Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. január 24-án (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. A Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csongrád alapító okiratának módosítása

2-2. A Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása

3-3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról sz.14/2015.(VI.19.)önkormányzati rendelet módosítására

4-4. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és a Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

5-5. Beszámoló a Csongrádi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. évi tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

6-8A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

7-9. Javaslat:A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

8-10. A zöldterületek és a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló 56/2016.(XII. 23.)önkormányzati rendelet módosítása  

9-11. A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról szóló 21/2016.(IV.29.)önkormányzati rendelet módosítása 

10-12. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

11-13. Javaslat az egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló 55/2016.(XII.23.)önkormányzati rendelet módosítására

12-14. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása 

13-15. Az önkormányzat tulajdonát képező Csongrád, Orgona u. 22. 4/25. sz. alatti lakás értékesítésre történő kijelölése

14-16. Javaslat: 6640 Csongrád, Orgona u. 2. 4/14. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás költségelvű lakássá történő átminősítése

15-17. Javaslat: 6640 Csongrád, Hársfa u. 59. 3/8. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás közérdekű lakássá történő átminősítése

16-20. A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság nem képviselő tagjának felmentése, új tag megválasztása

17. Egyebek