Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Terve 2021-2026

-melléklet

2. A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

3. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről

4. Javaslat: Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására

5. Hét Vezér Turisztikai Egyesület tagság megerősítése

6. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

7. –  I. Javaslat a Csongrád város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló helyi rendelet kiegészítésére

7. – II. Javaslat a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet módosítására 

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Csongrád Városi Díszpolgári cím adományozására

Z/2. Javaslat PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetés adományozására

Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására

Z/4. Tulajdonosi állásfoglalás Csongrád Tv Kft. peres ügyében

Z/5. A Felgyő 0294/27 hrsz.-ú ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdoni hányada adásvétel útján történő értékesítése

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.