Befejeződött az „Egy lépéssel előre- Lakhatási körülmények javítása Csongrád Városában” című projekt

Végéhez ért az

„Egy lépéssel előre – Lakhatási körülmények javítása Csongrádon”

című EFOP-2.4.2-17-2018-00009 azonosítószámú projekt, melynek keretében a Csongrád Városi Önkormányzat 11.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból 11 darab önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást újított fel 2018. május 01. és 2018. október 31. között.

 

A projektbe bevont, felújítandó lakások a 3-as számú szegregátumban találhatók, a Nagymező utcában, a Bethlen Gábor utcában és a Tompa Mihály utcában. Csongrád Városi Önkormányzat szociális bérlakásainak kezelését a Szociális és Lakásügyi Csoport látja el, ahol folyamatosan törekszenek a rendelkezésre álló keretek között a bérlakás állomány karbantartására.

A szociális bérlakások jelentős része – 30 %-a –  komfort nélküli illetve félkomfortos. A pályázati programban való részvétel legfőbb célja volt, hogy a szegregátumban lévő lakások komfortfokozatát növelni lehessen, a mai kor követelményeinek, elvárásainak jobban megfelelő szociális bérlakások legyenek a városban.

A felújított lakások kettő kivételével komfort nélküliek voltak. Több ingatlannál szükséges volt a  tetőszerkezet-, esőcsatorna- és vakolatjavítás, homlokzatfestés, külső nyílászárók cseréje, pótlása. A Bethlen Gábor utcai lakásoknál tető és kémény felújításra, ereszcsatorna építésre, szennyvízbekötésre és fürdőszoba kialakítására volt lehetőség a pályázaton elnyert összegből.

A Nagymező utcai bérleményeknél a szennyvíz bekötésre került az utcai hálózatba valamint komplett fürdőszoba/ vizesblokk került kialakításra, valamint a külső nyílászárókat cserélték. A Tompa Mihály utcában két bérlakás felújítására volt lehetőség, az egyik lakásban egy mellékhelyiség építettek, illetőleg a lakás teljes belsejét felújították: festés, padló felújítása, valamint a külső nyílászárók cseréje, ereszcsatorna építés, vakolatjavítás és kéményfelújítás valósulhatott meg. A másik lakás esetében a régóta gondot jelentő kerítés újult meg.

A pályázat megvalósításával a bérlakásban élő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű bérlők lakhatási körülményei jelentős mértékben javulnak.

 

 

Bedő Tamás
polgármester

Fix EU