Válassza az Oldal lehetőséget

Lakossági tájékoztató!

Csongrád Városi Önkormányzat képviselő-testülete folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális és egészségügyi helyzetét, ennek függvényében javaslatot tesz rendeletei módosítására, kiegészítésére, felmerülő igények esetén új támogatási forma bevezetésére.

A kialakult veszélyhelyzet miatt a képviselő- testület módosította a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) számú rendeletét.

A képviselő-testület  helyi jogalkotó tevékenysége körében ezen döntésével kíván segítséget nyújtani a koronavírus járvány miatt veszélyhelyzetbe került személyeknek:

A veszélyhelyzet miatti jövedelem kieséshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a kérelmező:

  • akinek munkaviszonya a koronavírus járvány okozta gazdasági válság következtében került megszüntetésre rendes felmondással a munkáltató részéről vagy ugyanezen oknál fogva közös megegyezéssel,
  • az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500 Ft),
  • a támogatás feltétele a CSMKH Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál történő regisztráció,
  • amennyiben a kérelmező álláskeresési ellátására jogosult, a támogatás iránti kérelmet az álláskeresési ellátás kimerítését követően nyújthatja be,
  • amennyiben a kérelmező végkielégítésre jogosult, a támogatási kérelmet a végkielégítés lejártát követő hónap 1. napjától nyújthatja be,
  • nem jogosult a támogatásra az, aki egyéni vállalkozó vagy őstermelői tevékenységet végez.

A kérelmezőnek munkáltatói okirattal kell igazolnia munkaviszonya megszűnését és a végkielégítésre vonatkozó jogosultságot, valamint az álláskeresőként való nyilvántartásba vételét.

A támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a (57.000 Ft), legfeljebb 250%-a (71.250 Ft).

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodájához (fsz.7-9. szoba). Az űrlap letölthető a innen:  Kérelem – rendkívüli települési támogatáshoz  és postai úton is beküldhető.

Mindezek az intézkedések a lakosság szociális biztonságát kívánják szolgálni.

Csongrád, 2020. április 20.

         

  Bedő Tamás

polgármester

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content