Válassza az Oldal lehetőséget

Pályázat jogtanácsos, irodavezető munkakör betöltésére

Pályázat jogtanácsos, irodavezető munkakör betöltésére

Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapja pályázatot hirdet Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fejlesztési és üzemeltetési iroda jogtanácsos, irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20., 22.

Ellátandó feladatok:

Jogi képviselet, a fejlesztési és üzemeltetési iroda vezetése. Vagyongazdálkodási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat vagyongazdálkodási, pályázati, közbeszerzési ügyeinek felügyelete, koordinálása. Az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések előkészítése, véleményezése. Peres ügyekben való jogi képviselet ellátása. Helyi rendeletek aktualizálása, szabályzatok és utasítások elkészítése. A képviselő testület és bizottságai munkájában való közreműködés, előterjesztések készítése, illetve ennek felügyelete. A Fejlesztési és Üzemetetési Irodához tartozó beosztottak tekintetében vezetői feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Fejlesztési és üzemeltetési iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Egyetem, jogász,

– vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– jogi szakvizsga,

– B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– A 45/2015 (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz

– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

– Iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai.

– Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász László nyújt, a 20/777-8338 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-3521-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: jogtanácsos, irodavezető.

– Elektronikus úton Erhardtné Bernát Henrietta részére a pmmunkaugy@csongrad.hu E-mail címen keresztül

– Személyesen: Erhardtné Bernát Henrietta, Csongrád megye, 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát postai úton visszaküldjük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content