Csongrád Városi Önkormányzat nyílt árverést hirdet a Csongrád, Hosszú utca – Csókásy Ferenc utca sarkán lévő 2 db építési telek eladására

2518/20 hrsz-ú, 965 m2 területű ingatlan, kikiáltási ára: 2.000.000 Ft + ÁFA

2518/21 hrsz-ú, 930 m2 területű ingatlan, kikiáltási ára: 2.000.000 Ft + ÁFA

Közművesítettség: A telkek önálló közmű bekötésekkel nem rendelkeznek, valamennyi közmű elérhető a Hosszú utca felől.

Az árverés helye és ideje, árverési feltételek:

Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba 

Az árverés ideje: 2023. február 20. (hétfő) 11 óra

  • Árverési feltétel: Az árverés megkezdése előtt a részvétel feltételeként 100.000 Ft összegű bánatpénzt kell Csongrád Városi Önkormányzat 11735050-15354721 számú számlájára történő átutalással letétbe helyezni, vagy az árverés megkezdése előtt az önkormányzat házipénztárában befizetni. 
  • Az ingatlanok egyenként kerülnek árverésre.
  • Az árverést a legkedvezőbb vételárat ajánló licitáló nyeri. A sikertelen licitálók részére a befizetett bánatpénzt az árverés befejezése után visszafizetésre kerül, míg a nyertes árverezőnek a szerződés határidőben való megkötése esetén a vételárba beszámítást nyer.
  • A győztes árverezőnek vállalnia kell, hogy az árverést követő 8 napon belül az önkormányzattal adásvételi szerződést köt, továbbá 8 napon belül megfizeti az eladó részére a teljes vételárat. Amennyiben e határidőben szerződéskötésre nem kerül sor, és határidőben a vételár nem kerül befizetésre, úgy a győztes árverező a bánatpénzt elveszíti, az önkormányzat mentesül a szerződéskötési kötelezettség alól.

Egyéb feltételek:

  Az árverésen csak a licitáló és/vagy írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. 

  Nem tehet érvényes ajánlatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.

Bővebb információval a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre (tel.: 63/571-981, 20/777-8338, email cím: csongrad@csongrad.hu).