén döntött arról, hogy az alábbiak szerint emeli meg a támogatásra vonatkozó jövedelemhatárokat:

Fűtési támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 142.500,- Ft-ot. Fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás egy fűtési idényre, 2023. novembertől 01-től 2024. április 30-ig terjedő időszakra szól.

A kérelem 2023. október 2. napjáig nyújtható be a hivatal Szociális és Lakásügyi Irodájára. A támogatás összege távfűtés esetén 3.000,- Ft/hó, villanyfűtésnél 5.000,- Ft/hó, gáz fűtésnél 7.000,- Ft/hó. Tűzifa igénylése esetén a támogatás mértéke:1,5 erdei m3.

Csongrád Városi Önkormányzat a kiosztandó tűzifát már megrendelte a Délalföldi Erdészeti Zrt-től, így minden támogatott kérelmező a fűtési szezon kezdetére hozzájuthat a tűzifájához. 

A képviselő-testület ezen az ülésén döntött arról is, hogy a 2022. évben bevezetett, 75 év feletti lakosság részére nyújtott Időskorúak települési támogatásának a jövedelemhatárát is megemeli 142.500,- Ft-ról 156.750,- Ft-ra.  

A kérelem nyomtatvány tárgyévben bármikor benyújtható, a támogatás összege évenként 10.000,- Ft/fő.

A nyomtatványok letölthetőek a www.csongrad.hu honlapról is.

A támogatásokkal kapcsolatosan bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda munkatársaitól kérhető. (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7.8.9. szoba)

Csongrád, 2023. augusztus 3.

Bedő Tamás

polgármester