Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázati Hirdetmény!

Pályázati Hirdetmény!

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 6640 Csongrád, Széchenyi u. 29. Gyermekfelügyelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Széchenyi utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 0- 18 éves korú gyermekek/ellátottak felügyelete, kísérése, szabadidős foglalkoztatása, teljes körű ellátása. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a szakmai feladatok ellátása, a gyermekek és fiatalok teljes körű ellátásának segítése, gondozása folyamatos, megszakítás nélküli munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, kisgyermekgondozó, – nevelő (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), gyermek – és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), dajka (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ),

• szakmai tapasztalat, gyermekvédelem rendszerében szerzett munkatapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

• büntetlen előélet

• magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikáció, szervezési kompetencia, önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz, álláshely betöltéséhez szükséges végzettség igazolása, okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozat arról, hogy a 1997. évi XXXI. Tv. 15. § (8) bek. alapján kizáró ok vele szemben nem áll fenn, szakmai tapasztalat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kádár – Kovács Márta nyújt, a 06/20-519-0869 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.

• Személyesen: Kádár – Kovács Márta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.csongrad.hu – 2018. március 9.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content