A Bokrosi Városrészi Önkormányzat 2018. június 27-én (szerdán), 16.30 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Bokrosi Művelődési Ház

 

 

Meghívó

 

 

Főnapirend:

1./ Beszámoló a Csongrádi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

-melléklet (.doc)

2./ Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

 

3. Egyebek

 

4./ Előterjesztések

1-1. Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosítására. Csongrád város településrendezési terve módosításának kezdeményezése

2-2. Javaslat Csongrád város védőnői körzeteinek megállapításáról szóló új rendelet megalkotására.

3-4. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága, a Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye és a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratainak módosítása

 -melléklet (.zip)

4-5. Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályairól szóló 21/2016.(IV.   29.)önkormányzati rendelet módosítására

5-7. A Városellátó Intézmény intézményvezetői megbízatásának meghosszabbítása és intézményvezetői pályázatának kiírása

6-9. 2018. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása

 -melléklet (.zip)

7-10. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015 (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

8-12. A Képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervének megállapítása

9-13. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról