Válassza az Oldal lehetőséget

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. október 24-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. október 24-én, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2016. október 24-én (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

Meghívó

Főnapirend:

1./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, figyelemmel az adóerő képesség változására.

2./ Előterjesztések

1.  2016. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat módosítása 

– mellékletek

2.  2017. évi költségvetési tervezés irányelvei.

5.  Javaslat a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól és díjairól szóló 4/2014.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.

6.  Javaslat a Csongrád város környezetvédelméről szóló 41/2009.(XII. 1.) Ökt. rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati rendelet megalkotására – első olvasat.

7. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okirat módosítása.

8. Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló záró véleményezési dokumentációjának elfogadása.

– mellékletek

9. Csongrád Rendőrkapitányság megkeresése körzeti megbízotti kinevezés véleményezése érdekében.

10. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat benyújtása.

11. A Csongrádi Fúvószenekar támogatási kérelme. 

12. Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület autóbusz vásárlás önrészéhez támogatás

13. Külterületi helyi közutak fejlesztése Csongrádon – VP6-7.2.1-7.1.216

14. Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújításához tulajdonosi hozzájárulás

15. KEHOP-2.2.1-15. kódszámú pályázat kapcsán módosított konzorciumi megállapodás aláírására felhatalmazás

– pdf_melléklet

16. Mezőőri Szolgálat ellátására kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

17. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés:

– Első lakáshoz jutók támogatása.

 Z/2. Javaslat Szociális Díj adományozására.

 Z/3. Földbizottság döntése elleni fellebbezés

Egyebek:

A Csongrád, Fő u. 2-4. sz. alatti Center Sport üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása.

A Csongrád, Fő u. 2-4. sz. alatti pékség bérlőjének bérleti szerződés módosítás iránti kérelme.

A Csongrád, Öregvár u. 24/2. sz. alatti költségelvű bérlakás bérletére kiírt pályázat elbírálása.

A Csongrád, Csókásy F.u. 10/B. sz. alatti költségelvű bérlakás bérletére kiírt pályázat elbírálása.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk