A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. augusztus 24-én (hétfőn),14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló gazdasági programja és fejlesztési terve

2. Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról

-mellékletek (.zip)

3. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolója 

4. A Csongrádi Víz-és Kommunális Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója és társasági szerződés módosítása

5. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi beszámolója

6. CSONGRÁDI VENDÉGVÁRÓ Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója

7. Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi START Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója

8.  Kulturális intézmények alapító okirat módosításai

9. Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Tószegi Zsuzsanna háziorvos (Dr. Tószegi és Tsa. Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6640. Csongrád Gyöngyvirág u.5.) közötti, IX. sz. háziorvosi praxis ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése

10. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata   

11. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása

12. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Egyebek:

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Egészségügyi Díj adományozására

  • Egyedi közterület-használati díj megállapítása a Paprika Fruit Kft. Kereszt utca 21. sz. Kft.-nek a Csongrád, Csemegi Károly utca 227/1. sz. alatt üzemelő „Zöldséges” kérelmére
  • Első lakáshoz jutási kérelem