A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2024. április 15-én (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Csongrád város 2023. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

-mellékletek (.zip)

2. Tájékoztató a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs 2023-ban végzett tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

3A Volánbusz Zrt. beszámolójának elfogadása, a 2023. évi autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

-melléklet (.pdf)

4. A Volánbusz Zrt. ajánlata a Kőkereszt plusz járat indítására és az ingyenes tanulóbérlet bevezetésére

-mellékletek (.zip)

5. 2024. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása

-melléklet (.xlsx)

6. Csongrád Város Ifjúsági Koncepciója 2024-2029.

7. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

-melléklet (.docx)

8. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

9. Civil szervezetek 2024. évi támogatás

-melléklet (.xlsx)

10. Sportszervezetek 2024. évi támogatása

-melléklet (.xlsx)

11. Javaslat körforgalom kialakítására, beszerzési célokmány elfogadására és 2024. évi közbeszerzési terv módosítására

-melléklet (.docx)

12. Közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítása 2025.01.01.-2025.12.31. közötti villamos energia beszerzése a kiemelt fogyasztási helyeken és közvilágítás vonatkozásában

13. Javaslat a „2024 évi belterületi utak felújítása Csongrád Városában” című pályázat elfogadására

-mellékletek (.zip)

14. A Csongrád, Orgona utca 2. 4. em. 14. szám alatti lakás kikiáltási árának csökkentése

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretein belül működő Gondviselés Háza Csongrád ellátási területének módosítása

 

Zárt ülés:

Z-1. Javaslat Pedagógiai Díj adományozására  

Z-2. Javaslat Testnevelési és Sport Díj adományozására 

 

Egyebek:

Pályázat a csongrádi 4926/2 hrsz-ú Kis-Tisza utcai ingatlan rendbetételére