Magyarország Kormánya 2024. január 1-től 6%-os nyugdíjemelést, majd február hónapban 13. havi nyugdíjjal igyekszik az időskorosztály költségeit kompenzálni. Városunk önkormányzata is kiemelt figyelmet kíván fordítani az idős lakosságra, szüleinkre, nagyszüleinkre, akik kemény, fáradságot nem ismerő munkával neveltek fel bennünket.

A képviselő-testület a köszönet- és tiszteletnyilvánítás mellett 2022. január 01-től vezette be az időskorúak települési támogatását.

A támogatásra az a 75 év feletti, csongrádi lakos jogosult, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 171.000 Ft-ot és nem tartózkodik bentlakásos szociális intézményben. 2022-2023. évben a költségvetésből több, mint 7 millió Ft került kifizetésre erre a célra. A támogatás összege 2024.évben 50 %-kal megemelésre került, így ebben az évben már 15.000 Ft-ot tudunk biztosítani személyenként.

A támogatásokkal kapcsolatosan bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda munkatársaitól kérhető. (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7.8.9. szoba). A nyomtatványok letölthetőek a www.csongrad.hu honlapról is.